Menièreundersøgelse

Der er brug for at få et tydeligere billede af udbredelsen af Menières Sygdom (Morbus Menière) i Danmark. Vi ved allerede meget, men billedet af hvem der er ramt, hvilken belastning sygdommen er for den enkelte, hvilken behandling der gives, og hvilken effekt den har, er langt fra fuldstændigt.

I samarbejde med Høreforeningens sekretariat har menière-udvalget derfor udarbejdet et spørgeskema til mennesker, der er diagnosticeret med Menières sygdom. Det er både en selvstændig undersøgelse, der kan gøre os alle klogere, og vise os hvor det er vigtigst at sætte ind med støtte til menièreramte, men også en mulighed for at det bliver tydeligere, hvor undersøgelser og forskning er påkrævet.

Undersøgelsen er lukket for flere besvarelser efter 30. april 2021. Vi forventer at kunne præsentere resultater i efteråret 2021.

Du er altid velkommen til at kontakte os på:

meniereudvalg@hoereforeningen.dk

De bedste hilsener
Høreforeningens menièreudvalg
Helene Svendsen, Marianne Tyrsted, Per Busk Petersen, Bo Ørting

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau