Høreforeningen er med i ny forebyggelsesalliance


Alliance med 29 organisationer, herunder Høreforeningen, skal styrke den danske forebyggelsesindsats.

Høreforeningen er med i ny forebyggelsesalliance


Forebyggelsesdagsordenen har i de senere år været centreret om få – men vigtige – initiativer, som eksempelvis at sikre, at færre børn starter med at ryge, og  at danske unge ikke har landerekorder i druk.

Men forebyggelse handler om mere end tobak og alkohol. Det handler også om, hvordan danskerne kan leve et sundere liv med motion, at forebygge smitsomme sygdomme, at færre kan rammes af psykisk lidelse, og at sygdomme ikke forværres.

På Høreområdet handler det om forebyggelse af høreskader og tinnitus, ikke mindst blandt unge. Men også om tidligere behandling af høretab, så konsekvenserne heraf mindskes.

Desto tidligere vi sætter ind med forebyggende initiativer, desto større sundhedseffekt har det for den enkelte borger og vores sundhedsvæsen.

Derfor har 29 organisationer nu formet forebyggelsesalliancen ”Forebyggelsesalliancen For Fremtidens Sundhedsvæsen”, som har til formål at styrke danskernes sundhed gennem forebyggende indsatser. Alliancen består af et bredt udvalg af organisationer, som vil rådgive regeringen om fremtidige forebyggelsesinitiativer og tiltag, som bør iværksættes politisk.

I løbet af 2024 vil alliancen præsentere et idékatalog med forebyggelsesforslag til regeringen.

Deltagerne i forebyggelsesalliancen er:
Danica Pension - Gigtforeningen - DGI - Lungeforeningen - Bedre Psykiatri - Dansk Firmaidræt - Psykiatrifonden - Jordemoderforeningen - SMVdanmark - Danske Tandplejere - MSD Danmark - Danmarks Apotekerforening - Medicoindustrien - Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet - Danske Skoleelever - Øjenforeningen - Astma-Allergi Danmark -  Nyreforeningen  - Aleris - Tandlægeforeningen - Høreforeningen - Optikerforeningen - Dansk Selskab for Folkesundhed - Kosmetik- og hygiejnebranchen - Dansk Selskab for Geriatri - Alzheimerforeningen - Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS - AIDS-Fondet - Fonden Mental Sundhed.

Se pressemeddelelsen her

 

Lagt på 23. november 2023

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI