Årets frivillig 2023

Se de nominerede og indstil din kandidat.

Årets frivillig 2023


Her kan du se, hvem der er nomineret til Årets frivillig 2023. De nominerede offentliggøres løbende, som nomineringerne kommer ind, og de nominerede giver tilsagn til at blive indstillet.

Prisen gives til en person, der yder eller har ydet en helt særlig indsats til gavn for Høreforeningens medlemmer, enten i forbindelse med en lokalafdelings arbejde, udvalgsarbejde, eller på anden måde har bidraget til udbredelse af kendskab til Høreforeningen.

De nominerede vises i vilkårlig rækkefølge:

Lotte Rømer

Lotte Rømer

Formand, København Lokalafdeling

Indstillet af: Hanna askholm, Lif Møller Pedersen, Karen Nørgaard, Dorte Brodersen og Brita Foged

Begrundelse: Lotte Rømer er en ildsjæl, et varmt og engageret menneske, der igangsætter, er meget vidende og gavmildt deler ud af sin viden. Lottes indsats for os med hørenedsættelse er fantastisk. Hun sætter 1000 relevante ideer i gang og er samtidig et skønt og givende menneske. Lotte er et godt forbillede for os, der har et handicap. Hun er iniativrig med og på sangkursus samt i lokalafdelingen i København. Lotte har gjort meget for Københavns Lokalafdeling og for høresagen i det hele taget. Hun yder og har igennem mange år ydet en kæmpe indsats for musik og sang blandt mennesker med hørenedsættelse og dermed skabt glæde og godt humør for os. Sangglæden kobler hun endda sammen med manuvision-træning, så kroppen også tilføres styrke. Med i "købet" får vi tillige megen viden og klogskab formidlet i gennem hendes meget smittende livsglæde!

Aïda Regel Poulsen

Medlem af Høreapparat- og rehabiliteringsudvalget

Indstillet af: Birgitte Teilmann

Begrundelse: Jeg traf Aïda til midtvejsmødet og synes, at hun var både inkluderende og imødekommende. Hun har gjort et fantastisk arbejde for Høreforeningen, ikke mindst med videoen om tilgængelighed og livetekstning. Modigt gjort og et godt eksempel for alle med høretab.

Mette Westergaard Mark

Formand, Ringkøbing-Skjern lokalafdeling 

Indstillet af: Ole Matthesen

Begrundelse: Mette har beredvilligt stillet sig til rådighed for Høreforeningen Ringkøbing-Skjern lokalafdeling og straks kastet sig over opgaverne med iver og omhu. Hun viser stor interesse for høreområdet og lokalområdet og har bl.a. opretttet en Facebook-side for lokalafdelingen. Det er tydeligt, at hun ønsker at styrke lokalafdelingen i kommunen sammen med den øvrige bestyrelse og har herunder deltaget i projekter for frivillige foreninger kommunen.

Kim Aarrebo Møller

Formand, Rødovre Lokalafdeling og medlem af udvalget for erhvervsaktive med høretab

Indstillet af: Else Holst Weldingh 

Begrundelse: Han er et foreningsmenneske, der gør en kæmpe indsats for Høreforeningen. Han er så hjælpsom og så aktiv, og så er han både lokalformand i Rødovre og med i udvalget for erhvervsaktive med høretab. Han fortjener at blive årets frivillig.


Bent Hansen

Formand, Lolland Lokalafdeling og medlem af hovedbestyrelsen

Indstillet af: Jette Thysted

Begrundelse: Bent er en ildsjæl. Informativ på alle planer. En formand der er velinformeret og altid har tid til at hjælpe borgere med hørenedsættelse. Bent er lyttende, reflekterende og betænksom. Dygtigt arbejdende for høreproblematikken på alle planer. Både lokalt, regionalt og på landsplan. Han søger altid problemers kerne og følger dem helt til dørs. Jeg kender via Bent et menneske som er en værdig repræsentant for Høreforeningen og vellidt af borgere og pårørende som møder problematikker. Han er ærlig og loyal over for såvel medlemmer som foreningen. Livet med høreproblemer skal være et godt liv. Det er en af hans mærkesager. Ingen bruger går forgæves.

Da Bent er medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse kan han ikke modtage prisen som Årets Frivillig.

 

Kristian Hansen

Formand, Billund Lokalafdeling

Indstillet af: Preben Christiansen

Begrundelse: Fordi både Kristian og Karin gør en fantastisk stort stykke arbejde for vores lokalafdeling.

Kristian Hansen vandt i 2020 prisen som Årets frivillig i Høreforeningen.

 

Kirsten Juul Jensen

Formand, Aabenraa-Tønder-Haderslev-Sønderborg Lokalafdeling

Indstillet af: Kirsten og Niels Nørmark-Larsen

Begrundelse: Kirsten er meget engageret og flittig i Høreforeningens regi. 

Kirsten Juul Jensen vandt i 2022 prisen som Årets frivillig i Høreforeningen.

 

Vejen Lokalafdeling

Bestyrelsen i Vejen Lokalafdeling

Indstillet af: Niels Jørgen Langkilde og Merete Petersen

Begrundelse: Vejen Lokalafdeling er en utrolig aktiv afdeling. Det glæder de mange lokale medlemmer, det lokale samfund, men også de andre lokalafdelinger i Region Syddanmark, hvor vi rundhåndet deler ud af deres erfaringer og står bi med råd og dåd. Vejen Lokalafdeling er stærk på at forsvare de dårligt hørendes rettigheder overfor myndighederne, de er stærke på det folkeoplysende og det kirkelige, men også på det mere underholdende.
De har lavet et fantastisk stykke frivilligt arbejde og afviklet 33 aktiviteter i løbet af året. De var medarrangør af Grundlovsmødet, som foregik med taler og sang i et telt med gratis kaffe/kage samt pølser og drikkevarer. Bestyrelsen har også arrangeret 3 busture for medlemmerne med stor succes og de arrangerede også gratis bus til Lars Lilholt koncerten i Haderslev. De har deltaget i 3 Open by Night arrangementer og bowlingaftenen og julehyggen har også været en stor succes. Bestyrelsen har etableret et samarbejde med de 4 ældreinstitutioner i Vejen kommune, hvor de har været medarrangør af 12 aktiviteter i årets løb. Vejen Lokalafdeling er gode til at lave målrettede aktiviteter for os med hørenedsættelse, fx foredrag om tinnitus, høretab, demens, høreapparater, CI, høretekniske hjælpemidler og børn med høretab.
Bestyrelsen har været særlig aktiv for at få flere medlemmer. I år er der kommet 45 nye medlemmer, så der nu er 206 medlemmer i Vejen Lokalafdeling. Vejen Lokalafdeling er altid meget imødekommende ved deres arrangementer.

Hans Christian Schack

Hans Christian Schack

Formand, Vejen Lokalafdeling

Indstillet af: Grethe Skov, Jytte Egelund og Holger Eskelsen

Begrundelse: Vi indstiller HC, som vi også kalder ham.
Der sker simpelthen så mange ting i vores afdeling:  
- der er foredrag
- vi er på billige udflugter, da HC er rigtig god til at søge fonde om penge til vores ture.
- der er ca. en aktivitet hver 14. dag , som vi kan melde os til: film, bowling, julefrokost, tur til Haderslev for at høre Lars Lilholt

Da Hans Christian er medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse kan han ikke modtage prisen som Årets Frivillig.

 

Bo Ørting

Bo Ørting

Medlem af Menièreudvalget

Indstillet af: Menièreudvalget ved Helene Svendsen, Marianne Tyrsted, Mette Marie Bergsøe og Herluf Thomsen.

Begrundelse: Menièreudvalget ønsker at indstille Bo Ørting til Årets frivillig. Bo har været primus motor på et fantastisk og enestående projekt for menièreramte - nemlig den hidtil største og mest omfattende undersøgelse af menièreramtes erfaringer og vilkår i dagligdagen. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter over 700 besvarelser og er mundet ud i en netop offentliggjort rapport med resultaterne. Rapporten afdækker en lang række forhold om menièreramtes oplevelser af dagligdagen med sygdommen, sygdommens udvikling, mødet med behandlersystemet og samfundet generelt.
Bo's håb er, at rapporten kan hjælpe en del patienter til ikke at stå alene med deres oplevelser, men undersøgelsen skal også at danne grundlag for en øget og bedre dialog med behandlere af sygdommen samt en mere kvalificeret dialog med politikere og beslutningstagere i sundhedssystemet. Bo har været initiativtager, har drevet processen og lagt et utrætteligt arbejde med at få undersøgelsen gennemført, analyseret og gjort rapporten klar til at komme ud at gøre gavn. Bo er en ukuelig ildsjæl og hjertevarm person, der altid er en fornøjelse at arbejde med i Menièreudvalget. Derfor ønsker vi, at Bo skal indstilles som Årets frivillig.

 

Teamet bag Inspirationsweekenden for erhvervsaktive

Teamet bag Inspirationsweekenden for erhvervsaktive

Indstillet af: Jens Wiinholt

Begrundelse: De fortjener prisen for det arbejde de gør samt har gjort med deres tilbud til erhvervsaktive med høretab. De har fundet modellen for at afholde inspirationsweekender - et godt sted, meget natur, gode lokaler og værelser, god forplejning samt steder at trække sig tilbage til, hvis man har brug for dette. Man møder ligestillede til en god snak i rolige omgivelser, gode oplæg, god tid med sænkede skuldre. Det fortjener de alle sammen et skulderklap for.

 

Bestyrelsen i Horsens-Hedensted Lokalafdeling

Indstillet af: Dina Rosenkjær

Begrundelse: Efter endnu et supergodt aktivitets-år som medlem af Høreforeningen Horsens og (nu også) Hedensted må jeg altså indstille HELE vores aktive og på alle måder utroligt søde og hjælpsomme bestyrelse til prisen. De er ligesom en stor familie, der utrætteligt arbejder for, at vi menige medlemmer skal få mest muligt ud af vores medlemskab. Af aktiviteter alene i 2022 kan jeg her nævne nogle eksempler:
Velbesøgte månedlige møder i Cafe "Hva Be Har" på Center for kommunikation og teknologi. Vi har allerede oplevet pladsproblemer! Her har bestyrelsen arrangeret korte og meget informative foredrag om bl.a. tinnitus og lydfølsomhed, skelnetab og høretekniske hjælpemidler -med efterfølgende GOD spørgelyst og gratis kaffe og kage.
Bestyrelsen har anskaffet en hel kasse transportable teleslynger. Cafeen er samtidig et uvurderligt socialt samlingssted for os med hørenedsættelse, hvor vores pårørende og venner også er velkomne. Alene i 2022 kan jeg nævne endnu flere aktiviteter: Gudstjeneste i Østbirk Kirke med landsdelspræst Søren Skov Johansen, årsmøde (med kaffe og kage), skøn og gratis frokost på en god restaurant ifm. Verdens Høredag. Informationsbod med hvervekampagne i Kuben på Strøget i Horsens og samme sted fokus på børn og støj med uddeling af balloner med Høreforeningens logo på. Foredrag på Horsens Rådhus om tinnitus og høreskader. Udflugt i bus til Vadehavscentret med god frokost. Gratis bustur til TV2ØSTJYLLAND med spændende rundvisning.
ALT dette kunne vi menige medlemmer jo ikke have fået glæde af, hvis vores bestyrelse ikke utrætteligt havde søgt og modtaget pengene fra diverse fonde. Herligt at vores aktive bestyrelse fik held til at "redde" den hvilende afdeling i Hedensted fra nedlukning, for hvornår/hvordan vil sådan en afdeling komme i gang igen? Nu glæder jeg mig til den forestående julefrokost, som plejer at blive både festlig - og med god mad.

 

Sanne Lauridsen

Formand, Aarhus Lokalafdeling

Indstillet af: Flemming Thisted på vegne af bestyrelsen i Aarhus Lokalafdeling

Begrundelse: Sanne Lauridsen er en oplagt kandidat til Årets frivillig 2023. Egentlig også til årenes frivillig – for hun har ydet meget og længe. Sanne ER med i alt med høreproblematikker i Aarhusområdet. Sanne ER et Høreforenings-talerør her – og i Midtjylland - og videre. Hun er ikke kun frivillig selv – men ”frivilligfanger” og inspirator til nye frivillige omkring Høreforeningen og dens arbejdsfelter. Lav et ”pip” på det lokale årsmøde – og du sidder i bestyrelsen – for senere at få ”pålagt” andre hørerelaterede opgaver ved først givne lejlighed.
Kombinationen af et forrygende flot temperament og en stålsat energi gør, at man sjældent er i tvivl om, hvad Sanne mener! Bremsen skal man selv lede efter! Hun har været formand for lokalafdelingen i Aarhus fra dens start. Lokalafdelingen har et bredt og kvalificeret udbud af aktiviteter og vidensformidling til medlemmer. Hun har været hovedbestyrelsesmedlem i Høreforeningen centralt i en længere årrække - også i forretningsudvalget – til hun fik ”skubbet” andre frivillige ind! Hun har været aktiv i forhold til Forældreudvalget og Ungdomsudvalget i Høreforeningen, og hun har en personlig baggrund, der giver indsigt i andres problemer. Kom frem med ideen om høreguiderne. Hun er mangeårigt aktiv i Danske Handicaporganisationers Aarhusafdeling i både bestyrelse og forretningsudvalg - igen til hun ”skubbede” andre frivillige ind. Mangeårigt medlem i Handicaprådet i Aarhus Kommune.
Hun kender Gud og hvermand på "Hørefeltet" og kan få folk til at føle sig set og hørt både vedr. høreproblematikker og i andre handicapfelter. Hun bruges derfor også som tilgængelighedsrepræsentant ved kommunale byggerier og er i repræsentantskabet ved TV2 Østjylland, hvor de ved, hvad hun mener om manglende tekstning.
Som det er svært at stoppe Sanne er det også svært at stoppe opremsningen. Det bliver så med: Hvem ellers!

 

Lis Grove Jensen / Bestyrelsen i Rudersdal Lokalafdeling

Indstillet af: Annette Egeskov Storgaard

Begrundelse: En sand solstråle historie. Rudersdal Lokalafdeling var i en periode ikke i stand til at fortsætte efter deres Årsmøde i 2021, hvor kun kassereren sad tilbage. Egedal-Furesø lokalafdeling blev spurgt, om vi kunne se en mulighed i sammenlægning med Rudersdal, da vi laver mange gode aktiviteter. Vi besluttede dog at sige nej, da det blev et for stort område for os at afholde aktiviteter i. I mellemtiden var det heldigvis lykkedes at samle en bestyrelse i Rudersdal, og pludselig kom der mail fra den nye formand, Lis Grove Jensen, som bestemt godt kunne forstå vores beslutning og vi aftalte at hjælpe hinanden med bl.a. arrangementer på tværs. I dag er Rudersdal Lokalafdeling en utrolig aktiv afdeling og i den tid de har kørt efter Lis har overtaget er medlemstallet forøget. Ved det seneste regionsmøde i november, glædede jeg mig over, at Rudersdal var repræsenteret med to personer. Det var så godt at få sat ansigt på og hilse på formanden Lis Grove Jensen, som jeg jo havde skrevet med nogle gange. Jeg skal da ellers love for, at de to damer er nået langt, udgangspunktet taget i betragtning. De har også fået teleslynge op at stå i kommunen, som der havde været arbejdet på i flere år og har flere aktiviteter i Hørelsen, bla. havde de fået borgmesteren i tale til et arrangement. Det er en fornøjelse, når nogle virkelig får taget godt fat, lige ved at have fået den fornødne hjælp. Der var også et ønske om at høre om, hvordan de kunne rejse midler til et turguidesystem, som vi allerede har haft stor glæde af. De er virkelig nogle ildsjæle i Rudersdal og fortjener et skulderklap og god vind fremover, da afdelingen ellers ville have været hvilende. Den grimme ælling blev til en flot hvid svane.

 

Hvem kan indstilles til Årets frivillig?

Prisen gives til en person, der yder eller har ydet en helt særlig indsats til gavn for Høreforeningens medlemmer, enten i forbindelse med en lokalafdelings arbejde, udvalgsarbejde, eller på anden måde har bidraget til udbredelse af kendskabet til Høreforeningen.

Alle, som er medlem af Høreforeningen, kan indstilles til prisen. Bemærk dog, at medlemmer af Høreforeningens hovedbestyrelse ikke kan modtage prisen. Du må også gerne indstille makkerpar, en hel lokalafdelingsbestyrelse eller et udvalg.

Alle medlemmer, herunder flere medlemmer sammen, kan indstille frivillige til prisen.

Årets frivillig får ud over anerkendelsen også en særlig gave til en værdi af 1.500 kroner. Fejringen finder så vidt muligt sted ved årsmødet i den frivilliges lokalafdeling.

Sådan indstiller du

Du kan indstille den eller de frivillige, som du synes fortjener et skulderklap. Sidste chance for at indstille er onsdag den 30. november 2022.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte organisations- og udviklingskonsulent Linda Dybdal Nielsen, tlf. 69 13 00 10, ldn@hoereforeningen.dk

 

Lagt på 14. november 2022 - Opdateret 7. december 2022

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI