10 millioner til flere høreapparatbehandlinger i Region Sjælland

Høreforeningen fik sat positivt aftryk på Region Sjællands budget for 2020.

10 millioner til flere høreapparatbehandlinger i Region Sjælland

 

Region Sjælland har netop landet sin budgetaftale for 2020, og i aftalen er der gode nyheder for høreområdet, der ellers har trange kår i regionen med landets længste ventetider på høreapparatbehandling.

I budgetaftalen afsættes 10 millioner kr. i 2020 til flere høreapparatbehandlinger og herefter 5 millioner i årene derefter. Dertil kommer de penge, som regionen modtager på finansloven, så der i alt er 13,75 millioner i 2020 og 8,75 millioner i årene derefter til en styrket indsats på området. At pengene fra finansloven kommer oveni de penge, der nu er afsat i budgetaftalen, har Høreforeningen fået bekræftet fra regionsrådsmedlem Gitte Simoni (DF).

Høreforeningens forslag med i aftale

Høreområdet er med helt i front af aftalen og i aftaleteksten nævnes muligheden for at lave en aftale med kommunikationscentrene. Den var de regionspolitikere, der deltog til Høreforeningens debat på Folkemøde Møn i slutningen af august ellers ikke bekendt med.

Til debatten på folkemødet ville Høreforeningens landsformand vide, hvad der skete med de penge, der allerede var afsat til området, blandt andet pengene fra finansloven, og hvorfor der ikke skete noget med de lange ventelister:

- I er nødt til at presse jeres embedsværk – de har fedtet rundt et halvt år. Vi ved, at tre kommunikationscentre har budt ind med at tage 3.000 patienter. Gå nu hjem og hiv jeres folk i ørerne, sagde landsformanden.

Hertil svarede Gitte Simoni (DF), den ene af de tre politikere, der deltog i debatten:

– Det er absurd, at vi har haft pengene liggende så længe. Det er ikke godt nok af administrationen ikke at prioritere området højere, sagde hun og kunne oplyse, at sygehusudvalget har bedt administrationen tale med kommunikationscentrene.

Debatten, som man kan læse om i detaljer i Høreforeningens medlemsblad, der udkommer i næste uge, sluttede med, at regionspolitikerne udtrykte et klart ønske om at gå hjem og se mere på høreområdet:

– I opnår, at når vi læser dagsordenen fremover, vil vi gå dybere ned i høreområdet, sagde Jens Ravn (V).

Høreforeningen glæder sig over, at den kontakt vi har med politikerne, og ikke mindst indsatsen på folkemødet, nu har givet flere midler og ikke mindst har ført til, at kommunikationscentrene er kommet i spil som en del af en styrket indsats.

Region Sjællands aftaletekst om høreapparatbehandling:

Kortere ventetid til høreapparatbehandling
Ventetid på høreapparater skal ned. Med budget 2019 blev der afsat i alt 7 mio. kr. til indsatser udenfor sygehusene, der skulle nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling. Derudover har Region Sjælland modtaget 3,75 mio. kr. fra Finansloven i 2019 til nedbringelse af ventetid. Der er med baggrund heri udarbejdet en samlet handlingsplan på høreapparatområdet, der skal nedbringe ventetiden i de kommende år. Prioriteringen af området i 2019 har samlet set ført til, at ca. 2.000 flere borgere får høreapparatbehandling. Parterne er enige om at afsætte et beløb på 10 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i årene derefter til en styrket indsats, der skal sikre at flere borgere med ukomplicerede høretab kan komme hurtigere i høreapparatbehandling. Puljen disponeres i en samlet plan, der kan omfatte en udvidelse af puljeordningen i speciallægepraksis og udbud hos private, godkendte leverandører. Puljen vil også kunne målrettes et samarbejde med de tre kommunale kommunikationscentre i Slagelse, Roskilde og Næstved. Der forelægges en plan for arbejdet senest i 1. kvartal 2020. I planen fastsættes konkrete mål for den forventede effekt af indsatsen, fx i form af antal behandlinger, der forventes gennemført. Arbejdet med planen forankres i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Se hele budgetaftalen her.

 

Folkemøde Møn 2019

Høreområdet blev diskuteret ved Høreforeningens paneldebat på Folkemøde Møn i slutningen af august. Fra Venstre: Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup, Bent Hansen, bruger og lokalformand på Lolland, regionspolitikerne: Lars Hoppe Søe (Rad.), Gitte Simoni (DF) og Jens Ravn (V). Foto: Henrik Frydkjær.

Læs mere i Høreforeningens medlemsblad, der udkommer i næste uge.

 

Lagt på 11. oktober 2019

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI