Tillidsfolk

Praktisk

Regnskabsfiler

Her kan du downloade filer i forbindelse med regnskabsføring i din lokalafdeling.

Vejledning til regnskabsprogram 
God regnskabsskik

Rejseafregning (også til andre udlæg fx forplejning)
Kontoplan
Honoraraftale

Regnskab 2018
Regnskabsprogram pc 2018
Regnskabsprogram papir 2018
Regnskab papir 3 sider

Regnskab 2017:
Regnskabsprogram pc 2017
Regnskabsprogram papir 2017
Regnskab papir 3 sider

Indsend rejseafregning

Her kan du sende din udfyldte rejseafregning sikkert til os.

Rejseafregning ungeguider og høreguider

Rejseafregning ungeguider og høreguider


Bestil labels/medlemsliste

Klik her for at bestille labels og/eller medlemslister.


Indmeldelsesblanket

Kan printes og gives til potentielle medlemmer.

Hent blanket


Aktivitetsskema

Her kan du hente det skema du skal bruge, når din lokalafdeling sender aktiviteter ind, der skal optages i medlemsbladet og på hjemmesiden.

Hent aktivitetsskema
Retningslinjer for indsendelse af aktiviteter
Sådan gemmer og sender du aktivitetsskemaet

Medlemsbladets udgivelsesplan


Årsmøder

Årsmøder skal indkaldes med et varsel på mindst 4 uger. Dette skal gøres ved opslag i foreningens blad og på hjemmesiden. Derudover kan man vælge også at indkalde ved skriftlig meddelelse til samtlige af afdelingens medlemmer. For at annoncere et årsmøde rettidigt i bladet, skal et aktivitetsskema med oplysninger om årsmødet sendes tidsnok til, at det kan bringes i et blad, der udkommer minimum 4 uger før årsmødet. Årsmødet bringes automatisk også i februarbladet, det er nok at indsende ét skema. Bemærk også, at du er velkommen til at indsende skemaet, så snart det er klart, vi gemmer det og sørger for, at det bringes i det relevante blad. Skemaet sendes til aktivitet@hoereforeningen.dk  
Årsmøder skal være afholdt inden udgangen af februar måned. Hent aktivitetsskema.

Årsmødepakke

Høreforeningen har udarbejdet en årsmødepakke med informationer og hjælp til at skabe rammerne om et godt årsmøde. Bemærk, at pakken blev udviklet i 2009, men stadig kan fungere som et nyttigt redskab til afvikling af årsmøder.

Klik her for at hente Årsmødepakken (pdf-fil)

Indberetningsskema for lokalafdelinger

Skemaet er til indberetning af lokalafdelingens bestyrelse og tillidsposter. Skemaet er også kendt som "det grønne skema".

Hent indberetningsskema 


Lokalafdelingens e-mail

Sådan får du adgang til din lokalafdelings e-mail


Designguide og logo

Høreforeningens designguide

Logo-filer

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau