Årsmøde i Odense Lokalafdeling

Arrangør: Odense Lokalafdeling

Kl. 13.

Odense Lokalafdeling holder årsmøde.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest tre uger før mødet.

Foreningen er vært ved kaffe og 2 håndmadder. 

Ved deltagelse i spisning efter mødet er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til Kurt senest d. 14. februar på tlf. 23 93 40 50 eller e-mail: kurt-e@outlook.dk.

21.02.2024 13:00 Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Webdesign og udvikling / SYNERGI