Tips til at søge fonde

Her har vi samlet en række gode råd til at søge fonde til det lokale frivillige arbejde.

At søge fonde tager tid, men når I først har lavet en bruttoansøgning, kan I tilpasse den til de enkelte fonde og dermed sende ud til flere på én gang. Husk blot at informere om det i ansøgningen, hvis der bedes om det. Det er også vigtigt at trække en ansøgning tilbage, hvis I har modtaget pengene et andet sted fra.

Læs kriterierne grundigt og benyt jer af sparring

Vær forberedt på at modtage et par afslag, og husk på, at det ikke betyder, at I har lavet en dårlig ansøgning. Der kan være flere årsager til et afslag, fx at fonden har modtaget flere ansøgninger end de har midler til at støtte, eller at fonden ikke støtter det ansøgte. Læs derfor altid kriterierne grundigt inden I sender ansøgningen. Mange fonde tilbyder også sparring, inden I sender ansøgningen, så I hurtigt kan finde ud af, om I har en chance. Hvis I er i tvivl, så benyt jer af denne mulighed, hvis den bliver tilbudt.

Fremhæv formålet

Mange fonde giver ikke støtte til hygge-aktiviteter eller udflugter, hvorfor det er vigtigt at fremhæve formålet med aktiviteten frem for selve aktiviteten, der søges støtte til. Hvis aktiviteten fx har en forebyggende indsats, så fremhæv det. Eller hvis målgruppen er unik – fx personer med hørenedsættelse, så fremhæv det, og hvorfor det er vigtigt at skabe et frirum for dem.

Hav gerne konkret data med i ansøgningen, om hvor mange aktiviteten kommer til gode. Fx hvis jeres ansøgninger drejer sig om et rekrutteringsfremstød i forhold til medlemmer/frivillige, så oplys om hvor mange nye medlemmer/frivillige I regner med at skaffe med aktiviteten.

Overvej egenbetaling

Overvej om det I søger penge til kan realiseres med en form for egenbetaling. Hvis man som lokalafdeling har en stor egenkapital, 25.000 kr. eller derover, vil det være velanset, at I selv kan bidrage med x-antal procent af det samlede beløb. Eller at medlemmer betaler et symbolsk beløb for at deltage i en aktivitet.

Gå sammen

Det kan være en idé at gå flere sammen om en ansøgning, fx tre-fire "nabo-lokalafdelinger", der ønsker at lave et større arrangement for at nå et større segment af målgruppen.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om noget i forhold til at søge fonde eller har du brug for et godt råd, så kontakt gerne Høreforeningens organisations- og udviklingskonsulent Linda Dybdal Nielsen på tlf. 36 75 42 00 mellem kl. 10 -14 eller via e-mail på: LDN@hoereforeningen.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI