Lydoverfølsomhed

Speciale om lydoverfølsomhed

Hyperakusis - mangfoldige oplevelser af samme fænomen?

Speciale af Katja Neubert, Københavns Universitet, 2014

Specialet handler om, hvordan mennesker med lydoverfølsomhed (hyperakusis) oplever og forstår de karakteristika, der er forbundet med lidelsen. Samtidig inddrager specialet de erfaringer, som professionelle behandlere, der arbejder med mennesker med lydoverfølsomhed, har gjort sig i deres arbejde.

På baggrund af to fokusgruppeinterviews – ét med mennesker med lydoverfølsomhed og ét med de professionelle behandlere – undersøger specialet, hvilke temaer og emner, der viser sig at være betydningsfulde for mennesker med lydoverfølsomhed, og for forståelsen af den subjektive oplevelse af lidelsen.

Til sidst ser specialet på, hvordan denne viden kan tænkes ind i audiologopædisk praksis og kan være til gavn for mennesker med lydoverfølsomhed.

Læs specialet: Hyperakusis - mangfoldige oplevelser af samme fænomen?

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI