Forslag til aktiviteter

Skaf midler til lokalafdelingen

Der er forskellige muligheder for at søge økonomisk eller anden støtte til lokale arrangementer og andre aktiviteter.

§ 18 midler

Som lokalafdeling har I mulighed for at søge jeres kommune om § 18 midler (Lov om social service). Kommunen uddeler § 18 midler til sociale aktiviteter, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Det er den enkelte kommune, der prioriterer, hvilke områder og aktiviteter der skal have støtte. Det er forskelligt, hvad kommunerne lægger vægt på, når de tildeler § 18 midler. Derfor er det ikke muligt at skrive en fælles guide for, hvordan I kan søge, samt hvad I kan søge til.

I de fleste kommuner foregår ansøgning om § 18 midler efter faste procedurer. Kommunerne angiver ofte en ansøgningsfrist. Nogle kommuner har én eller flere årlige uddelinger, mens andre kommuner har løbende ansøgningsrunder. Mange kommuner sætter en annonce i lokalavisen eller indbyder til informationsmøde inden hver ansøgningsrunde.

Undersøg reglerne i jeres egen kommune, så I er sikre på, at I kan opfylde alle formalia i ansøgningen.

Andre midler

I kan også søge penge hos de lokale butikker, den lokale afdeling af Lions Club mv. Disse er ofte villige til at støtte konkrete arrangementer med små eller større beløb mod, at I synliggør, deres støtte til aktiviteten.

Steder I kan søge:

  • Lokale butikker / lokale afdelinger af en landsdækkende butikskæde
  • Lokale banker / lokale afdelinger af en landsdækkende bank
  • Lions Club
  • Sct. Georgs Gilderne
  • Rotary
  • Lokale fonde
  • Lokale virksomheder

Lokalt findes der mange forskellige muligheder for at søge støtte – brug fantasien og undersøg, hvilke der er i jeres område.

Det kan være forskelligt, hvordan I skal henvende jer – nogle vil have en formel ansøgning, andre kan nøjes med en uformel samtale. Det er ofte en god ide først at spørge, hvordan og til hvem I skal henvende jer.

Nogle butikker er ikke interesserede i at støtte med penge, men vil gerne donere f.eks. kaffe og kage til uddeling i en bod.

Tips til at søge fonde

Se en række gode råd til at søge fonde til det lokale frivillige arbejde.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI