Hvad kan der gøres ved svær tinnitus?

Se hvilke muligheder du har.

Hvad kan der gøres ved svær tinnitus?


Høreforeningen modtager en del henvendelser fra mennesker, der lider af svær tinnitus. Mange lever fint med deres tinnitus, men for nogle får den en karakter, hvor den kommer til gå alvorligt ud over livskvaliteten. Hvis du synes, at tinnitus fylder for meget i dit liv, går ud over dit humør, din koncentrationsevne, dit energiniveau, din lyst til at være sammen med andre mennesker, din søvn eller på anden måde generer dig, så skal du vide, at der er hjælp at hente.

Søg hjælp på dit kommunikationscenter

På kommunikationscentret kan du med hjælp fra en hørekonsulent blive bedre til at tackle din tinnitus og andre hørerelaterede problemstillinger. Hørekonsulenter har stor viden om tinnitus, og hvad der kan lindre. Alle har adgang til tilbuddene fra kommunikationscentrene, som man selv kan tage kontakt til. Det koster ikke noget at benytte deres tilbud. Du skal som udgangspunkt tage kontakt til det kommunikationscenter, som hører til din kommune.

Find dit kommunikationscenter her

House of Hearing

House of Hearing tilbyder professionel, tværfaglig, anonym, uvildig og gratis rådgivning til mennesker, der har brug for hjælp til at mestre psyko-sociale eller fysiske følgevirkninger grundet høreproblemer, herunder tinnitus. Både den berørte og dennes nærtstående kan gøre brug af tilbuddet. Rådgivningen er landsdækkende og foregår dels telefonisk dels på 10 årlige rådgivningsaftenener på Frederiksberg.

Læs mere om House of Hearing her

Høreforeningens psykolog

Hvis du er medlem af Høreforeningen kan du benytte vores gratis psykologtilbud (op til 5 samtaler). Er du fx ramt af depression, stress, angst eller andre psykiske problemstillinger, kan det påvirke din tinnitus negativt. Ved at arbejde med problemstillingerne i samarbejde med en psykolog, kan tinnitus lindres.

Læs mere om vores psykologtilbud her

Særligt gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering

Der er fra oktober 2022 mulighed for at deltage i et særligt gruppeforløb tilrettelagt af psykolog Anne-Mette Mohr (finder sted i københavnsområdet). Under forløbet arbejdes der med, hvad tinnitus er, hvordan du tackler negative tanker og angstfyldte følelser forbundet med tinnitus, og hvordan du får tinnitus til at glide i baggrunden. Målet er, at tinnitus forstyrrer dit liv og din livskvalitet mindst muligt.

Du kan læse mere om forløbet hos Anne-Mette Mohr her

 

Lagt på 25. august 2022 - opdateret 5. oktober 2022

 

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI