Verdens Høredag

ER DER HUL IGENNEM?

Høreforeningen markerer Verdens Høredag 3. marts med kampagnen ER DER HUL IGENNEM? Den skal få folk til at passe på deres ører og søge behandling, når høretabet er en realitet.

Har du forstået, at du skal passe på din hørelse? For den kommer ikke igen, når den først er ødelagt - og der er mange følgevirkninger af at miste hørelsen. 

Ved du, at det ikke er sundt at gå rundt med ubehandlet høretab? Alt for mange venter for længe med at få behandling, når de hører dårligt.

Ved vores politikere, hvor mange der kommer med høretab i fremtiden, og hvilket pres det vil give på sundhedssystemet? Det er vigtigt for folkesundheden, at folk får hjælp til deres høreproblemer hurtigst muligt.

Støj og ubehandlede høretab

Høreforeningen lancerer ER DER HUL IGENNEM-kampagnen i forbindelse med Verdens Høredag 2018. Det er et to-sidet spørgsmål, der både henviser til dem, der ødelægger deres ører ved at sende for høj lyd direkte ind og ødelægger de følsomme nerveceller i ørerne - og til befolkning og politikere som stadig ikke helt har forstået, hvor store konsekvenser høretab har. Kampagnen er støttet af Oticon Fonden.

Risiko

Nedsat hørelse giver bl.a. større risiko for social isolation, faldulykker, depression, kognitivt forfald og for tidlig afgang fra arbejdsmarkedet.
I dag er der op mod 800.000 med høreproblemer. I 2030 nærmer vi os millionen - bl.a. fordi befolkningen bliver ældre og de unge ødelægger ørerne med for høj musik.
En kæmpe udfordring for Danmark, der allerede i dag ikke har gearet sit sundhedssystem til at hjælpe tilstrækkeligt mange borgere.

I hele verden og i DK

WHO har udnævnt 3. marts til Verdens Høredag. Det markeres i hele verden og selvfølgelig også her i Danmark. Over hele landet kan man møde Høreforeningens lokalafdelinger og ungdomsrepræsentanter, der går på gaden og deler grønne ører med de vigtige budskaber ud og snakker høreproblemer med folk. Se billeder her.

Ligeledes deltager Høreforeningen i et arrangement på Christiansborg, hvor politikere bliver udstyret med et høretab og en efterfølgende debat. Se mere her.

Eksperter fortæller

På denne side vil du hele ugen kunne se nye indslag med eksperter, der fortæller om konsekvenserne af at udsætte sig for støj, at få høretab, og hvad det betyder samfundsøkonomisk.. Hvis du er på Facebook, vil du kunne møde vores formand, når der er nye indslag på vej. 

Se interviews her:

Nogle sundhedsmidler kunne gøre mere gavn på høreområdet - Interview med sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen

Støj skader - Interview om støj og høreskader med professor Dorte Hammershøi

Psyken udfordres af høreproblemer: Interview med psykolog Anne-Mette Mohr

Interviews med overlæge Jesper Hvass Schmidt om høretab, behandling og konsekvenser

 

Er der hul igennem

 

Høreforeningen opfordrer til:

  • At du bruger høreværn/ørepropper, når lyden er over 80 dB.
  • At du lytter til høj musik med omtanke.
  • At du får undersøgt din hørelse ved mistanke om høretab.
  • At du får høreapparater, hvis du har nedsat hørelse. Det giver bedre mulighed for at klare dig og få en god livskvalitet. Moderne høreapparater og hjælpemidler kan både vække dig om morgenen, stille telefonen igennem og høre, hvad de siger i den anden ende af salen. 

Høreforeningens ønsker for fremtiden:

  • Screening af 55-årige for høretab.
  • Behandlingsgaranti på 4 uger på offentlig høreapparatbehandling.
  • Undervisning om støj og høreskader i folkeskolen.

 

PAS PÅ DANMARKS ØRER – ELLERS KAN VI IKKE FØLGE MED!

Verdenssundhedsorganisationen WHO sender i år World Hearing Day-budskabet ud, at mange flere kommer til at høre dårligt i fremtiden – derfor er der al mulig grund til at passe på hørelsen og søge hjælp til høreproblemer. Se også denne artikel.

Høretab med enorme konsekvenser

Læs tre historier om Marie-Louise, Jakob og Ruth, der alle har store udfordringer med helt almindelige høreproblemer.

 

Se også disse videoer:

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau