Guider og bisiddere

Ungeguider

En ungeguide er fra 18 år til op i 20’erne og har høreapparat eller Cochlear Implant. Ungeguiderne holder oplæg om, hvordan det er at være ung og have nedsat hørelse. Med udgangspunkt i relevante spørgsmål og dilemmaer taler ungeguiden fx om:

 • Hvordan var det at være den eneste på skolen med høreproblemer?
 • Hvordan fortæller man sine omgivelser, at man har høreproblemer?
 • Hvad har de gjort for at håndtere deres høretab?

Oplæg for alle

Ungeguiden kan holde oplæg på en skole, fx i en klasse med et barn med høretab, lærere, pædagoger, forældre, for børn og unge med høretab og deres forældre.

Alle oplæg bliver tilrettelagt i samarbejde med jer.

En ungeguide rådgiver ikke i personsager, men henviser til det offentlige system og Høreforeningens vejledning.

Hvem er ungeguiderne

Høreforeningens ungeguider er blevet uddannet til at holde oplæg om et liv med nedsat hørelse og har forskellige grader af høretab, erfaringer og uddannelse/job. Ungeguiderne er bosat over hele landet.

Kontakt til en ungeguide

Det er gratis at få en ungeguide ud og holde oplæg, dog skal der betales for transport. Du skal booke ungeguiden gennem Høreforeningens sekretariat. Ring på telefonnummer 36 75 42 00 eller send en mail til ungeguide@hoereforeningen.dk

Vær opmærksom på, at en ungeguide også kan bookes sammen med en anden ungeguide. Du kan også booke en ungeguide sammen med en høreguide.

Se en video om vores ungeguider her:

 

Høreforeningens ungeguide-uddannelse er støttet af GN Store Nord Foundation.

GN Foundation

 

Mød vores ungeguider:

 

 • Marie

  Marie

  Aalborg

  Jeg er uddannet psykolog. Som 16-årig blev jeg døv på mit højre øre og fik tinnitus med oven i hatten. Som ungeguide kan jeg bidrage med personlig erfaring om pludseligt høretab, tinnitus og lydfølsomhed i ungdomsårene hvor identitet, venner og studie gerne skal gå op i en højere helhed.

 • Andreas

  Andreas

  Frederiksberg / Nykøbing F

  Jeg er blevet ungeguide, fordi jeg gerne vil hjælpe andre igennem nogle af de udfordringer, som jeg selv har stået med pga. min hørenedsættelse. Mit oplæg har fokus på forskellen mellem at være handicappet og at have et handicap. Mit høretab blev opdaget i mine sene teenageår.

 • Mie

  Mie

  Charlottenlund

  Jeg bruger høreapparat på mit højre øre og CI på mit venstre. Jeg fik høreapparater som 5-årig og blev CI-opereret som 24-årig. Jeg er ungeguide i Høreforeningen, fordi jeg mener det er vigtigt at give normalthørende et indblik i, hvilke udfordringer der er forbundet med et høretab og for at give unge med høretab noget at relatere til, så de ikke føler, at de står alene.

 • Caroline

  Caroline

  København

  Jeg er CI-bruger og læser til pædagog. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med høreproblemer. Vise verden, at vi kan noget, og at vi står sammen om det at have høreproblemer. Jeg har haft hørenedsættelse siden barndommen.

 • Nanna

  Nanna

  Klampenborg

  Jeg er ungeguide, fordi jeg selv har mærket, hvor stor en forskel det gør, når andre har modet til at åbne op og tale ærligt om deres høretab. Det vil jeg gerne give videre. Jeg blev døv på mit højre øre som 18-årig og bruger cross-høreapparater.

 • Michelle

  Michelle

  Frederiksberg

  Jeg bruger høreapparater og læser jura. Jeg fik mine første høreapparater som 7-årig. Set tilbage kunne jeg godt selv have brugt en ung med høretab, som kunne fortælle mig og min omgangskreds om udfordringerne ved høretab. Efter et par operationer er min hørelse blevet forbedret, og jeg kan nu også fortælle om, hvordan det er at vænne sig til at "høre igen".

 • Clara

  Clara

  Frederiksberg

  Jeg er ungeguide og ved, hvad det vil sige at føle sig forkert og udenfor pga. mit høretab. Jeg har et medfødt høretab, men fik først høreapparater, da jeg var 20, og har i flere år levet uden ordentlig lyd. Jeg vil gerne give normalthørende et indblik i det at være hørehæmmet og tale åbent om at have høretab, så andre unge ikke føler sig alene med det.

 • Sarah

  Sarah

  København

  Jeg er født døv og har CI. Jeg vil gerne give forståelse for, hvad det vil sige at have et høretab og hvilke udfordringer og oplevelser man kan have i en verden med hørende. Det er vigtigt for mig, at den enkelte finder styrke i sit høretab og kan spejle sig i andre med samme vanskeligheder, da man nemt kan føle, at man er den eneste der har det sådan. Jeg går i gymnasiet.

 • Helene

  Helene

  Odense

  Jeg fik mine første høreapparater da jeg var 10 år gammel. Jeg læser audiologi på Syddansk Universitet. For et par år siden fik jeg kronisk tinnitus, mest på højre øre. Jeg vil gerne bidrage med egne erfaringer og vise, at man sagtens kan have et godt liv som hørehæmmet. Jeg ønsker særligt at italesætte de udfordringer man kan have som hørehæmmet.

 • Rasmus

  Rasmus

  Aalborg

  Jeg har et asymmetrisk høretab, som blev opdaget, da jeg var 5 år gammel, og jeg har siden haft høreapparater. Jeg vil gerne dele mine erfaringer, så både andre med hørenedsættelse og normalthørende kan få en indsigt i, hvad det vil sige at være hørehæmmet, og de udfordringer der følger med. Til dagligt studerer jeg på Aalborg Universitet.

 • Nadia

  Nadia

  Aarhus

  Mit høretab er medfødt, og jeg har brugt høreapparater fra jeg var 3 år gammel. I dag er jeg CI-bruger, jeg fik CI i henholdsvis 2011 og 2018. Jeg vil virkelig gerne vil gøre en forskel for andre med et høretab, og give normalhørende et indblik i, hvordan det er at have et høretab. Jeg læser på Aarhus Universitet.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau