Folkemøde Møn: Politisk opbakning til høresagen

Høreforeningen havde igen i år inviteret regionspolitikere til debat i teltet. De lovede fortsat fokus på ventetiderne og ønskede mere forebyggelse.

Folkemøde Møn: Politisk opbakning til høresagen

 

- Det korte budskab fra mig er, at vi skal længere ned i ventetid.

Sådan sagde formand for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), da Høreforeningen i slutningen af august satte høresagen på dagsordenen på Folkemøde Møn.

Folkemødet er politisk og har siden 2018 samlet op mod 15.000 deltagere i Steges historiske gader. Høreforeningens frivillige på Sydsjælland og øerne har hvert år et flot telt på folkemødet, og så er der politisk scene-debat med landsformand Majbritt Garbul Tobberup og politikere.

I år var det ud over regionsformanden også Jens Ravn fra Venstre, Gitte Simoni (tidligere DF nu løsgænger) og folketingskandidat Brian Bressendorff (S).

- Da vi mødtes første gang, var der 115 ugers ventetid i Slagelse, 62 i Nykøbing Falster og 77 uger i Køge. Nu er der 17 ugers ventetid over hele linjen. Det må jeg rose, men hvordan kommer vi længere ned, spurgte landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

De vil længere ned

Udfordringen for regionerne er nemlig, at finanslovsmidlerne til at nedbringe ventelisterne udløber med indgangen til 2023. Og det var her Heino Knudsen svarede, at han vil længere ned og tilføjede, at han også ønsker fokus på nærhed og tilgængelighed. 

Gitte Simoni sagde, hun har høresagen som hjertesag og vil kæmpe for, at der sættes penge af på budgetterne til at nedbringe ventetiderne.

- Jeg håber også i denne valgperiode, at vi kan nå den magiske grænse på fire uger. For det er diskrimination, at der ikke er behandlingsgaranti på høreområdet. Mens vi venter på Christiansborg, må vi tage handsken i egen hånd, for borgerne skal ikke være kastbold. Det står på vores blok, at det skal med i regionens budget, sagde Simoni, der faktisk har foreslået Danske Regioner en fælles indsats for at komme ned på de fire ugers ventetid - dog uden held.

Ønske om forebyggelse

Jens Ravn fra Venstre glædede sig igen i år over, at der er fokus på høreområdet og støttede ønsket om fire ugers ventetid. Han har selv fået høreapparater efter meget støj i landsbruget som ung, og han kunne godt tænke sig, at der kom mere fokus på forebyggelse.

- Vi skal sammen med Høreforeningen se på det, som er farligt for hørelsen i omgivelserne. Det er faktisk lettere at finde opstartsmidler til projekter, som giver forbedringer, sagde han og roste Høreforeningen for at tage debatten.

- For vi har den altid i frisk erindring, når vi forhandler økonomi, sagde han.

Brian Bressendorff havde jo ikke indflydelse på regionens budgetter, men han har som suppleant i Folketinget talt høresagen op, da han selv har familie, der er ramt.

- Den fylder meget for mig. Vi skal have rapporter om høreområdet lige som psykiatri-området, så politikerne kan tage det mere alvorligt. Det er trods alt 1,1 mia yngre mennesker, der er i risiko, det skal vi italesætte, sagde han.

Høreforeningens landsformand var glad for invitationen til forebyggelses-samarbejde, fordi Høreforeningen netop har igangsat det store forebyggelsesprojekt Lyd på livet, som vi ønsker på skoleskemaet.

- Børn og unge ved meget lidt om, hvornår de skader deres hørelse, sagde hun, og så i øvrigt ind i en fremtid, hvor måske 100.000 ekstra borgere har brug for høreapparater omkring 2030.

Derfor er det yderst vigtigt, at behandlingssystemet virker.

- De seks indsatser, som skulle skabe forbedringer på høreområdet, er sandet fuldstændig til i ministeriet. Fire års arbejde og 115 millioner kroner kan være spildt. Projektet om digital visitation er dog færdigt og skal udrulles. Vil I være med til det?, spurgte Majbritt Garbul Tobberup.

Gitte Simoni fandt det spændende, Jens Ravn mente, der kunne findes midler til det i regionen, Brian Bressendorff ville følge op, og Heino Knudsen oplyste, at regionen allerede kiggede på erfaringer fra Nordjylland og muligheder for, at gøre det nemmere for borgerne.

Mangel på kontakt til de ansvarlige

To ting kom særligt til debat. Den ene var den manglende kontakt til de sundhedsansvarlige i regeringen.

- Vi prøver at få kontakt til sundhedsminister Magnus Heunicke, men det er Fort Knox. Det samme gælder sundhedsordføreren. Ingen af dem svarer på vores henvendelser. De bliver bombarderet med spørgsmål om høreområdet fra sundhedsudvalget, som vi har haft foretræder for, men vi ser ikke en overdådig finanslov forude, fortalte landsformanden.

Alle kiggede på Brian Bressendorff, der som socialdemokrat har været tæt på de ledende folketingspolitikere.

- Ja, jeg har en vej ind, og jeg har snakket med begge flere gange. De er opmærksomme på problemerne, men det er ikke de eneste midler, der udløber. Jeg ved, de regner på det. Min forventning og håb er, at der kommer et varigt tilskud til høreområdet. Det er kun tre dage siden, jeg talte med Magnus Heunicke, men der er ingen tal på det - det er et stort regnskab, der skal gå op, sagde Brian Bressendorff.

Også Heino Knudsen lovede at tage sagen med til sundhedsministeren til et kommende møde.

- Det er irriterende med jeres oplevelse med ministeriet, for jeg ved, at det fylder meget for folk. Jeg skal nok skubbe på, sagde han.

Folkemøde Møn paneldebat


Rådighedsbeløb lille

Den anden ting til debat var regionernes svære økonomi.

For som adskillige andre politikere har sagt, er det nødvendigt, at Folketingets politikere tager ansvar for høreområdet økonomisk. Igen.

- Udfordringen er, at Region Sjælland har 75 millioner kroner i ledige midler, men for 675 mio. kroner ønsker fra partierne, sagde Heino Knudsen.

- Jeg vil understrege, at høreområdet er i fokus og prioriteret. Vi fik knap 4 millioner kroner fra finanslovsmidler og har brug 28 mio. kroner. Det er godt, Høreforeningen presser på, men der var rigtig mange midlertidige bevillinger på Finansloven, og vi kan ikke lige finde 4 millioner kroner, fordi Folketinget ikke bevilliger. Men vi kigger alle vegne for at fastholde ventetiderne, sagde regionsformanden og håbede på, at omstruktureringer og flere samarbejder med klinikker kan hjælpe.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup glædede sig over budskaberne og foreslog, at panelet mødtes igen næste år.

Så kan vi se på, om bekendtgørelsen om faglige kvalitetskrav er kommet ud over rampen. Nogen skal skubbe på nu, og ventetiderne må ikke stige, sagde hun.

Debatten var godt modereret af DR-journalist Jan Falkentoft.

Læs mere om Høreforeningens frivillige og indsatsen overfor de unge ører i medlemsblad nr- 5-22.

 

Skrevet af redaktør Irene Scharbau


Lagt på 7. september 2022

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI