Samtalegrupper 2024

Samtalegrupper 2024

Arrangør: Høreforeningen

Samtalegrupper for forældre til børn med høretab

Til efteråret får du som forælder til et barn med høretab mulighed for at deltage i online samtalegrupper hos Høreforeningen.

Som deltager i en samtalegruppe får du:

  • netværk med andre forældre i samme situation
  • værktøjer til at tackle forældrerollen og hverdagen med høretab
  • vejledning fra fagprofessionelle, som hjælper dig til at understøtte dit barns udvikling
  • mulighed for sparring og videndeling med andre familier
  • et fortroligt rum til at dele både gode og svære erfaringer, frustrationer og guldkorn og evt. planlægge fysiske netværksarrangementer – eller bare en kop kaffe sammen.

Målgruppen for samtalegrupperne er forældre til børn med høretab i hele landet. Samtalegrupperne er særligt for dig, der føler dig ny i høreverden eller har brug for nogen at spejle dig i, vende frustrationer med og ikke mindst dele tricks og hacks til, hvordan hverdagen kan hænge sammen.

Du skal være medlem af Høreforeningen forud for samtalegruppernes opstart.

Tematikker

Vi forestiller os, at samtalegrupperne som udgangspunkt inddeles efter dit barns alder, men vi tilbyder også to grupper, som tager udgangspunkt i specifikke problematikker fremfor alder på børnene. Hvis én gruppe har mange tilmeldte, kan vi evt. opdele efter geografi.

Gruppe A: Forældre til børn 0-1 år - opstart mandag d. 2. september kl. 19:30-21
Gruppe B: Forældre til børn 1-6 år (dagtilbud) - opstart onsdag d. 4. september kl. 19:30-21
Gruppe C: Forældre til børn 6-12 år (indskoling og mellemtrin) - opstart tirsdag d. 3. september kl. 19:30-21
Gruppe D: Forældre til teenagere - opstart torsdag d. 5. september kl. 19:30-21
Gruppe E: Sent opdaget høretab (5+ år) - opstart tirsdag d. 9. september kl. 19:30-21
Gruppe F: Børn med høretab og andre vanskeligheder - opstart onsdag d. 10. september kl. 19:30-21

Opstart og forløb

Samtalegrupperne starter op i begyndelsen af september 2024 og består af 6 online møder i aftentimerne kl. 19:30-21, samt evt. 1-2 fysiske møder, hvis der er interesse for dette. Der lægges op til ét møde pr. måned.

Hørekonsulent Mette van Amerongen og psykolog Sara Bork fra Høreforeningens rådgivning deltager i opstarten af grupperne samt løbende efter behov, og kan også være med til arrangere oplæg om forskellige faglige emner i grupperne.

Det er planen, at deltagerne i den enkelte gruppe skiftes til at have en tovholderfunktion, som opstarter mødet online, noterer et par punkter, der blev talt om i grupperne hver gang, tager imod evt. afbud og har kontakten til Mette og Sara.

Gruppen kan melde ind med ønsker om samtaleemner eller faglige indspark fra f.eks. socialrådgiver, psykolog eller hørekonsulent fra Høreforeningens rådgivning.

Tilmelding

Du til melder dig til en af grupperne her.

Ved tilmelding vælger du den samtalegruppe, du helst vil deltage i. Man kan både deltage alene eller som forældrepar.

Hvis du kan se dig selv i mere end én gruppe, og så er du meget velkommen til at angive dette ved tilmelding, så vi kan tage hensyn til dette og sikre, at så mange grupper som muligt bliver oprettet.

Tilmeldingsfrist 20. august 2024. 

Spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte hørekonsulent Mette van Amerongen på mva@hoereforeningen.dk eller tlf. 26 71 42 36, hvis du har spørgsmål.

02.09.2024 19:30 Online,
Webdesign og udvikling / SYNERGI