Sådan kommer du i kontakt med akuttelefonen når du har svært ved at  høre

Alle regioner har nu sms- eller chatfunktion til akut sygdom. Høreforeningen har presset på for løsninger. Opdateret info Midtjylland.

Sådan kommer du i kontakt med akuttelefonen når du har svært ved at høre


Alle landets fem regioner har akuttelefoner, som man skal ringe til, inden man søger hjælp hos vagtlæge eller skadestue / akutmodtagelse. Regionerne tager nu også højde for, hvad man skal gøre, hvis ens hørenedsættelse forhindrer en i at føre telefonsamtaler. 

Høreforeningen har rettet henvendelse til Region Midtjylland og Region Nordjylland (som ikke havde før krisen) og bedt om en løsning. Vi har også adresseret problemet via Danske Handicaporganisationer, der samler alle behov fra handicaporganisationerne til deres kontakt med myndighederne. Region Nordjylland har nu også SMS-kontakt. Region Midtjylland har en chat-funktion. Her kan du her se ordningerne for regionerne:

Region Hovedstadens sms-ordning

Send sms til 52 24 18 13 og skriv 1813 i tekstfeltet. Herefter modtages et link, hvor man skal registrere sit telefonnr. og cpr-nr. Derefter forsættes samtalen via sms. Linket sikrer, at kommunikationen kan foregå via en sikker kanal.

Akuttelefonen er åben døgnet rundt og besvares af sundhedspersonale med erfaring fra enten akutmodtagelser eller intensivafdelinger.

Region Hovedstaden har lavet denne vejledning til, hvordan man bruger sms-ordningen.

Region Syddanmarks sms-ordning

Sms-nummeret er 1999 med kodeordet RSYD.

Du kan sms'e døgnet rundt. 

Læs mere om sms-ordningen i Region Syddanmark

Region Sjællands chat-funktion

Døve og mennesker med hørenedsættelse kan kontakte Lægevagten i Region Sjælland via denne chat-funktion.

 

Region Nordjylland SMS-ordning

Såfremt mennesker med hørenedsættelse skal i kontakt med lægevagten, skal de sende en SMS til følgende nummer 51 25 73 31. I SMS’en beskrives den problemstilling som henvendelsen omhandler.

Disse oplysninger vil inden for kort tid også fremgå på Region Nordjyllands hjemmeside på følgende link https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/akut-sygdom/laegevagten.

OPDATERING 23. juni 2020: Pga. problemer med sikkerheden i forbindelse med håndtering af personfølsomme oplysninger har Region Nordjylland valgt at lukke SMS-ordningen igen. En ny chatfunktion er på vej og går i luften hurtigst muligt.

Region Midtjylland

Døve og mennesker med høretab kan kontakt regionens lægevagt via chat-funktion på: 

Vagtlægekonsultation for døve og hørehæmmede

(Systemet virker ikke på Internet Explorer - anvend eller hent en anden browser).

Åbningstider:  Hverdage (mandag til fredag): 16.00-08.00. Lørdage og søn- og helligdage: 00.00-24.00

 

Coronalinjen mangler SMS- og chatfunktion

Hvis borgere har generelle spørgsmål om coronavirus, så skal de ringe til den fælles myndighedshotline, der har åbent alle ugens dage døgnet rundt på tlf.: 70 20 02 33. Telefonen er åbnet for at lette presset på lægevagtens telefon / akuttelefonen.

Via Danske Handicaporganisationer presser Høreforeningen også her på for få sms- og chatfunktion, så alle borgere har samme adgang til information uanset høresituation.

 

Lagt på 27. marts 2020, opdateret 23. juni 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI