Årsmøde i Hvidovre Lokalafdeling

Arrangør: Hvidovre Lokalafdeling

Kom til årsmøde i Høreforeningen Hvidovre

Tirsdag den 13. februar 2023 fra kl. 18.00 til kl. 21.00 i Lille Frihedens selskabslokaler er du inviteret til årsmøde i Høreforeningen Hvidovre Lokalafdeling. Det er gratis at deltage og du behøver ikke være medlem, dog er det kun medlemmer, der har stemmeret.  

Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, kommer og fortæller om Høreforeningens arbejde og politiske mål. Vi byder på lidt mad og drikke og slutter mødet af med at afsøge mulighed for at få nye kræfter til lokalafdelingen, da vi ellers bliver hvilende.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt senest den 1. februar kl. 12.00 til Helle - sms eller ring på tlf. 42210603 - mail: linedanze@outlook.dk

 

Dagsorden til årsmødet mandag den 13. februar kl. 18.00

Sted: Lille Frihedens selskabslokaler, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning v/ Helle
 5. Regnskab 2022 v/ John
 6. Indkomne forslag (senest 14 dage før årsmødet til formanden)
 7. Valg af formand (Helle blev valgt i 2022 for 2 år)
 8. Valg af bestyrelse: Bernhard og John er ikke på valg, men fratræder begge 2
 9. Suppleanter
 10. Valg af revisor. Per Busk Petersen er på valg
 11. Valg af revisor suppleant
 12. Godkendelse af handleplan: Den fælles Vestegn v/Helle - Synliggørelse i lokalområdet v/Bernhard
 13. Udpegning af repræsentanter i DH og Handicapråd og HHF – Helle og Bernhard er repræsentanter
 14. Evt.

 

Med venlig hilsen, bestyrelsen

 

13.02.2024 18:00 Lille Frihedens selskabslokaler, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre
Webdesign og udvikling / SYNERGI