Nye kvalitetskrav løfter høreområdet

Nu kommer der endelig nye faglige kvalitetskrav til høreapparatsbehandling.

Nye kvalitetskrav løfter høreområdet


Høreforeningen har været dybt involveret i Sundhedsstyrelsens arbejde med at lave de nye faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatsbehandling til voksne. Formålet er at få løftet kvaliteten og sikret ensartet behandling. Kvalitetskravene har netop været i offentlig høring, og Høreforeningen har også haft en del afsluttende kommentarer.

Samme krav til kvalitet alle steder

Det er en kæmpe landvinding, at vi nu får nogle høje faglige kvalitetskrav på området. Noget af det vigtigste, set med Høreforeningens øjne, er at kravene bliver ens for alle, der laver høreapparatbehandling i dag – dvs. både offentlige og private klinikker. Som høreapparatsbruger kan man derfor forvente, at alle aktører fremover lever op til de samme høje krav til kvalitet. 

Sammenhæng i behandlingen

En anden meget væsentlig ting er, at vi har fået lavet krav til hele behandlingsforløbet – lige fra den allerførste indledende undersøgelse og dialog med forventningsafstemning til en afklaring af, om man har behov for høretekniske hjælpemidler sammen med sit høreapparat. Behandlingen skal ses i en sammenhæng, og alle aktører skal sørge for at informere høreapparatsbrugerne godt om de forskellige muligheder, der findes.

Brugerne skal spørges om de er tilfredse

Af den grund glæder Høreforeningen sig over, at brugerne også kommer til at give deres besyv med fremover. Som bruger vil man blive spurgt til tilfredshed omkring forløb og behandling – og om høreapparatet har hjulpet i hverdagen.

Skal oplyses om Høreforeningen

En anden god ting er, at alle høreapparatsbrugere fremover skal oplyses om, at de kan få hjælp og vejledning hos Høreforeningen, når de får udleveret deres nye høreapparat:

- Vi håber, at flere brugere på den måde får øjnene op for Høreforeningens mange gode tilbud og det politiske arbejde, vi udfører, og at de får lyst til at melde sig ind hos os, siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup, som også glæder sig over, at kommunikationscentrene får en afgørende rolle som en del af behandlingen.
- Der er fokus på den sammenhængende behandling af borgerne, og det er rigtig godt, siger hun.


Her kan du læse Udkast til Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne samt det høringssvar Høreforeningen har sendt til Sundhedsstyrelsen.

 

Lagt på 30. september 2020

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI