Høre- og IT-café med oplæg

Arrangør: Holstebro Lokalafdeling

Kl. 10-15.

Der bliver flere indlæg om hørelsen og de problemer, vi oplever med hørelsen og de hjælpemidler, vi benytter os af.

Der vil være en sandwich til de tilmeldte til frokost og kaffe med kage.

Skrivetolk og teleslynge findes.

Tilmelding senest 5 dage før til Henning på tlf. 22 62 42 33 eller via link på vores hjemmeside: www.hoereforeningen-holstebro.dk

23.09.2023 10:00 Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Webdesign og udvikling / SYNERGI