Tolkebrugere søges

Høreforeningens Døvblevne- og Tolkebrugerudvalg søger nye medlemmer.

Tolkebrugere søges

 

Høreforeningens Døvblevne- og Tolkebrugerudvalg har brug for nye kræfter, der har lyst til at gøre en forskel for mennesker med hørenedsættelse. Vi søger tolkebrugere, som er døvblevne / har sudden deafness / svær hørenedsættelse og eventuelt er CI-brugere.

Som medlem af udvalget vil du sammen med os andre arbejde med følgende opgaver:

- være aktiv i forhold til at planlægge og arrangere weekendstævne inklusive et dagskursus

- være interesseret i udvikling af skrivetolkning, som skal have god kvalitet

- hjælpe med at lave spørgeundersøgelse

- svare på brugernes spørgsmål i vores gruppe på Facebook

- deltage i udvalgsmøder 3 gange om året, henholdsvis fysiske og Zoom møder

- være samarbejdspartner med relevante udvalg og lokalafdelinger i Høreforeningen

- være samarbejdsvillig og positiv

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i spændende opgaver og et godt netværk, hvor nye udvalgsmedlemmers ideer også er velkomne. Har du viden på området, er det også yderst velkomment.
Nogle bruger fx forskellige automatiske oversættelser i deres hverdag. Måske har du gode erfaringer med at bruge tolkning/tekstning i din hverdag, som vi kan lære noget af?

Hvis du tænker, at udvalgsarbejdet kunne være noget for dig eller hvis du blot ønsker at vide mere, bedes du kontakte Trine Lindhardt Gaarsdahl, Døvblevne- og Tolkebrugerudvalget, på mail: trinelindhardtgaarsdahl@gmail.com

 

Lagt på 28. september 2023

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI