Støjkasser til skoler

Støjkasser til skoler

Høreforeningen udlåner støjkasser til skoleklasser for at lære eleverne at passe på deres hørelse. Støjkasserne har særligt fokus på risikoen for høreskader, når man lytter til musik med høretelefoner.

Støjkasse


Formålet
med Høreforeningens støjkasser er, at forebygge støjskader blandt unge.

Målgruppen er elever i 6. klasse, men støjkassen kan også bruges på andre klassetrin.

Materialet indeholder en faktadel, hvor eleverne får en kort præsentation af støj og hørelse. Denne del kan stå alene, men kan også suppleres med undervisning i et eller flere af de tre øvrige emner: ”Musikafspillere”, ”Støj i skolen” og ”Støjskader”. Emnerne kan tages i valgfri rækkefølge. Hvert emne indeholder en række forslag til aktiviteter, der kan udføres i vilkårlig rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Desuden er der idéer til opgaver på tværs af emner.

Bestil en støjkasse

Det koster 250 kr. at låne en støjkasse, beløbet går til at dække vores udgifter i forbindelse med fragt og ekspedition. Bestil en støjkasse.

Mere om støjkasserne

Hvorfor undervise om støj?

Fleksibel undervisning

Indholdet i støjkasserne

Download artikel- og bilagssamling

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI