VERDENS HØREDAG 2021: Invitation til digitalt valgkampsmøde

Deltag i debatten om den danske hørerehabilitering og vær med til at markere Verdens Høredag.

VERDENS HØREDAG 2021: Invitation til digitalt valgkampsmøde

 

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering skyder den regionale valgkamp i gang. Du inviteres hermed til digitalt valgkampsmøde den 3. marts 2021, hvor du kan deltage i debatten og være med til at markere Verdens Høredag.

Du kan bl.a. opleve følgende sværvægtere, der på dagen har indvilget i at diskutere den danske hørerehabilitering:

  • Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Nordjylland
  • Gitte Simoni (DF), regionsrådsmedlem, Region Sjælland, medlem af Forretningsudvalget i Region Sj. og medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg
  • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midt, og medlem af Danske Regioners bestyrelse
  • Karin Friis Bach (RV), medlem af Danske Regioners bestyrelse, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg

Men derudover vil WHO åbne dagen, ligesom professor og sundhedsøkonom, Jakob Kjellberg, VIVE, sammen med formand for Høreforeningen, Majbritt Garbul Tobberup, vil være med til at skitsere de udfordringer, som den danske hørerehabilitering står over for – ikke mindst som følge af den demografiske udvikling.

Se også hele det stærke program her. 

Baggrund

Danmark er foregangsland inden for behandling af høretab og hørerehabilitering mere generelt. Den styrkeposition må vi ikke sætte over styr.

I alt anslås det ifølge Sundhedsstyrelsen, at 720.000 personer har et høretab i Danmark. Det tal vil vokse frem mod 2030, hvor vi ifølge Danmarks Statistik vil få over 200.000 flere borgere over 65 år. Det betyder, at langt flere vil få behov for et høreapparat de kommende år. Det demografiske pres medfører således potentielt også et pres på ventetiderne, ligesom det vurderes at udgøre en kapacitetsudfordring.

Ventetiden til offentlige høreklinikker er nogle steder på op til 86 uger, og i de kommende år risikerer borgere med et alvorligt høretab at skulle vente endnu længere – medmindre vi handler i tide.

Vi ved fra forskning, at hørelsen har stor betydning for borgeres livskvalitet, arbejdsevne og mulighed for at have socialt samvær med venner og familie. I et overkommunikeret samfund, hvor pensionsalderen løbende justeres med levealderen, er det afgørende at borgere med høretab ikke parkeres på lange ventelister.

Det er positivt, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye kvalitetskrav og retningslinjer til høreområdet – men det er vigtigt også at have blik for andre løsninger: De private klinikker kan aflaste det offentlige, den digitale transformation kan bane vejen for mere remote care - men det demografiske pres betyder formentlig også, at der bliver brug for at tilføre området flere penge.

Således skyder Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering den regionale valgkamp i gang.

Velmødt til digitalt valgkampsmøde den 3. marts, hvor vi i fællesskab markerer Verdens Høredag.

Praktik og tilmelding

  • Tid: Onsdag den 3. marts 2021 kl. 14.00-16.00
  • Sted: Valgkampsmødet transmitteres fra et studie på Nørrebro i København og vil være digitalt. Registrerede deltagere modtager forud for valgkampsmødet et personligt link til det digitale valgkampsmøde.
  • Tilmelding: Den digitale konference følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19, hvorfor der kun vil være online deltagelse.
  • Skrivetolkning: Mødet skrivetolkes via et separat link, som du modtager sammen med linket til selve mødet. Hvis du ønsker at benytte skrivetolkningen anbefaler vi, at du bruger to enheder, fx en computer og en tablet / iPad.

Tilmeld dig allerede i dag via e-mail til tob@policygroup.dk

OBS! Tilmelding er gratis, men bindende.

 

Lagt på 23. februar 2021

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI