Coronavirus! Nyt fra sekretariatet

Information fra Høreforeningens sekretariat i forhold til situationen med coronavirus.

Coronavirus! Nyt fra sekretariatet


Høreforeningens sekretariat holder åbent for telefoniske henvendelser og mailhenvendelser også de næste 14 dage. Medarbejderne arbejder dog hjemmefra for at forebygge smittespredning.

  • Som medlem kan du stadig benytte dig af vores hørefaglige vejledning de næste 14 dage.
  • Batterier til dit høreapparat kan bestilles som sædvanlig. Oticon har bekræftet overfor os, at det ikke bliver noget problem at levere dem.
  • Hvis du er i høreapparatbehandling og er i tvivl om, hvorvidt din næste tid er aflyst, skal du kontakte behandlingsstedet direkte.
  • Vores tolkeformidling holder åbent, så kontakt os, hvis du har behov for skrivetolkning den kommende tid.
  • Kommunikationscentrene holder lukket for fysisk fremmøde, men kan kontaktes via telefon eller e-mail. Se mere information her (se link / besked om coronavirus under hvert enkelt kommunikationscenter)
  • Vores bisiddere, høreguider og ungeguider tager ikke ud på opgaver de næste 14 dage (foreløbig) af hensyn til at undgå smittespredning. 


Du kan orientere dig yderligere via Sundhedsstyrelsens link: sst.dk/coronavirus.

Styrelsen har også lavet et særligt materiale til sårbare grupper, deres pårørende og fagpersoner: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere-Information-til-saerlige-saarbare-grupper

Vi håber, at vi alle kommer godt igennem denne usædvanlige tid, og har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 36 75 42 00 indenfor vores åbningstid alle hverdage kl. 10-14.

 

Lagt på 12. marts 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI