Foredrag: Høreapparat og den pårørende

Arrangør: Vejen Lokalafdeling

Kl. 14-16

Temaeftermiddag- Døvekonsulent Majbritt Frisk Andersen, CFD Rådgivning Foredrag om emnet: Høreapparat og den pårørende.

Døvekonsulent Majbritt Frisk Andersen har arbejdet med denne problematik i mange år og vil forsøge at give personer med høreproblemer og deres pårørende viden om høretab og redskaber til at håndtere hverdagen. Det kan være svært at være pårørende til en person, der har en ubehandlet hørenedsættelse. Måske oplever du at blive irriteret over, at der bliver sagt ”hva’?”, hver gang du siger noget, eller at fjernsynet skal skrues så højt op. Både den hørehæmmede selv, men også de nære pårørende kan opleve store udfordringer ved et hørehandikap.

Man er mindst to til at kommunikere

At være pårørende til en person med hørenedsættelse giver også den pårørende et kommunikationshandicap. Hvor udfordret man afhænger i første omgang af høretabets størrelse, men derefter mest af alt af om høretabet er ordentligt kompenseret, fx ved at den med hørenedsættelse bruger høreapparater. Der vil også blive mulighed for at deltagerne kan udveksle erfaringer om udfordringer, muligheder og løsninger.

Vigtigt med den rigtige rådgivning

Som pårørende er det er stor udfordring at finde den rette balance mellem at vise hensyn og så til, i bedste mening, at gøre bjørnetjenester

Der er teleslynge og skrivetolke så alle kan følge med. Der serveres kaffe og kage, det er gratis at deltage.
Af hensyn til kaffen skal tilmelding ske til formanden på mail: mail@hcschack.dk SMS 21 77 99 66 senest fredag den 10. juni 2022.

Se invitation

13.06.2022 14:00 Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20, 6670 Holsted
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau