Se de nominerede til Årets frivillig 2021

Du kan stadig nå at indstille din kandidat.

Se de nominerede til Årets frivillig 2021


Her kan du se, hvem der er nomineret til Årets frivillig 2021.

Prisen gives til en person, der yder eller har ydet en helt særlig indsats til gavn for Høreforeningens medlemmer, enten i forbindelse med en lokalafdelings arbejde, udvalgsarbejde, eller på anden måde har bidraget til udbredelse af kendskab til Høreforeningen. Læs mere om prisen og indstil din kandidat her.

Oversigten nedenfor viser, hvem der indtil nu er blevet nomineret. Nye nomineringer tilføjes løbende, indtil fristen for at indstille udløber. Indstil din personlige favorit her senest den 13. december.

De nominerede vises i vilkårlig rækkefølge:


Rebekka Stenstrup

Rebekka Stenstrup

Næstformand, Ærø Lokalafdeling

Indstillet af: Anni Steen og Susan Kromann

Begrundelse: På Ærø bor der knap 6000 mennesker og en af dem er Rebekka Stenstrup. Hun har lige siden Høreforeningens lokalafdeling på Ærø startede, arbejdet ihærdigt på at synliggøre og ”afmystificere” mennesker med hørenedsættelses daglige problematikker. Hendes ønskedrøm er at få mange flere med hørenedsættelse og deres pårørende til at mødes i ”netværks-lignende” grupper, og heraf udspringer ideen til de cafe’-møder lokalafdelingen står som arrangører af ca. 4 gange årligt.
Rebekka er altid parat til at stille op, så snart helbredet tillader det, og ALTID med et smil og med en glad, men ofte også med en bund-ærlig og rammende bemærkning.
Rebekka er en kæmper og lader ikke sine håb feje af bordet uden kamp - ikke bare for sig selv, men for alle og specielt Ærø-boere med hørenedsættelse.
Rebekka har trukket afsted med lokalafdelingens teleslynge i sin trækvogn for at stille den op til glæde for andre i forbindelse med foredrag og lignende i Ærøskøbing, hvor hun bor. Hun har aldrig ladet afstande og busture være en hindring for at møde op til vores møder og arrangementer.
Selvom det lyder lidt kynisk, så er vi glade for, at Rebekka ikke hører så vanvittig godt - for ellers havde vi ikke lært dette hjertevarme væsen at kende.

 

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen

Kasserer, Brøndby-Ishøj-Albertslund Lokalafdeling

Indstillet af: Knud Hein, Tove Hansen, Britta Sønderby, Leif Sønderby

Begrundelse: Thomas blev i 2018 valgt som repræsentant for Ishøj Kommune, suppleant i vores tre sammenlagte kommuner, Brøndby - Ishøj - Albertslund - BISA Lokalafdeling. Thomas er utrolig villig til at hjælpe til ved vores møder og kører gerne de andre bestyrelsesmedlemmer hjem, så de ikke skal tage bussen. Han deltager gerne i regionsmøder sammen med formanden, og han har også kontakt til de andre lokalafdelinger og spørger dem til råds. Februar 2020 blev Thomas valgt som vores nye kasserer, han er vant til regnskab, så det var lige noget for ham. Han laver indkaldelserne til vores bestyrelsesmøder og referater fra møderne.
Da Ishøj Kommune i september skulle holde en frivilligdag for alle skolebørn, havde Thomas kontakten til Kommunen og Høreforeningen. Den blev desværre udsat til 2021.
Thomas gik på pension her i sommer, så nu har han mere tid. Han har også adgang til det nye medlemssystem, hvorfra han sender meddelelser til vores medlemmer, han står for vores nye medlemsblad og opdaterer og videreudvikler vores hjemmeside.

 

Grete Boisen

Grete Boisen

Formand, Gentofte Lokalafdeling

Indstillet af: Tove Eriksson

Begrundelse: Grete står for alle arrangementer og er hjælpsom og smilende. Grete har en stor viden om høreområdet og yder vejledning til dem, der har behov.

 

Inge-Lise Jørgensen

Inge-Lise Jørgensen

Kasserer, Roskilde Lokalafdeling

Indstillet af: Gitte Hartvig, formand Roskilde Lokalafdeling

Begrundelse: Inge-Lise fortjener en hyldest for det store arbejde, hun gør for at håndtere vores regnskab. Det gør hun super flot, som hun siger, der skal betales det, der skal. Men det, der kendetegner Inge-Lise er, at pengene skal prioriteres således, at vores medlemmer får udflugter, julefrokoster osv. til en lav pris. Mange er pensionister med en lille indkomst, og det er så vigtigt, at de kan deltage i Høreforeningens arrangementer, og det er de rigtig glade for. Som Inge-Lise siger, vi skal værne om de medlemmer vi har. Det medfører måske også, at de anbefaler Roskilde Lokalafdeling. Da jeg blev formand i lokalafdelingen, var hun en rigtig stor hjælp for mig, så tak til Inge-Lise for hendes store hjælpsomhed og venlighed.

 

Asta Holm

Asta Holm

Formand, Glostrup Lokalafdeling

Indstillet af: Agnete, Anna, Marie og Pia

Begrundelse: I de 10 år Asta har været formand, har hun ikke alene skabt en lokalafdeling, men også et varmt og hyggeligt mødested for ligestillede. Asta har også prøvet at starte et samarbejde med plejehjemmene i Glostrup for at lære personalet, hvordan de kan hjælpe beboerne med deres høreapparater. Asta er en varm og rummelig person, og uden hende var der ingen lokalafdeling i Glostrup. Hun er ganske enkelt uundværlig, så hvis nogen skal have prisen, er det helt sikkert Asta Holm.

 

Hans Christian Schack

Hans Christian Schack

Formand, Vejen Lokalafdeling og medlem af Hovedbestyrelsen

Indstillet af: Kirsten Schmidt og Ella og Harry Damgaard

Begrundelse: Hans Christians hjælpsomhed, omsorg, gode humør og situationsfornemmelse gør ham til en værdig Årets frivillig. Han brænder for Høreforeningen, og da der var mulighed for at begynde igen efter nedlukningen i foråret, var han på tæerne for at få så meget i gang igen som muligt. Han var tovholder da Region Syddanmark havde tur til Ærø, uden hans initiativ var den ikke blevet til noget. Han har mange ting i gang, der er et arrangement hver uge, så der er noget for enhver smag. Hans Christian har forøget medlemstallet et par gange, siden han blev formand i lokalafdelingen.
Han kæmper utrætteligt for at oplyse om hjælpemidler i forbindelse med høretab. I Vejen Kommune er han med i et projekt, hvor de lokale medlemmer af Høreforeningen - når pandemien har lagt sig - vil besøge samtlige plejehjem, ældrecentre og institutioner for ældre i kommunen. Alt for mange ældre og ikke mindst kommunalt plejepersonale ved ikke nok om de forskellige hjælpemidler og hvor man skal henvende sig. Og indsatsen er vigtig ikke mindst for at forebygge isolation og ensomhed blandt ældre.

Bemærk: Da Hans Christian Schack er medlem af hovedbestyrelsen kan han ikke modtage prisen. 

 

Annette Egeskov Storgaard

Annette Egeskov Storgaard  

Formand, Egedal-Furesø Lokalafdeling

Indstillet af: Jytte Tulinius Mouritzen, Bodil Mathilde Thomsen, Ina Ringgaard, Anna Vita Ross, Birgitte Wackerhausen, Iben Overgaard, Berit Brolund, Ann-Sophie Gadegaard, Lotte Rømer, Dorthe Rolsted, Dorte Brodersen, Susanne Hollund og Brita Foged.

Begrundelse: Annette har igennem flere år arbejdet energisk, entusiastisk, og inspirerende på, at lokalafdelingen fungerer, og det gør den. Hun er en dygtig tilrettelægger, vellidt, og veltalende ved arrangementer. Hvis den bestilte taler udebliver pga. corona, stiller hun selv op med kort varsel og taler. Rent menneskeligt er hun et meget omsorgsfuldt og betænksomt menneske. Annette er en ildsjæl, der virkelig brænder for at gøre et stykke frivilligt arbejde for mennesker med lyd- og høreproblemer. Hun er dygtig til at skrue gode arrangementer sammen, og hun går ikke af vejen for at samarbejde med andre foreninger. Annette fortjener virkelig et skulderklap for alt det, hun til stadighed gør i høresagens tjeneste.

 

 

Kim Aarrebo Møller

Kim Aarrebo Møller 

Formand, Rødovre Lokalafdeling og med i udvalget for erhvervsaktive med høretab

Indstillet af: Jennie Westh

Begrundelse: Kim stiller altid op, når man har brug for det. Han er en ildsjæl i foreningsregi og er aktiv både i Erhversaktive udvalget og i Rødovre Lokalafdeling. I udvalget for erhvervsaktive er han blandt andet med til at arrangere inspirationsweekenderne for erhvervsaktive med høretab. Kim er et foreningsmenneske, der gør en stor indsats for Høreforeningen, og så er han et meget hjælpsomt menneske.

 

Kirsten Juul Jensen

Kirsten Juul Jensen

Formand Aabenraa Lokalafdeling

Indstillet af: Jytte og Tage Juul

Begrundelse: Kirsten er meget aktiv og er helt sikket den person som fortjener prisen. Havde vi ikke hende, var Aabenraa lokalafdeling helt sikkert lukket. Kirsten sørger også for, at der afholdes aktiviteter i i Haderslev og Tønder, der samkører med Aabenraa Lokalafdeling. Hun deltager også i møder i regionen og er aktiv der også. Derfor indstiller vi hende til prisen.

 

 

Helene Svendsen

Helene Svendsen

Formand, Bornholm Lokalafdeling, M&T-kontaktperson og medlem af Hovedbestyrelsen

Indstillet af: Hanne Bager

Begrundelse: Helene er en utrolig forkæmper for Høreforeningen på Bornholm. Her i Coronatiden har vi været på udflugt til minigolfbanen. Helene prøver at gøre så mange for os medlemmer, som har kunnet lade sig gøre. Helene rejser over til mange møder, og hun deltager aktivt på alle måder, der kan gavne vores lille lokalafdeling. Derfor indstiller jeg Helene Svendsen til årets frivillige kandidat.

Bemærk: Da Helene Svendsen er medlem af hovedbestyrelsen kan hun ikke modtage prisen. 

 

 

Elly Larsen

Elly Larsen

Formand, Odsherred Lokalafdeling

Indstillet af: Kristian Riis

Begrundelse: Elly har altid et glad smil til alle, når vi samles til møde i Høreforeningen. Hun er meget opmærksom på de svagere personer og hjælper alle med et godt humør. Ligeledes laver hun gode indslag til møderne, meget forskellige ting lige fra foredrag, sang og udflugter, ja jeg kunne blive ved. Så bare giv Elly titlen som Året frivillig.

 

 

Kirsten Rasmussen

Kirsten Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, Gentofte Lokalafdeling

Indstillet af: Grete Boisen, Karin Hovgaard Christiansen, Helle Husted Andersen og Karen Nielsen

Begrundelse: Kirsten Rasmussen er en skattet deltager i vores lokale arbejde for bedre hørelse. I Gentofte Kommune på hovedbiblioteket har Kirsten Rasmussen været en uvurderlig hjælp i vores hørevejledning. På sin stille, imødekommende måde lytter hun sig ind til folks problemer, kommer med konstruktive forslag, henvisninger eller løsninger. En stor hjælp i hørevejledningen er, at Kirsten Rasmussen er velorienteret omkring de tekniske hjælpemidler, som kommunikationscentret udleverer. Fx i forbindelse med nye avancerede høreapparater, mobiltelefoner o. lign. og omkring brug af bordmikrofoner og kommunikationsteknik. På en måde er hun den lokale forlængede arm til kommunikationscentret og hjælper folk i gang med de udleverede hjælpemidler. Hun giver også oplysning om og inspiration til Høreforeningens øvrige arrangementer, hvor hun altid er parat til at give en praktisk hånd. 

 

 

Grete Boisen og Karin Hovgaard Christiansen

 

Grete Boisen og Karin Hovgaard Christiansen

Grete Boisen er formand for Gentofte Lokalafdeling og Karin Hovgaard Christiansen er næstformand for Gentofte Lokalafdeling samt medlem af Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Indstillet af: Eva Bondrup

Begrundelse: Grete og Karin sidder to gange om måneden på Gentofte Hovedbibliotek, parat med hjælp til alle, også ikke medlemmer. Ingen tidsbestilling, man kommer blot, og er der noget, de er usikre på, henviser de til et andet medlem af Høreforeningen.
Jeg har været der flere gange og fik god vejledning hver gang. Jeg er imponeret over, at de år efter år bruger to dage om ugen til at hjælpe 'de uvidende'.

 

Doris Dahl Hansen

Formand, Helsingør Lokalafdeling

Indstillet af: Ingelice jacobsen

Begrundelse: Da lokalafdelingen pga. sygdom stod til opløsning, sprang Doris til som ny formand. Det fortjener hun ros for, idet hun egentlig har rigeligt at se til i forvejen. Hun er rigtig dygtig og har skaffet os fine lokaler, der ligger meget centralt for tog og bus. Hun reddede vores lokalafdeling fra at blive lukket ned, hvad der nok var mange, der ville blive kede af. Hun er et særdeles venligt menneske og har let til smil og er en god organisator ikke mindst i disse coronatider.

 

Ole Matthesen

Ole Matthesen

Formand for Høreapparat- og rehabiliteringsudvalget

Indstillet af: Sanne Lauridsen, formand for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling, på vegne af Region Midtjylland

Begrundelse: Region Midtjylland synes, at Ole Matthesen bør høste stor anerkendelse for sit mangeårige virke for mennesker med hørenedsættelse. Han har utrætteligt gennem mange år lagt energi og engagement i mange timers arbejde for Høreforeningen, ikke bare lokalt i Vestjylland, men også i hovedbestyrelsen og i udvalgsarbejde og ikke mindst som - efter eget ønske ulønnet - næstformand på landsplan i en svær periode. Han har været et samlende punkt for arbejdet i Region Midtjylland og er stadig en aktiv, engageret og vellidt frivillig i vores region.

 

 

Lagt på 17. november 2020 - Opdateret 17. december 2020

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI