Generalforsamling/årsmøde i Esbjerg Lokalafdeling

Arrangør: Esbjerg Lokalafdeling

Kl. 12.

Der indkaldes hermed til årsmøde i lokalafdelingen.

Vi starter med frokost (gratis) kl. 12.00 og selve årsmødet starter kl. 13.30 iflg. Dagsorden.

Endvidere, serveres der kaffe/te og hjemmebagt brød.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes skriftligt til formanden (gerne via mail til ejnerfromandersen@gmail.com) senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Hvis du ønsker at deltage i spisning, skal du tilmelde dig senest søndag den 18. februar.

Du kan tilmelde dig via mail: ejnerfromandersen@gmail.com eller til én fra bestyrelsen (fremgår af lokalafdelingens medlemsblad).

Der vil være skrivetolkning og teleslynge ved årsmødet.

 

24.02.2024 12:00 Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg
Webdesign og udvikling / SYNERGI