Hans Christian Schack er gået bort

Hovedbestyrelsesmedlem og lokalafdelingsformand Hans Christian Schack afgik ved døden den 12. december.

Hans Christian Schack er gået bort


Høreforeningen har desværre modtaget den meget sørgelige besked, at hovedbestyrelsesmedlem og lokalafdelingsformand Hans Christian Schack pludselig er afgået ved døden. Han faldt om i sit hjem mandag ved middagstid og på trods af hjælp fra både hjerteløbere og lægeambulance stod hans liv desværre ikke til at redde. Hans Christian Schack blev 74 år.

Hans Christian har ydet en helt ekstraordinær indsats for Høreforeningen. Han blev formand for Vejen Lokalafdeling i 2016, hvor han sammen med den øvrige bestyrelse lykkedes med at få gjort lokalafdelingen til en kæmpe succes. Han formåede at tredoble medlemstallet i Vejen i løbet af sin formandstid og var ekstremt aktiv, hvilket medlemmerne nød godt af. Masser af udflugter til spændende steder, oplysende foredrag, og sociale arrangementer, fx bowlingture med spisning. Open by night arrangementer med telt, brochurer og slik til børnene. Og ikke mindst samarbejde med det lokale ældrecenter. Altid med fokus på tilgængelighed, så alle kunne være med. Det store arbejde lønnede sig i form af stor tilslutning til arrangementerne.

Hans Christian var også medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse, hvor hans store engagement og aktive bidrag i debatterne var til stor inspiration og i den grad vil blive savnet. Han var derudover medlem af Døvblevne- og tolkebrugerudvalget samt Høreforeningens repræsentant i Castberggårds bestyrelse og bestyrelsen for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Hans Christian havde et kæmpe socialt gen og elskede at komme ud og snakke med folk. Dette gjorde han blandt andet hvert år i marts på Verdens Høredag, hvor han og den øvrige bestyrelse var at finde på gader og stræder og ingen var i tvivl om, at Høreforeningen var på banen. Han var altid klar på en god snak om høreproblemer, og hvad der kan gøres ved dem, og han var ekstremt god til at invitere andre ind i Høreforeningens fællesskab og få alle til at føle sig velkomne.

- Jeg bruger en masse krudt på Høreforeningen og får en masse igen. Mange synes, det er virkelig godt og er glade for at deltage, så når jeg får meget retur, vil jeg gerne levere, sagde han i september 2021 i en artikel i Hørelsen, der netop drejede sig om hans virke for Høreforeningen og det at være en ildsjæl, der brænder for en sag.

- Det er et kæmpe tab for Høreforeningen, at vi har mistet HC. Han har haft en helt kolossal stor betydning for foreningen, og vi vil virkelig komme til at savne ham både som forbillede for vores frivillige indsats og som det fantastiske menneske han var. Jeg er fuld af taknemlighed over, at det var i Høreforeningen, han valgte at være frivillig. På vegne af hele foreningen vil jeg gerne takke HC for hans mangeårige kæmpe indsats og arbejde for Høreforeningen. Mine tanker går til hans kone Lydia og hele hans familie.

Æret være hans minde.

Landsformand

Majbritt Garbul Tobberup

 

Hans Christian Schack

 Hans Christian Schack bliver begravet på fredag den 16. december kl. 10 fra den Sct. Peders Kirke i Holsted.

 

Lagt på 14. december 2022

Fotos: Alex Tran og Henrik Frydkjær

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI