Støjkasser til skoler

Fleksibel undervisning

Høreforeningens støjkasser indeholder alt, hvad der skal bruges i undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag. Med konkrete eksempler lærer eleverne om, hvordan de beskytter deres hørelse ved at undgå unødig støj i skolen og i fritiden.

Fleksibelt tidsforbrug. Opgaverne er sammensat, så de kan tilpasses til et kort forløb på få timer eller et længere forløb der strækker sig over flere dage. Opgaverne kan i vidt omfang tilpasses faget, klassen og den tid I har til rådighed. En del opgaver kan indgå i den ”almindelige” undervisning, fx kan opgaven med at skrive en stil blot erstatte en anden stilopgave.

Emneopdelt. Undervisningsmaterialet er delt op i fem kategorier: en intro (fakta) og tre emner, der kan tages i valgfri rækkefølge, samt forslag til opgaver, der går på tværs af emnerne:

  1. Fakta (øret og hørelse, lyd og støj, høreskader)
  2. Musikafspillere og musik
  3. Støj i skolen
  4. Hvad betyder det, hvis jeg får en støjskade
  5. Opgaver på tværs af emner


Hvert emne indeholder en række forslag til aktiviteter. Aktiviteterne kan udføres i vilkårlig rækkefølge og uafhængigt af hinanden, medmindre andet er beskrevet.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI