FOLKEMØDE 2024: Høreforeningen inviterer til debat om høretab og det gode arbejdsliv

Skal du med til Folkemøde på Bornholm? Så kom og følg debatten fredag den 14. juni kl. 11.00 i Apoteltet.

FOLKEMØDE 2024: Høreforeningen inviterer til debat om høretab og det gode arbejdsliv


1 ud af 5 i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen, hvilket går ud over tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette har store konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Hvilke løsninger skal vi kigge på, og hvordan gør vi det til et fælles ansvar?


Høreforeningen inviterer til debat om høretab og det gode arbejdsliv i Apoteltet fredag den 14. juni kl. 11.00 – til ca. 11.50.


Med debatten ønsker Høreforeningen at sætte fokus på høretab på arbejdspladser, hvilke konsekvenser det har samt drøfte, hvad der skal til for at fastholde flere med nedsat hørelse på arbejdsmarkedet.

Arbejder færre timer og er mindre sociale

Nye tal viser, at mennesker med nedsat hørelse er mindre i beskæftigelse, arbejder færre timer og deltager mindre i det sociale samvær på jobbet.

Ansvaret for høreproblemer pålægges ofte den enkelte medarbejder. Det er hårdt og sårbart at skulle være rummelig over for andres manglende forståelse eller uvidenhed. Samtidig kan høreproblemer opleves som skamfuldt, og det kan være svært at deltage i sociale aktiviteter på jobbet, hvorfor man risikerer at komme udenfor fællesskabet.

Hørenedsættelse kan altså være en stor belastning for den enkelte på arbejdspladsen, men har også massiv samfundsmæssig og økonomisk betydning - ikke mindst set i forhold til den mangel på arbejdskraft, som kun vil blive større fremover.

Debatten og deltagerne

Debatten vil tage afsæt i den nye viden på området og invitere både eksperter, relevante aktører og politikere til at drøfte høretab i arbejdslivet. Debatten vil foregå i tre runder:

Runde 1 kl. 11 – 11.10:

  • Her præsenteres nye tal og viden på området fra VIVE's rapport ”Høreproblemer og arbejdslivet”. ved Mads Lybech Christensen, senioranalytiker VIVE

Runde 2 kl. 11.10 – 11.30:

  • Her drøftes det, hvorfor denne her problematik er vigtig, hvad der er behov for af løsninger: Hvad har det af konsekvenser for den enkelte, og hvordan kan den enkelte arbejdsplads skabe bedre vilkår for de ansatte?
  • Deltagere: Høreforeningens formand Majbritt Tobberup, underdirektør i DI og chef for DI Life Science Peder Søgaard Pedersen og Lisbeth Dragsbæk, hvis virksomhed deltager i Høreforeningens projekt for erhvervsaktive ”Ingen skal stå alene”.

Runde 3 kl. 11.30 - 11.50:

  • Her drøftes fastholdelse af arbejdskraft og inklusion ift. høreområdet: Hvordan får vi gjort høreudfordringer til et fælles ansvar, hvilke løsninger kan vi bruge for at skabe gode arbejdsliv med høretab og hvad kan man gøre politisk - herunder sikre hurtigere høreapparatbehandling til gavn for den enkelte?
  • Deltagere: Høreforeningens formand Majbritt Tobberup, underdirektør i DI og chef for DI Life Science Peder Søgaard Pedersen samt sundhedsordfører for Konservative Per Larsen

Debatten vil blive styret af Tina Splidsboel. Høreforeningens lokalafdeling på Bornholm har søgt midler, der har muliggjort debatten.

Tal og fakta

  • 20 pct. mellem 18 og 64 år har problemer med hørelsen. 2,2% mellem 18 og 64 år har en del vanskeligheder med at høre (ca. 78. 000 personer) og 18 procent har lidt vanskeligheder med at høre (ca. 632.000 personer).
  • 72 pct. af dem, der har en del vanskeligheder med at høre, er i beskæftigelse. For dem uden høreproblemer er tallet ca. 85 pct. Altså en forskel på 13 procentpoint. En del af denne forskel skyldes dog, at grupperne er forskelligt sammensat i forhold til alder, køn og uddannelse, så når man tager højde for disse forskelle, falder forskellen til 9 procentpoint.
  • Dem, der er i beskæftigelse, der har en del vanskeligheder med at høre, arbejder i gennemsnit 2,5 timer mindre om ugen i forhold til beskæftigede uden høreproblemer.
  • Kun 1 ud af 3 med en del vanskeligheder med at høre har høreapparat. Det har betydning for arbejdslivet men nyt studie viser også, at brug af høreapparat mindsker risikoen for demens blandt personer med høretab
  • Ventetider til høreapparatbehandling vokser og er pt. op til 100 uger nogle steder i landet

 Kilde: Høreproblemer i arbejdslivet. En undersøgelse på baggrund af SHILD 2020. Mads Lybech Christensen og Anna Amilon, Vive 2023.

 

Lagt på 10. juni 2024

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI