Høreklinikker i gang igen

Sådan foregår genåbningen af de offentlige høreklinikker.

Høreklinikker i gang igen


Sundhedsvæsenets ikke kritiske funktioner er i gang med en gradvis genåbning efter nedlukningen i marts og april. Det gælder også for landets høreklinikker, og her har Høreforeningen forhørt sig om, hvordan genåbningen foregår.

Du kan se svarene fra de offentlige klinikker i oversigten nedenfor, men det samlede billede er, at klinikkerne endnu ikke er oppe på fuld kapacitet, og at ventelisten til høreapparatbehandling desværre vil blive længere.

De fleste klinikker prioriterer at indkalde de borgere, der har fået aflyst deres tid pga. nedlukningen. Herefter vil de begynde at indkalde fra den almindelige venteliste.

De private klinikker genåbner også nu

Størstedelen af de private høreklinikker har åbent igen eller genåbner i løbet af de næste tre uger.

De private klinikker gør en stor indsats for at kunderne kan føle sig trygge, og den store sammenslutning af høreapparatbutikker, PAKS, har lavet egentlige retningslinier, hvor der kræves maske, handsker og visir, når man er tættere end to meter på kunden, fortæller Peter Brøgger Andreasen, formand for PAKS og direktør i Audionova.

Du kan finde en oversigt over de private klinikker på Audiologi.dk

 

Region Nordjylland


Høreklinikken på Aalborg Universitetshospital samt lokalklinikkerne i Thisted, Hobro og Hjørring

Svar fra afsnitsleder på Audiologisk afsnit Karina Dinesen Kjeldsen:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har nu haft åbent i klinikken siden den 20. april. Åbningen er foregået i etaper. Dels for at åbne på en fornuftig måde og dels for at få prioriteret fornuftigt. Der er blevet flyttet om i venteområderne, så der sikres afstand mellem de ventende patienter. Derudover er det blevet indskærpet, at pårørende så vidt muligt venter udenfor afsnittet.

I lokalklinikkerne er der god plads. I Aalborg holder vi øje med venteområderne, men da vi holder til på tre etager, er der god plads. Alle venteområder er udstyret med håndsprit. Der er ingen blade, ingen legetøj og heller ikke drikkevarer tilgængelige. Dette selvfølgelig for at minimere risiko for smitte mellem vores besøgende.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- De første to uger af genåbningen har vi haft ca. 50% kapacitet. I øjeblikket vil jeg skyde på, at vi er på 80% og godt på vej mod normal drift.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Vi ser mange forskellige grupper af patienter, og derfor blev der lavet et stort arbejde fra starten af nedlukningen. Alle de patienter, som er blevet aflyst i løbet at nedlukningsperioden er blevet registreret på såkaldte ”Huskelister”. Her har vi et fint overblik over de forskellige grupper, og hvornår de er blevet aflyst. Det er også fra disse lister patienterne bookes igen.

Angående prioritering, så går vi efter at få afviklet de patienter, som er blevet aflyst pga. corona, inden vi tager fra ventelisterne. Dog med det forbehold, at vi fortsat holder øje med, hvordan de ventende patienter er visiteret. Det vil sige, at vi gør en indsats for at se alle patienter indenfor det ønskede tidsinterval.

Hvad vurderer I, at det har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Det er svært at vurdere, hvilken effekt det har på den almindelige venteliste. Men generelt kan man sige, at der er lagt ca. 8 uger oveni den oprindelige ventetid. Formentlig også lidt mere, hvis man skal være helt realistisk.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Vi har normale åbningstider på alle vores matrikler.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - via telefon, mail eller personlig henvendelse?
- I hele perioden med nedlukning har vores sekretariat været bemandet, og der har været to personer på telefonen hele dagen. Afdelingens mail har været og er stadig en del af sekretærernes daglige opgaver. Det har været muligt at aflevere ting til reparation. Vi har i hele perioden også taget hånd om, hvis folk har henvendt sig omkring tabte apparater. I hele perioden har vi også bemandet vores akutte funktion på Øre-næse-halsafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Region Midtjylland


Høreklinikken CFK Herning

Svar fra afdelingsleder Henriette Gadegaard:

Hvordan har I åbnet igen?
- Ved at følge anbefalinger. Der blev åbnet første dag den 6. maj for fulde undersøgelser i høreklinikken. Kommunikationscentret har åbnet for kontakt pr. tlf. for kritisk funktion.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Nedsat da der er lagt mere tid ind mellem undersøgelserne.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Der er åbnet med indkald efter lægefaglig vurdering af afdelingslæge under Region Midt-Holstebro/Viborg

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Situationen har betydet, at den almindelige venteliste er blevet længere.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Kun efter telefonisk aftale.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - via telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Via telefon og mail. Personlig henvendelse kun ved forudgående aftale.

Høreklinikkerne på regionshospitalerne i Holstebro og Viborg

Svar fra afdelingslæge og driftsleder Mikkel Futtrup:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har siden 20. april haft åbent på høreklinikkerne i Viborg og Holstebro.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Vi kører på mellem 70-80% af kapaciteten, men regner med at vi kommer tættere på 100% efter den 10. maj. Dog afhængigt af om der er personale, der bliver smittet.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Vi har indkaldt alle dem vi kunne af både børn og patienter under 65 år. Dels pga. en beslutning fra regionen, men også for ikke at skulle gennemgå ca. 5000 patienter for at se, hvem der er i risiko og hvem der ikke er. Men dem der er over 65 år og selv har henvendt sig har fået en tid.

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Den almindelige venteliste vil nok ende med at blive mellem 3 og 5 uger længere, afhængigt af hvor hårdt en evt. 2. og 3. bølge rammer.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Normale åbningstider.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Der er ikke nogen ændringer her, alle 3 muligheder kan benyttes. Telefontiden har været udvidet under nedlukningen.


Høreklinikken på Aarhus Universitetshospital samt lokalklinikkerne i Aarhus, Randers og Horsens

Svar fra overlæge og klinikleder Christian Vinberg Thorup:

- Covid-19 har ramt os meget hårdt, og med i forvejen meget lange ventelister er det naturligvis noget vi - og patienterne - kommer til at mærke eftervirkningerne af i lang tid fremover.

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har åbnet de offentlige høreklinikker inklusive vores lokalklinikker igen, men vi er nødt til at tage særlige forholdsregler for at minimere smitterisiko.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Lokalklinikkerne "kører" på ca. halv kraft, da det ellers ikke er muligt at holde tilstrækkeligt afstand. Audiologisk afdeling på Peter Sabroes Gade (Aarhus Universitetshospital red.) er også åbnet med betydeligt nedsat kapacitet - dels da der skal rengøres og sprittes af mellem hver patient, og dels for at undgå at have for mange patienter i venteværelserne.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Nedlukningen har betydet rigtigt mange udsættelser, og det er derfor nødvendigt at prioritere iblandt dels de patienter, der har fået deres undersøgelser og behandlinger udsat og dels de patienter, der ellers var booket i forvejen. Da vores program i forvejen var booket langt ud i fremtiden kommer ændringerne til at berøre størstedelen af vores patienter.

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Nedlukningen og den efterfølgende begrænsede genåbning kommer til at have store konsekvenser for ventelisten - jeg kan desværre ikke på stående fod sætte tal på, hvor meget vores ventetid forlænges.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Vores åbningstider er foreløbig "normale". Vi har overvejet udvidede åbningstider, men da der er mange faggrupper involveret, heraf nogle, hvor vi kun har ganske få ansatte, så er udvidede åbningstider og forskudte arbejdstider et scenarie, der er lidt vanskeligt at få til at fungere. Det kan dog ikke udelukkes, at det kommer.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Ved behov for akut kontakt til klinikken er der mulighed for at kontakte os via mail eller telefon. Personligt fremmøde er ikke en mulighed, da det udelukkende er folk med forudgående aftale, vi kan tage ind på klinikken. Dette på grund af behovet for at kunne sikre tilstrækkelig afstand.


Region Syddanmark


Høreklinikken på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Svar fra ledende audiologiassistent Morten Kirketerp:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har åbent for samtlige patientgrupper.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Kapaciteten er begrænset i forhold til normal drift, idet vi skal overholde kravene til afstand imellem patienter i venteværelset.

Går I efter den almindelig venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Vi har valgt at indkalde alle aflyste patienter først og så derefter tage af ventelisten i det omfang det er muligt med de krav, vi skal overholde.

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Den almindelige venteliste vil uden tvivl blive forlænge, i hvilket omfang er det dog ikke muligt at estimere på nuværende tidspunkt.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Vi har normale åbningstider.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Vi kan kontaktes på telefon og afdelingsmail. Er ens høreapparater defekte er der mulighed for at udfylde en reparationsseddel og lægge dem i en dertil oprettet postkasse, så tage vi os af det videre forløb. Vi har lukket for personlig henvendelse, uden man har en booket tid.

 

Høreklinikken på Odense Universitetshospital

Svar fra overlæge og daglig leder på Høreklinikken Rikke Schnack-Petersen:
Som for resten af samfundet ændrer retningslinjer og øvrige forhold sig løbende, men her er et øjebliksbillede:

Hvordan har I åbnet igen?
Vi har holdt åbent for akutte/kritiske problemer under hele nedlukningen. Det har primært drejet sig om udvidet neonatal hørescreening og CI-tilpasning på de patienter, der blev opereret lige inden nedlukningen. Herudover har vi afviklet læge-, audiologopæd- og tinnitussamtaler som telefonsamtaler og AVT-sessioner som videokonsultationer under hele nedlukningen, hvilket vi fortsætter med i stor udstrækning, da patienterne generelt er glade for at spare transporttiden.

Nu har vi i princippet åbnet for alle typer af patienter igen. Af hensyn til pladsforhold i venteværelse og øvrige faciliteter, er vi nødt til at fordele både patienter og personale over en større del af dagen. Det betyder, at vi har åbent fra kl. 7-20, men fortsat med hovedparten af arbejde/patienter i normal dagtid. Vi har fortsat personale udlånt til podeklinikken og har også et lille overlap af personale midt på dagen, som udnyttes til administrative opgaver.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Ovenstående forhold betyder, at kapaciteten i forhold til før nedlukningen er nedsat. Jeg har ikke et eksakt tal, men mit bud er, at vi kører på ca. 75% kapacitet.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Som universitetsafdeling med en del regionsfunktioner, er vi nødsaget til at prioritere disse (små børn, CI m.v.) før ventelistepatienter. Herudover forsøger vi at prioritere de patienter, der er blevet aflyst i marts/april, før vi tager nye ventelistepatienter ind.

Hvad vurderer I, at det har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Min forventning er, at ventelisten desværre vil stige, indtil vi kan komme op på fuld kapacitet igen.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Vi har udvidede åbningstider, men færre patientspor ad gangen.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- De kan ringe eller skrive til afdelingsmailen som normalt.


Høreklinikken på Vejle Sygehus

Svar fra ledende audiologist Kenneth Hesel Egsgaard:

Høreklinikken er efterhånden tilbage på normal drift igen. Vi arbejder i øjeblikket på at få afviklet alle vores høreapparats-udleveringer. Dette gøres for at få ventetiden ned fra audiometri (høreprøve) er lavet til høreapparat udleveres. På den lange bane skulle det gerne give et bedre flow og større tilfredshed fra vore patienter.

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi er åbnet og har været det siden uge 17. Dog er det først fra uge 19 med næsten normal drift.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Næsten uændret.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Som skrevet øverst, så afvikles udleveringerne i første omgang. Herefter indkaldes efter venteliste, kun børn er prioriteret.

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Lige nu har vi ikke et færdigt program og kan dermed ikke med sikkerhed sige, hvor stor en indflydelse det har haft. Dog forventes ventetiden til første besøg at stige betydeligt (+3 måneder).

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Normale åbningstider.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer: telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Som normalt.
 


Det har endnu ikke været muligt at få svar fra høreklinikken i Sønderborg.

 

Region Sjælland


Høreklinikkerne på hospitalerne i Slagelse, Køge og Nykøbing Falster

Svar fra midlertidig lægelig leder på Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling Louise Rabøl:

Hvordan har I åbnet igen?
- Alle tre afsnit er åbne igen i Region Sjælland.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Det er samme personalesammensætning, som inden COVID19. Dog er der ikke mulighed for ototeknik (aftryk til ørepropper) i Nykøbing Falster. Voksne der skal have hjælp med deres silhuetpropper henvises til audiologisk afsnit i Køge. Audiologisk afsnit i Slagelse har kun børneundersøgelser.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Der er ikke åbnet fuldt op på de enkelte afsnit, kun kontrolleret åbning med prioritering af de patienter der haster, patienter der er i et forløb med høreapparater der er bestilt samt aflyste justeringer.

Hvad vurderer I, at det har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Covid19 vil påvirke den almindelige venteliste. Der har været lukket meget ned i de enkelte afsnit og der er nu kun åbnet kontrolleret op. Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan komme tilbage på fuld kapacitet.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Der er normale åbningstider, men begrænset patienttilgang, luft imellem den enkelte, tid til ekstra rengøring og udluftning i boksen og ikke for mange der venter i venteværelserne.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Afdelingerne kan kontaktes på tlf. eller mail. Der er ikke åbent for personlig henvendelse, da vi skal begrænse gennemgangen på afdelingen. Ved behov for aflevering af høreapparater skal der indgås individuel aftale via telefonen om hvordan. Fx kan der i Nykøbing Falster træffes aftale om, at det kan ske via sygehusets information.


Region Hovedstaden


Høreklinikken på Bispebjerg Hospital

Svar fra funktionsledende overlæge Jesper Borchorst Yde:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi åbnede for patienter mandag den 20. april. Det var og er fortsat med nedsat kapacitet, så der ikke sidder for mange i venteværelset på samme tid. 

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Den første uge kørte vi med en kapacitet på mellem 30 og 50% af normal aktivitet. Nu kører vi på ca. 75% af normal kapacitet.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Til en start (de første 3-4 uger) prioriteres alle patenter, der er blevet kategoriseret til at have behov for hurtig hjælp, f.eks. patienter der skal udredes for mulig sygdom. Herefter vil alle blive indkaldt som ”normalt” – dvs. først patienter der skal til udredning, derefter tages patienterne fra ventelisten.

Hvad vurderer I, at det har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Patienterne der allerede står på ventelisten vil opleve, at deres tid er blevet forsinket med ca. 4-6 uger. Patienter der bliver henvist efter nedlukningsperioden må forvente, at ventetiden er lidt stigende, indtil vi er tilbage på 100% aktivitet igen.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Vi har normale åbningstider. Vi har dog indført, at man skal ringe og lave en aftale med høreklinikken, inden man møder op. Dvs. man kan ikke møde uanmeldt i vores ”åbne propservice”.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
Der er åbent på telefoner, e-mail eller via ”Min SP” (Min Sundhedsplatform red.). Personlig henvendelse er også mulig efter forudgående aftale – se ovenfor.

 

Høreklinikken på Nordsjællands Hospital i Hillerød

Svar fra afsnitsleder på Audiologisk Afsnit Eva Kümmel Christensen:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har hele tiden holdt et spor åbent for akutte undersøgelser og åbnede den 22. april også for andre undersøgelser samt høreapparatbehandling. 

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Kapaciteten er nedsat i opstartsperioden. Dette skyldes dels at lægebemandingen har været afsat til Covid-patienter, og at vi har indrettet patientbookningerne, så vi kan overholde forholdsreglerne for at hindre smitte. F.eks. sikrer vi os, at der ikke er for mange i venteværelset ad gangen, at der sprittes af mellem patienterne mv. Vi har siden opstart øget kapaciteten, hvor vi har set mulighed for det uden at kompromittere sikkerheden, og vi forventer at øge den yderligere efterhånden, som vi får indrettet os, så vi hele tiden passer på både patienter og personale. 

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Alle aflyste patienter er blevet prioriteret af relevant fagpersonale i forhold til deres eventuelle udredningsret eller audiologiske behov. Patienterne indkaldes ifølge denne prioritering, så dem med størst behov indkaldes først.  

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Der er blevet aflyst tider svarende til cirka en måneds patienter. Dertil skal lægges at vi prioriterer patienterne med størst behov først. Den almindelige venteliste må derfor forventes at stige med op til flere måneder. I øjeblikket er vi dog ved at danne os et overblik over situationen og vores estimater er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Normale.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
- Som normalt, se info på vores hjemmeside her.

Vi frabeder os personlig henvendelse uden en aftalt tid med henblik på at minimere smitterisiko og har ekstra personale ved telefonen.

 

Høreklinikken på Bornholm (Kommunikationscenter Bornholm)

Svar fra forstander Lene Hvass Olsen:

Hvordan har I åbnet igen?
- Vi har åbent for telefonisk henvendelse på alle hverdage mellem kl. 8 og 12. Vi indkalder borgere til høreapparatsbehandling (høreapparatsamtaler, udleveringer, justeringer, tekniske hjælpemidler og CI-undervisning) på alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Hvordan er kapaciteten i forhold til tidligere?
- Vi har åbnet på halv kraft, da vi skal sikre os, at der ikke kommer for mange borgere ind på Kommunikationscentret på samme tid, og sikre god tid imellem borgerne til grundig rengøring og afspritning.

Går I efter den almindelige venteliste, eller prioriteres grupperne?
- Vi indkalder efter tur og orden, således at de borgere, der blev aflyst efter nedlukning, kommer ind først. Det svarer til ventelisten, men vurderes individuelt efter behov. Vi undlader, så vidt muligt at indkalde borgere i risikogrupper (over 80 år, kroniske sygdomme).

Hvad vurderer I, at situationen har af indflydelse på den almindelige venteliste?
- Vi har sædvanligvis en venteliste på 3 måneder, og den vil blive længere nu. Dog uvist hvor meget på nuværende tidspunkt, men man kan måske godt regne med op til et halvt år.

Har I normale, udvidede eller indskrænkede åbningstider?
- Åbningstiderne for høreapparatsbehandling er normale, men borgerne skal have en aftale for at komme ind på Kommunikationscentret, enten ved indkaldelse pr. tlf. eller brev. Der er telefontid på alle hverdage mellem 8-12, hvor borgerne skal ringe for at få en tid til f.eks. småreparationer på høreapparater i receptionen.

Hvordan kan brugerne komme i kontakt med jer ved akutte problemer - telefon, mail eller personlig henvendelse?
Det er kun muligt ved telefonisk henvendelse eller pr. mail. Vi lukker ikke borgere ind uden telefonisk eller skriftlig aftale.

 

Lagt på 11. maj 2020 - opdateret 14. maj 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI