Verdens Høredag

Støj skader - pas på hørelsen

Interview om støj og høreskader med professor Dorte Hammershøi, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Professor Dorte Hammershøi fortæller i dette interview om, hvordan støj skader. 

Hidden hearing loss

Dorte Hammershøi siger i øvrigt, at man de senere år er blevet forskningsmæssigt klar over, at der kan være høretab, før det kan måles.

- De første forandringer kan ikke måles. Vi ved kun fra dyreforsøg, at nervecellernes synapser forsvinder. Man vil typisk have en høreskade et stykke tid, før man kommer dertil, at man kan måle det med en almindelig høretest. Man kan ikke måle støjskaden, når den starter. Men man kan nu via otoakustisk emissions-målinger se mere på ørets fysiske sundhedstilstand, siger hun.

I fremtiden vil man måske kunne konstatere høretabet tidligere - desværre er det alligevel for sent, da hørelsen fortsat ikke kan repareres igen.

 

Anbefalinger

Se på reglerne for industri-støj, hvor 80 dB er grænsen for, hvornår man skal bruge høreværn, hvis man er udsat for støj i 8 timer om dagen.

Sørg for at få restituering. Hørelsen kan godt tåle kraftig lyd, hvis man kun lytter kortvarigt og giver hørelsen lov til at restituere bagefter.

Hvis man lytter ved 100 dB i ganske få minutter, så udgør det sådan set en skade. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis giver en høreskade, fordi man gør det en enkelt gang. Men hvis man gør det tilbagevendende, så har man en højere risiko for at udvikle en høreskade.

Se også Verdens Høredag

Kampagnen ER DER HUL IGENNEM? er støttet af Oticon Fonden.  

Lagt på den 28. februar 2018.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau