Private klinikker skal forkorte ventetid

Region Sjælland indgår aftale med Auditiva-kæden.

Private klinikker skal forkorte ventetid

 

En ny aftale mellem den private høreapparatkæde Auditiva og Region Sjælland skal være med til at afhjælpe de lange ventetider på høreapparatbehandling i regionen. Auditiva, der har vundet aftalen efter et udbud, skal i 2020 hørepparatbehandle 600 borgere med ukompliceret høretab. Behandlingen sker på offentlige vilkår, dvs. helt gratis for borgeren. Auditiva har klinikker i Greve, Holbæk, Ringsted og Roskilde.

- Jeg er glad for, at 600 flere borgere kan tilbydes høreapparatbehandling. Men vi er ikke i mål, og det er derfor, at vi i budgettet for 2020 har afsat 10 millioner kroner yderligere for at kunne hjælpe endnu flere af vores borgere, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusene behandlingstilbud i Region Sjælland.

Aftalen er et supplement til høreklinikkerne på sygehusene i Køge, Slagelse og Nykøbing Falster samt til regionens puljeaftale med private ørelæger.

Høreforeningen glæder sig også over aftalen, men er bekymret for borgere med kompliceret høretab:

- Det er et skridt i den rigtige retning, at regionen nu handler og har fået lavet en aftale med Auditiva. Borgere i Region Sjælland får hermed et gratis alternativ til de lange ventetider på sygehusene, som supplement til den puljeordning med de praktiserende ørelæger, der også dækker noget af behovet. Men tilbage står stadig at løse udfordringen for de borgere, der har et kompliceret høretab og kun må behandles på sygehusene. Dem der er hårdest ramt skal vente længst. Det er slet ikke rimeligt, og derfor håber jeg, at regionen snart kommer ud over stepperne og får gjort noget ved problemerne på de audiologiske afdelinger,” siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Region Sjælland har landets længste ventetider med henholdsvis 76 uger i Nykøbing Falster, 77 uger i Køge og 120 uger i Slagelse.

 

Lagt på 17. december 2019

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI