Behandling

Behandling af Menières sygdom

Den rette behandling af Menières sygdom er meget forskellig fra person til person. Har du mistanke om, at du har fået menière, er det vigtigt, du bliver undersøgt af en speciallæge.

Der findes ingen medicin eller anden behandling, som kan kurere sygdommen, men behandling kan lindre symptomerne.

Medicinsk og kirurgisk behandling

Der er forskellige muligheder for medicinsk og kirurgisk behandling. Ens for disse behandlinger er, at de ikke afhjælper høretabet.

Dræn

Ofte kan et almindeligt dræn indsat i trommehinden hjælpe mod svimmelheden. Behandlingen anvendes ofte i Danmark.

Betaserc

Man kan afprøve Betaserc, som er receptpligtig og et histaminlignende stof. Betaserc hjælper ikke alle patienter og dosis er ofte så individuel, at den enkelte i samråd med sin ørelæge må finde den rette dosis. Betaserc øger blodgennemstrømningen i det indre øre og stiller derved mere ilt til rådighed for sansecellerne

Binyrebarkhormon/steroid

Med lokalbedøvelse af trommehinden kan ørelægen ”prikke” et lille hul i trommehinden og injicere medicin (kortikosteroid) i mellemøret, som siver ind til det indre øre. Behandlingen menes ikke at medføre risiko for hørenedsættelse.

Gentamycin

Gentamycin er et antibiotikum, der normalt anvendes imod alvorlige infektioner. Gentamycin sprøjtes ind i mellemøret for at nå balanceorganet i det indre øre. Behandling med gentamycin medfører en delvis medicinsk destruktion af balanceorganet. Fordi balanceorganet og høresneglen ligger tæt på hinanden i det indre øre, giver behandlingen risiko for blivende høretab.

Endolymphatic Duct Blockage

Metoden stammer fra Canada, hvor man første gang udførte operationen i 2012. I 2015 begyndte man at udføre den eksperimentelt i Danmark. Forskning har vist, at menière skyldes, at der kommer et tilbageløb af den endolymfatiske væske (hydrops). Ved operationen sætter man to små clips på den kanal, der fører den endolymfatiske væske til øret, så tilbageløbet af væske modvirkes. Operationen udføres når alle andre behandlingsmetoder er afprøvet.

Andre behandlingsmuligheder

Meniett

Svimmelhedsanfaldene skyldes en ubalance i væskerne i det indre øre. Nogle Menière-patienter har god effekt af et apparat, som kaldes en Meniett. Meniett'en benyttes almindeligvis 3 dagligt. Før en Meniett kan benyttes, skal man have indlagt dræn i øret.

Læs mere om Meniett

Høreapparat

Høreapparat hjælper på høretabet og kan for de fleste også dæmpe tinnitus. Det er vigtigt, at man får et høreapparat som man selv kan regulere i styrken pga. den svingende hørelse som menièrepatienter oplever.

Tinnitus-masker

En tinnitus-masker er lille apparat på størrelse med et høreapparat, som sender en konstant lyd ind i øret. Maskeren kan derved give en opfattelse af formindsket tinnitus. Det hjælper for nogle. Andre synes, det ingen effekt har, eller at det ligefrem gør tinnitussen værre.

Lydpude eller bed-side masker

Disse to produkter kan anvendes i forbindelse med søvnproblemer.

Rådgivning og psykologisk bistand

Mange med menière isolerer sig af angst for anfald. Hverdagen kan synes uoverskuelig, og der er ofte problemer med arbejdsfastholdelse, søvn- og koncentrationsproblemer, mentale og fysiske udfordringer samt en forringet livskvalitet. En psykolog eller hørekonsulent vil ofte kunne hjælpe ved at kunne give personen nogle teknikker at arbejde med for at mindske stress og bekymringer.

Fysioterapi

Øvelser til træning af balancen, evt. i samarbejde med en fysioterapeut med særligt kendskab til området, kan være gavnligt. Balancetræning er ikke en behandling af selve sygdommen, men er vigtig for at afhjælpe nogle af sygdommens følgevirkninger som kronisk ubalance og bevægelsesangst. Træningen bør foregå i en rolig sygdomsfase.

National retningslinje for behandling af Menières Sygdom

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 en national klinisk retningslinje for Menières Sygdom.

Se den her.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI