Velkomstmøde Decibel/Høreforeningen

Arrangør: Lokalafdelingerne i Region Hovedstaden

Vi byder de nye medlemmer fra Decibel velkommen

Kl. 11 til 14.

Med denne sammenkomst ønsker vi at byde alle vores nye medlemmer fra Decibel velkommen i Høreforeningen og alle er velkomne.

Lokalformændene Kim Møller og Jens Wiinholt vil fortælle om arbejdet i lokalafdelingerne samt samarbejde mellem lokalafdelingerne.

Terkel Rimmer Hansen fra den tidligere bestyrelse i Decibel og nu medlem af Høreforeningens børneudvalg vil fortælle om livet med børn med høretab, og hvordan han ser arbejdet med børn med høretab kunne se ud fremover.

Komiker og musiker Dan Andersen kommer forbi og fortæller om sit høretab.

Vi har brug for at høre om vores nye medlemmers (Decibel) ønsker for arbejdet i lokalafdelingerne.

Der vil blive serveret sandwich, øl og vand, kaffe og te, hvorfor tilmelding er nødvendigt senest lørdag d. 8. september til Jens Wiinholt, email: jetduch@gmail.com eller SMS til 40 48 18 67 eller Per Busk, email: perbuskpetersen@mailme.dk eller SMS 24 90 42 50.

Børn og unge er meget velkomne til også at deltage.

Der vil være skrivetolke og teleslynge.

 

14.09.2024 11:00 Brohuset, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj
Webdesign og udvikling / SYNERGI