Om os

Hvem er vi

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede.

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

Vi har 8.000 medlemmer og ca. 350 frivillige, der repræsenterer foreningen.

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at mennesker med hørenedsættelse og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.

At kommunikere er livsvigtigt for mennesket. Vi har brug for information om alt, hvad et moderne liv kræver, og vi skal kommunikere for at kunne fungere socialt.
Når hørelsen svigter, har kommunikationen svære vilkår - ikke mindst i et informationssamfund som vores.

Derfor er det nødvendigt med en velfungerende, gratis høreomsorg, med bedre tekstning af TV-udsendelser samt flere tekstede danske film i biograferne og med konstant information om høreproblemer til omverdenen.

Høreforeningen blev grundlagt i 1912 under navnet "Tunghøres Vel" og var den første af sin art i Norden. I 1934 ændrede foreningen navn til Dansk Tunghøreforening og igen i 1962 til Landsforeningen for Bedre Hørelse. Den seneste ændring kom i 2006, hvor foreningen ændrede navn til Høreforeningen. I den forbindelse blev Menière-og Tinnitusforeningen, Døvblevne-afdelingen, Hørehæmmede Børns Forældreforening og Hørehæmmet Ungdom lagt ind under Høreforeningen. 

Foreningen har siden starten arbejdet for bedre forhold for mennesker med høreproblemer og har ud over sin oplysningsvirksomhed bl.a. sikret gratis høreapparater og batterier.

Se denne film om foreningen og hvad du får ud af et medlemskab:

Et enkeltmedlemskab koster 325 kr. om året, mens et familiemedlemskab koster 460 kr. om året. Et familiemedlemskab er et fælles medlemskab for ægtefælle/samlever eller forældre med børn med høretab.

Et ungemedlemskab koster 200 kr. om året. Vær opmærksom på, at dette medlemskab kun gælder for dig, der over 18 og højst 30 år. Herefter sørger vi automatisk for at omdanne dit ungdomsmedlemskab til et almindeligt enkeltmedlemskab.

Meld dig ind i Høreforeningen her.


Høreforeningen er medlem af DH

Høreforeningen er medlem af Danske Handicaporganisationer (DH) og vi har til huse i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup.

About us

Information in English.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI