Decibel og Høreforeningen indgår fusionsaftale

Bestyrelserne i Decibel og Høreforeningen har indgået en aftale om en fusion af de to foreninger. Fusionen forudsætter dog, at medlemmerne i Decibel på den årlige generalforsamling i marts stemmer ja til beslutningen.

Decibel og Høreforeningen indgår fusionsaftale


Forslaget kommer på baggrund af en dialog mellem de to foreningers bestyrelser og et ønske om at samle kræfterne til gavn for nuværende og kommende generationer af børn og unge med høretab. Under navnet Høreforeningen vil foreningerne fremover i fællesskab som én samlet forening arbejde for bedre vilkår for alle mennesker med høreproblemer og deres pårørende uanset alder.

Hvis forslaget møder opbakning, vil Decibels medlemmer pr. 1. juni 2024 overføres til Høreforeningen. Det forudsætter dog, at medlemmerne af Decibel på foreningens generalforsamling 20. marts 2024 stemmer ja til forslaget og beslutter at opløse Decibel som forening.

Vejen til hjælp skal være mere overskuelig

Majbritt Tobberup, som er landsformand for hovedbestyrelsen i Høreforeningen, siger: ”Det glæder mig, at vi nu samler kræfterne på høreområdet i én fælles forening. Det er det eneste rigtige for vores fælles medlemmer samt for alle dem, der i dag er ramt af høreproblemer.  En fusion vil sikre mere slagkraft og styrke alle medlemmers adgang til hjælp, rådgivning og aktiviteter. Samtidig vil fusionen også styrke vores arbejde med at udvikle og formidle ny viden på høreområdet til gavn for både medlemmer og det øvrige samfund.”

Sofie Christlieb, som er formand for Decibels bestyrelse, siger: ”Med fusionen ønsker vi at sikre, at både børn, unge og voksne med høreproblemer samt deres pårørende ved, hvor man kan søge hjælp, støtte og viden omkring høreproblemer – både nu og i fremtiden. Samtidig vil fusionen sikre en stærkere og fælles indsats ift. at løfte medlemmernes interesser overfor de politiske beslutningstagere. Vi er lykkes med mange ting i Decibel, særligt vil jeg fremhæve AVT til alle børn med høretab. Men nu er tiden inde til at stå sammen og dermed stærkere.”

Medlemmer af Decibel bliver ved overdragelsestidspunktet medlemmer af Høreforeningen med de fordele, der er ved det. Familiemedlemskaber og ungemedlemskaber vil blive videreført, mens øvrige typer af medlemskaber vil blive justeret i forbindelse med fusionen.

For børn, unge og familier vil der fortsat være muligheder for netværk, viden og rådgivning i samme omfang som tidligere. Det betyder, at der bl.a. fortsat udbydes familiekurser, webinarer, netværksarrangementer osv.

Den kommende organisering

Landsformand for Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup forsætter som formand for den samlede forening.

Decibels bestyrelse etableres som et børneudvalg under Høreforeningens hovedbestyrelse på lige fod med det ungdomsudvalg, som allerede eksisterer. Udvalget får til opgave at sikre bedst mulige vilkår for børn og unge med høretab og udvikle dialogen og netværket mellem børn, unge og familier samt sikre, at der fortsat skabes og formidles viden om børn, unge og høretab, og at familierne får den bedst mulige vejledning og rådgivning. Derudover indtræder 2 medlemmer fra børneudvalget samtidig i Høreforeningens hovedbestyrelse.

Medarbejdere i Decibel, som er ansat på fusionstidspunktet, følger med over i Høreforeningens sekretariat, der holder til i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Tåstrup. Høreforeningens nuværende direktør Lotte Grostøl forsætter som direktør for den samlede forening, og Decibels nuværende direktør Sara Maria Cordtz bliver faglig chef for foreningens børne/unge-indsatser.

Læs mere

I fusionsaftalen her kan man læse de nærmere rammer for fusionen.

Lagt på 24. januar 2024

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI