Region Sjælland går efter 4 ugers ventetid på høreapparater i 2021

4 lokalklinikker og en omorganisering af området er på vej.

Region Sjælland går efter 4 ugers ventetid på høreapparater i 2021


Region Sjællands budget på 21 milliarder kroner i 2021 er nu på plads med en bred aftale indgået af alle partier i Regionsrådet. Aftalen rummer blandt andet nye initiativer på høreområdet, hvor ventetiden på høreapparatbehandling fortsat er rekordlang (op til 104 uger) på trods af flere års tilførsel af midler og forsøg på at rette op på forholdene. Regionen vælger derfor nu at omorganisere hele området.

4 lokalklinikker til borgere med ukompliceret høretab

I den nye aftale afsættes der yderligere 5 mio. kr., der skal finansiere oprettelsen af 4 lokalklinikker på kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved samt en lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F. Lokalklinikkerne bliver bemandet af sygehuspersonale og vil være et tilbud for borgere med ukompliceret høretab.

Derudover afsættes der 5. mio. til etablering af en samlet funktion på universitetshospitalet i Køge, der fremover skal varetage den specialiserede behandling til borgere med kompliceret høretab.

Maks 4 ugers ventetid for nyhenviste med ukompliceret høretab

Regionen opstiller også en række mål med den nye aftale:

  • Nyhenviste borgere med ukompliceret høretab vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger

  • Nyhenviste børn vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger

  • Der udleveres ca. 2.650 yderligere høreapparater i 2021

Det er regionens forventning, at nyhenviste borgere med kompliceret høretab også kan blive tilbudt en tid væsentligt hurtigere end i dag. Målsætningen er en halvering af ventetiden senest med udgangen af 2022.


Høreforeningen har særligt i den seneste tid været i tæt kontakt med Region Sjælland og glæder sig over den nye aftale:

- Det er dejligt, at regionen har lyttet til vores opråb om de vanvittige ventetider på høreområdet. I næste uge skal vi til møde med formandskabet for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud, og her vil vi komme med input til, hvordan regionen kan nå deres meget ambitiøse mål, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.


Lagt på 3. september 2020

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI