Guider og bisiddere

Ungeguider

En ungeguide er fra 18 år til op i 20’erne og har høreapparat eller Cochlear Implant. Ungeguiderne holder oplæg om, hvordan det er at være ung og have nedsat hørelse. Med udgangspunkt i relevante spørgsmål og dilemmaer taler ungeguiden fx om:

 • Hvordan var det at være den eneste på skolen med høreproblemer?
 • Hvordan fortæller man sine omgivelser, at man har høreproblemer?
 • Hvad har de gjort for at håndtere deres høretab?

Oplæg for alle

Ungeguiden kan holde oplæg på en skole, fx i en klasse med et barn med høretab, lærere, pædagoger, forældre, for børn og unge med høretab og deres forældre.

Alle oplæg bliver tilrettelagt i samarbejde med jer.

En ungeguide rådgiver ikke i personsager, men henviser til det offentlige system og Høreforeningens vejledning.

Hvem er ungeguiderne

Høreforeningens ungeguider er blevet uddannet til at holde oplæg om et liv med nedsat hørelse og har forskellige grader af høretab, erfaringer og uddannelse/job. Ungeguiderne er bosat over hele landet.

Kontakt til en ungeguide

Det er gratis at få en ungeguide ud og holde oplæg, dog skal der betales for transport. Du skal booke ungeguiden gennem Høreforeningens sekretariat. Ring på telefonnummer 36 75 42 00 eller send en mail til ungeguide@hoereforeningen.dk

Vær opmærksom på, at en ungeguide også kan bookes sammen med en anden ungeguide. Du kan også booke en ungeguide sammen med en høreguide.

Se en video om vores ungeguider her:

 

Mød vores ungeguider:

 

 • Marie

  Marie

  Aalborg

  Som 16-årig mistede jeg hørelsen på det ene øre og fik tinnitus. Jeg er i dag uddannet psykolog og er bosat i Aalborg. Jeg tager ikke ud og holder oplæg, men bidrager med enkelte rådgivende samtaler til unge med høretab og deres forældre. Der er også mulighed for virtuelle samtaler.

 • Andreas

  Andreas

  Frederiksberg / Nykøbing F

  Jeg er blevet ungeguide, fordi jeg gerne vil hjælpe andre igennem nogle af de udfordringer, som jeg selv har stået med pga. min hørenedsættelse. Mit oplæg har fokus på forskellen mellem at være handicappet og at have et handicap. Mit høretab blev opdaget i mine sene teenageår.

 • Caroline

  Caroline

  København

  Jeg er CI-bruger og læser til pædagog. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med høreproblemer. Vise verden, at vi kan noget, og at vi står sammen om det at have høreproblemer. Jeg har haft hørenedsættelse siden barndommen.

 • Nanna

  Nanna

  Klampenborg

  Jeg er ungeguide, fordi jeg synes det gør en stor forskel, når andre har modet til at åbne op og tale ærligt om deres høretab. Jeg blev døv på mit højre øre som 18-årig og bruger cross-høreapparater. Jeg tager ikke ud og holder oplæg, men bidrager med enkelte rådgivende samtaler til unge med høretab og deres forældre. Der er også mulighed for virtuelle samtaler.

 • Michelle

  Michelle

  Odense

  Jeg har siden jeg var 6 år brugt høreapparater på begge ører. Set tilbage kunne jeg godt selv have brugt en ung med høretab, som kunne fortælle mig og min omgangskreds om de udfordringer, der følger med. Jeg vil gerne hjælpe andre ved at fortælle om mit vej gennem barndommen og ungdommen med høretab.

 • Sarah

  Sarah

  København

  Jeg er født døv og har CI. Jeg vil gerne give forståelse for, hvad det vil sige at have et høretab og hvilke udfordringer og oplevelser man kan have i en verden med hørende. Det er vigtigt for mig, at den enkelte finder styrke i sit høretab og kan spejle sig i andre med samme forudsætninger, da man nemt kan føle, at man er den eneste der har det sådan. Jeg bliver student i 2021.

 • Helene

  Helene

  Næstved

  Jeg fik mine første høreapparater, da jeg var 10 år gammel. Jeg er uddannet hørespecialist og arbejder på en privat høreklinik. Jeg har også kronisk tinnitus på begge ører og vil gerne bidrage med, hvordan man kan have et godt liv med høretab og tinnitus. Jeg ønsker særligt at italesætte de udfordringer man kan have og betydningen af et positivt mindset.

 • Rasmus

  Rasmus

  Tune

  Jeg har et asymmetrisk høretab, som blev opdaget, da jeg var 5 år gammel, og jeg har siden haft høreapparater. Jeg vil gerne dele mine erfaringer, så både andre med hørenedsættelse og normalthørende kan få en indsigt i, hvad det vil sige at være hørehæmmet, og de udfordringer der følger med. Til dagligt studerer jeg på Aalborg Universitet.

 • Nadia

  Nadia

  Aarhus

  Mit høretab er medfødt, og jeg har brugt høreapparater fra jeg var 3 år gammel. I dag er jeg CI-bruger, jeg fik CI i henholdsvis 2011 og 2018. Jeg vil virkelig gerne vil gøre en forskel for andre med et høretab, og give normalhørende et indblik i, hvordan det er at have et høretab. Jeg læser på Aarhus Universitet.

 • Ronja

  Ronja

  Aarhus

  Mit høretab er medfødt, og jeg har brugt høreapparater siden jeg var 2,5 år. De fleste mennesker vil rigtig gerne tage hensyn, men det er svært, hvis de ikke ved hvordan. Det vil jeg gerne hjælpe med at informere om.

 • Leah

  Leah

  Risskov

  Mit høretab blev opdaget, da jeg var 6 år gammel, hvor jeg fik høreapparater. Jeg har også været bruger af BAHA, men bruger nu igen høreapparater på begge ører. Til dagligt læser jeg på Aarhus Universitet og brænder for at vise andre mennesker, børn som voksne, at et høretab ikke skal være en begrænsning.

 • Kathrine

  Kathrine

  Odense

  Jeg har et medfødt høretab, som blev opdaget, da jeg var 10 år. Jeg vil gerne være med til at give et indblik i livet med høretab, både i min barndom, uddannelse og på arbejdsmarkedet med de udfordringer og fordele, der har været. Jeg ved, hvad vil det sige at føle sig udenfor, hvilket jeg gerne vil tale åbent om, så andre unge med høretab ikke føler sig alene eller forkerte.

 • Katrine (1)

  Katrine

  København

  Jeg er født døv og har CI. Jeg vil gerne dele mine erfaringer, da jeg ved hvor stor en forskel det gør, når man kan spejle sig i andre og når ens omgivelser ved noget om høretab og ved, at de kan gøre en forskel ved at tage hensyn. Til daglig læser jeg på Copenhagen Business School.

 • Naja

  Naja

  Fredericia

  Jeg er født med en CMV-virus, der har gjort, at jeg i dag er døv og har CI på begge ører. Jeg er ungeguide, fordi jeg godt kan lide at dele ud af mine erfaringer og oplevelser samt at høre andres historie om høretab. Jeg er med tiden blevet rigtig åben omkring mit høretab, hvilket også har medvirket til, at jeg er blevet mere sikker i den hørende verden.

 • Astrid

  Astrid

  Aalborg

  Jeg er født med hørenedsættelse og fik CI i 15 års alderen. Set i bakspejlet har jeg haft brug for at få sat mine egne og andres ord på overgangen fra barn til ung til voksen. Jeg er blevet ungeguide, fordi jeg gerne vil fortælle om mine oplevelser, udfordringer og særlige situationer som ung med hørenedsættelse.

Webdesign og udvikling / SYNERGI