Tillidsfolk

Webmail

Lokalafdelingernes mailsystem - webmail - ligger på adressen: https://mail.hhdrift.dk/

Brugernavnet er det samme som din lokalafdelings mailadresse. For Horsens Lokalafdeling er brugernavnet dermed: horsens@hoereforeningen.dk

Alle lokalafdelinger har hver sin adgangskode. Har du ikke fået den, er den bortkommet, eller er du ny formand, så kontakt webmaster@hoereforeningen.dk

Skift af adgangskode til webmailen

Minimum hver tredje måned skal du skifte adgangskode, og den skal opfylde en række bestemte krav. 

Læs vejledning fra Høreforeningens IT-support om skift af kodeord.

Viderestilling af webmailen

Du kan få sat en viderestilling på, så mails til lokalafdelingen automatisk sendes videre til din private mail - så skal du kun tjekke din private mail. Kontakt webmaster@hoereforeningen.dk hvis du ønsker en viderestilling.

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI