Aktiviteter
27.10.2021
Valgmøde: Hvor hurtigt skal man kunne få høreapparat i Region Nordjylland?
Arrangør: Høreforeningens lokalafdelinger i Region Nordjylland
19:00
9000 Aalborg
28.10.2021
Ekstraordinært årsmøde
Arrangør: Frederikshavn Lokalafdeling
16:00
9900 Frederikshavn
15.11.2021
Julehygge på Skalborg Kro
Arrangør: Aalborg og Brønderslev Lokalafdeling
14:00
9200 Aalborg
25.11.2021
Julefrokost i Y/s Men/s Center
Arrangør: Mariagerford Lokalafdeling
13:00
Hobro
26.11.2021
Julefrokost i Forsamlingsbygningen
Arrangør: Hjørring Lokalafdeling
15:00
Hjørring
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau