Et massivt verdensproblem

Et massivt verdensproblem

WHO advarer igen i år: pas på hørelsen og hjælp mennesker med høreproblemer - problemet stiger.

Høreproblemerne er enorme i verden. WHO anslår, at op mod en halv milliard mennesker har et decideret hørehandicap.

I 2050 vil op mod 900 millioner mennesker på kloden have invaliderende høretab, forudser Verdens sundhedsorganisationen, og det er dybt bekymrende, fordi konsekvenserne er enorme - også samfundsøkonomisk. Det koster nemlig mange penge, at mennesker ikke får uddannelse, bliver socialt isolerede og syge, når de ikke får hjælp til deres høreproblemer.

750 milliarder dollars koster det verden i dag, at høretab holder mennesker væk fra uddannelse og social integration, tab af produktion og følgevirkninger som kognitivt forfald og depression. 

Sidste år påpegede flere europæiske undersøgelser, at en krone givet ud til behandling af høretab kommer 10 gange igen til samfundet. Så store er omkostningerne ved ubehandlet høretab....

Årets budskab fra WHO hedder ’Hear the future’, og det indeholder en markant opfordring til at passe på hørelsen. Ca. 1 mia yngre mennesker er i risiko for at få nedsat hørelse alene på grund af forkert brug af musikafspillere.

Ligeledes er der opfordring fra WHO til at få behandlet sit høretab. For konsekvensen af ubehandlede høretab er stor: Der er øget risiko for social isolation, depression og forskellige grader af demens.

Desværre stiger antallet af mennesker med høretab i hele verden – ikke mindst fordi folk bliver ældre. 

Anbefalinger fra WHO til verdens regeringer 

For at standse væksten i antallet af menesker med invaliderende høretab, opfordrer WHO til, 

- at hjælpen til både øre-sygdomme og høreproblemer integreres i det primære sundhedssystem som en del af det generelle sundhedstilbud.

- at øge kendskabet i offentligheden til forebyggelse af høretab.

- at sikre tilbud om behandling af høretab, inklusiv adgang til hjælpemidler og kommunikations-tjenester.

- at uddanne professionelt personale til behandling af høreproblemer.

- at regulere lyd-påvirkning fra personlige musikafspillere, underholdnings-industrien og arbejdspladser.

- at styrke mennesker med høreproblemer til at klare stigma og diskrimination.

(Kilde: WHO feb 2018).

Lagt på 26. februar 2018
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau