Lad din arv hjælpe andre

Nyt infomateriale til dig, der overvejer at give noget af din formue til Høreforeningen.

Lad din arv hjælpe andre


Testamenter er med til at muliggøre mange af Høreforeningens aktiviteter. Et testamente er desuden en god støtte for dine efterladte, så disse ikke i tvivl om, hvordan du ønsker at der skal disponeres over din formue.

I fremtiden vil der være flere mennesker med høreproblemer og tinnitus - og derfor endnu mere brug for Høreforeningens arbejde. Høreforeningen er en privat organisation, som kun modtager begrænset offentlig støtte. Som forening er vi derfor afhængige af at modtage private bidrag, og ethvert bidrag - stort som lille - er en stor hjælp for vores arbejde.

Gratis rådgivning om arveretlige- og testamentariske forhold

Høreforeningen tilbyder at dække udgifterne til advokatbistand ved testamente, hvori man ønsker at betænke Høreforeningen. Ønskes dette, bedes man kontakte Høreforeningen for at få anvist en advokat. Bemærk, at du er skattepligtig af beløbet, og at du selv skal indberette det til Skat (rubrik 20: Anden personlig indkomst).

Som hjælp til de personer, der ønsker at betænke foreningen ved gaver, tilbyder foreningen også gratis juridisk rådgivning i arveretlige og testamentariske spørgsmål. Rådgivningen er uforpligtende.

Det går din støtte til

Hvis du vælger at støtte Høreforeningen eller betænke os i dit testamente, går pengene ubeskåret til:
• Vores lokale fællesskaber, rådgivning og støtte til ramte og pårørende
• Vores politiske arbejde med at sikre bedst mulig behandling og vilkår for mennesker med lyd- og høreproblemer
• Udbredelse af viden om hørenedsættelse, øresygdomme og forebyggelse af støjskader
• Hjælp til ramte og pårørende med at finde rundt i et meget kompliceret system
• Vores indsats for at hjælpe mennesker med lyd- og høreproblemer med at fungere i samfundet på lige vilkår med normalthørende

Støt Høreforeningen og giv mere til dine arvinger

Med 30 %-løsningen kan du betænke dine arvinger og samtidig støtte en eller flere velgørende foreninger, uden at dine arvinger får mindre i arv. Løsningen er en fordel for dig, som efterlader arvinger, der udover boafgift skal betale tillægsafgift på 25 %. Det kan eksempelvis være nevøer, niecer, en ven eller veninde. Læs mere om blandt andet 30 %-løsningen i folderen nedenfor.

Folder om arv og testamente

Vi har samlet vores information om arv og testamente i en digital folder, som du kan hente her.

Vi håber, at du vil overveje at betænke Høreforeningen, og vi lover at gøre en forskel med din støtte.

 

 

Lagt på 14. juni 2023

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI