Høreapparater uden baggrundsstøj

Nyt forskningsprojekt vil udvikle teknologi, der frasorterer udenomslyde.

Høreapparater uden baggrundsstøj


Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en høreapparatteknologi, der skal frasortere udenomslyde, så høreapparatsbrugere får bedre lyttevilkår.

”Hos folk med høretab bliver refleksioner ofte til forstyrrende ekkoer. Man får simpelthen
svært ved at forstå, hvad der bliver sagt,” forklarer lektor og ph.d. Tobias Neher.

Han har netop fået 2.6 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt på Syddansk Universitet, der skal være med til at løse nogle af de problemer mange høreappatsbrugere oplever.

“Rigtig mange menneskers livskvalitet bliver ramt alvorligt, ikke alene af deres høretab men
også af, at deres høreapparat langt fra tilstrækkeligt afhjælper deres problemer,” siger
Tobias Neher.

Han henviser til de problemer, mange høreapparatbrugere oplever, når de er i
rum med mange forskellige lyde, og som kan gøre deres høreproblemer til et stort
socialt problem. Mange med hørenedsættelse har svært ved at forstå tale i situationer med refleksioner og rumklang eller efterklang, som det også kaldes. Det har stor negativ indvirkning på deres livskvalitet og evne til at passe et arbejde.

Tobias Neher

“Ved hjælp af computermodeller vil vi simulere en række komplekse lyttesituationer med
efterklang i. Derudover vil vi simulere høreapparater, der kan identificere og dæmpe
lydsignaler, som er påvirket af efterklang. På den måde kan vi undersøge, hvordan
hørehæmmede personer opfatter tale i efterklang, og hvad vi skal lægge vægt på, når vi
udvikler ny høreapparatteknologi, der kan dæmpe efterklang”, forklarer Tobias Neher, der i
projektet kommer til at samarbejde med en professor fra DTU, en professor fra Boston
University i USA samt den danske høreapparatproducent WS Audiology.

 

Lagt på 29. juni 2020

Webdesign og udvikling / SYNERGI