Invitation: Rundbordsmøde om fremtidens audiolog

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering markerer Verdens Høredag med et spændende rundbordsmøde på Christiansborg.

Invitation: Rundbordsmøde om fremtidens audiolog

 

Bemærk: Arrangementet er desværre overtegnet


Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 13 - 16.30 på Christiansborg,
Grønlandsværelset 1-009

Fremtidens audiolog i en mere effektiv og digital hørerehabilitering

Fokus for rundbordsmødet er uddannelse, efteruddannelse og autorisation af sundhedspersoner i den danske hørerehabilitering, hvor både de teknologiske landvindinger og den politiske prioritering af området stiller krav til fremtidens audiolog. Generelt er kompetencekravene ændret i hørerehabiliteringssektoren i de senere år som følge af flere faktorer:

  • Høreapparaterne er blevet mere teknisk avancerede
  • Nye IT-systemer og kvalitetsstandarder har skabt behov for nye kompetencer
  • Ny viden om karakteristik af høretab i flere dimensioner end audiogrammet
  • Stigende fokus på, at høreapparattilpasning i høj grad handler om kommunikation,
    behovsvurdering og opfølgning.

Tilmelding

Bemærk: Arrangementet er desværre overtegnet


Se programmet her


Lagt på 20. februar 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI