Nye veje til frivillighed

Nye veje til frivillighed

Engager dig på en ny måde!

I samarbejde med Bedre Psykiatri og Nyreforeningen, lancerer Høreforeningen et projekt, der skal skabe alternative måder at engagere sig og være frivillig på. Projektet er støttet af Nordea-fonden, og forløber indtil december 2025.

I forbindelse med projektet, bliver det muligt blot at planlægge og udføre én aktivitet. Tilbuddet skal ses som et supplement og ikke som en erstatning for Høreforeningens lokalafdelinger.

Brænder du inde med en spændende ide?

Har du en ide til en aktivitet, f.eks. et foredrag, en udflugt, strikkeklub eller andet, og ønsker at føre den ud i livet, så har du nu muligheden for blot at planlægge din ønskede aktivitet uden at forpligte dig til andre frivilligaktiviteter. Det vil sige, at du altså hverken behøver at engagere dig i bestyrelsesarbejde, planlægge andre arrangementer eller være frivillig på anden vis i Høreforeningen.

Kriterier til arrangementer

For at få sin ide til en aktivitet opfyldt, skal det opfylde disse kriterier. Arrangementet skal:

 • være åbent for alle
 • offentliggøres på Høreforeningens platforme med hjælp fra sekretariatet
 • foregå i Danmark

Hvordan planlægger jeg et arrangement?

Hvis du ønsker at planlægge et arrangement, kan du enten selv stå for at planlægge og afvikle arrangementet, eller du kan f.eks. tage en ven under armen, så I kan planlægge og afvikle arrangementet sammen.

Høreforeningen og Ældresagen har sammen udgivet 10 gode råd til at afholde hørevenlige arrangementer. Du kan læse mere om rådene her.

Hvis du går og drømmer om at holde en aften med foredrag, så har vi samlet en række punkter med gode råd til, når man skal stå for en foredragsaften. Du kan læse rådene her.

1. Hvor meget kommer aktiviteten til at koste?

Det er en god ide at lægge et budget i begyndelsen af planlægningen, så man kan se, hvor meget aktiviteten muligvis kommer til at koste, så det er muligt at finde ud af, hvor meget støtte det er muligt at få til at afholde arrangementet. Skal man have en foredragsholder ud, betale for indgang, transport eller ønsker man blot lidt penge til lidt forplejning? 

Det vil sige, at når du lægger dit budget, skal du bl.a. regne ud, hvilke udgifter der vil være i forbindelse med arrangementet, og hvor meget disse forventes at være.

Ønsker du at modtage økonomisk støtte til arrangementet?

For at modtage økonomisk støtte til dit arrangement kan du enten:

 1. Selv lægge ud, og herefter sende kvitteringerne til Høreforeningen på mail: bogholderi@hoereforeningen.dk og få pengene refunderet. I den forbindelse er det muligt at benytte et udgiftsbilag, hvor visse udgifter kan udfyldes. Du kan åbne Excel-arket her.
 2. Få et aconto beløb udbetalt, og når arrangementet er afholdt så indsender du kvitteringerne til: bogholderi@hoereforeningen.dk. Eventuelle overskydende midler overføres til Høreforeningens bankkonto i Nordea: Reg. nr. 2191 og kontonr. 807 56 12207

 

2. Hvor skal arrangementet finde sted?

I forbindelse med der lægges budget for aktiviteten er det en god ide at finde ud af, hvor aktiviteten skal foregå, og hvor man eventuelt kan booke lokaler.

Der er mange steder, hvor man gratis kan booke lokaler, når man afholder et møde eller et arrangement som frivillige. Undersøg f.eks. frivilligcentre, biblioteker eller aktivitetscentre i dit lokalområde. Her vil man oftest kunne booke et gratis lokale. Du kan også gå ind på din kommunes hjemmeside og søge på booking af lokaler som frivillig. Her vil der ofte være information om, hvor man kan booke et lokale gratis.

3. Hvordan er man tovholder for et arrangement?

Som tovholder for et arrangement, står man for planlægningen og afviklingen af aktiviteten. Nedenfor har vi skrevet en checkliste, du kan benytte dig af, mens du planlægger dit arrangement.

Checkliste 

 1. Læg et budget.
 2. Læg ud eller få et aconto-beløb for aktiviteten.
 3. Kontakt eventuelle foredragsholdere.
 4. Sørge for, at rammerne for arrangementet er i orden (f.eks. booke lokaler eller sørge for at opsøge chauffører, hvis aktiviteten er en udflugt, der kræver f.eks. bustransport).
 5. Lav invitationer til arrangementet med hjælp fra sekretariatet.
 6. Kontakt projektleder, Linda Dybdal Nielsen, på ldn@hoereforeningen.dk eller projektmedarbejder, Ida Stenbæk Nielsen, på isn@hoereforeningen.dk eller ring til os på tlf. 36 75 42 00, da arrangementet skal deles på Høreforeningens platforme.

Under afviklingen af aktiviteten er det tovholderen, eller tovholderne, der bl.a. tager imod foredragsholdere, rundvisere eller eventuelle chauffører samt sørger for, at aktiviteten kan foregå så gnidningsfrit som muligt. Det vil sige, at eventuelle lokaler og forplejning skal klargøres, så det står klar til, når aktiviteten eller arrangementet skal afholdes.

Efter arrangementets afslutning, står tovholderen for oprydning, hvis dette kræves.

Ved at skabe en lokal aktivitet er du med til at gøre en forskel for andre med hørenedsættelse, og du bliver en del af et spirende fællesskab med andre ligesindede.

Del din idé med os

Klik her for at indsende din idé

Hvem er vi?

Webdesign og udvikling / SYNERGI