Nominerede til årets frivillig 2020

Her kan du se, hvem der er nomineret til Årets frivillig 2020. Prisen gives til en person, der yder eller har ydet en helt særlig indsats til gavn for Høreforeningens medlemmer, enten i forbindelse med en lokalafdelings arbejde, udvalgsarbejde, eller på anden måde har bidraget til udbredelse af kendskab til Høreforeningen. Læs mere om prisen her.

De nominerede vises herunder i vilkårlig rækkefølge:

 

Helene Svendsen

Helene Svendsen

Formand, Bornholm Lokalafdeling

Indstillet af: Lene Jungersen (på vegne af Helsingør-Gribskov Lokalafdeling), Inger Andersen og Hanne Bager
Begrundelse: Helene er en forbilledlig formand for Bornholm Lokalafdeling. Sammen med sin bestyrelse planlægger hun aktiviteter og har mange informationsmøder med oplysninger om hørelse. Hun er velforberedt til regionsmøderne og sidder også i hovedbestyrelsen. Helene er altid venlig og i godt humør. Hun er kort fortalt en ildsjæl og en fantastisk repræsentant for Høreforeningen.

 

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

Formand, Horsens Lokalafdeling

Indstillet af: Lars Barslev
Begrundelse: Henrik indstilles til Årets frivillig, da han er utrolig hjælpsom og engageret i Høreforeningen. Han er meget hjælpsom, når man skal have høreapparat for første gang - der er jo en masse spørgsmål i den forbindelse og der hjælper Henrik med sin store viden. Derudover lægger Henrik også en stor kraft i bestyrelsesarbejdet.

 

Karsten Spang Thomsen

Karsten Spang-Thomsen

Formand, Frederiksberg Lokalafdeling

Indstillet af: Marly Arnoldus, Elga Kruse Hviid, Alis Martens, Irma Elkjær og Peter Rusborg

Begrundelse: Karsten arbejder for, at vi alle får udbytte af vore apparater samt oplever vores dejlige kulturskatte. Han spiller bridge med os med stor tålmodighed, og han er en initiativrig person for vores forening til glæde for mange. Karsten er hjælpsom, rolig og møder velforberedt. Han underholder, fx til julefrokosten, og sørger for, at alle er med ved arrangementer og kurser. Han modtager tilmeldinger til alle aktiviteter og styrer hørecafeen.

 

Grete Boisen

Grete Boisen

Formand, Gentofte Lokalafdeling

Indstillet af: Anja Abbey

Begrundelse: Grete er utroligt imødekommende, nærværende, vidende og hjælpsom. Hun gør en stor indsats og afholder gode arrangementer. Som medlem er det dejligt at vide, at man kan få hjælp af Grete eller få at vide, hvor man kan få hjælp. Tak til Grete.

 

Viggo Christensen

Viggo Christensen

Formand, Vesthimmerland og Rebild Lokalafdeling

Indstillet af: Richard Rudbæk

Begrundelse: Viggo har gjort et kæmpearbejde med sammenføringen af de to lokalafdelinger og er nu formand for begge lokalafdelinger. Han har været aktiv i hovedbestyrelsen og aktiv i regionsarbejdet.

 

Fritz Larsen

Fritz Larsen

Medlem af Høreapparat- og rehabiliteringsudvalget

Indstillet af: Aïda Regel Poulsen

Begrundelse: Fritz har i årevis kæmpet utrætteligt for lokalafdelingen i trekantsområdet og som formand for den siddet i hovedbestyrelsen i mange år, hvor han har ydet en fantastisk indsats. Fritz tiltrådte Høreapparat- og Rehabiliteringsudvalget som HB-repræsentant. I det samarbejde sørgede han for en god kontakt mellem hovedbestyrelsen og udvalget, han har båret informationer begge veje og har stået fuldstændig sikkert ved de arrangementer, udvalget har afholdt igennem årene. Fritz har også formået at engagere sig i Castberggårds bestyrelse, markeret Verdens Høredag, deltaget i andre lokalafdelingers arrangementer og på så mange måder vist interesse for alt, hvad der kan støtte arbejdet for bedre vilkår for mennesker med høretab i Danmark. Fritz fortjener at blive kåret som årets frivillig 2020 i Høreforeningen.

 

Asta Holm

Asta Holm

Formand, Glostrup Lokalafdeling

Indstillet af: Anna Marie Halkjær, Jens Wiinholt, Pia Liechti og Agnete Christiansen

Begrundelse: Asta har været formand for Glostrup Lokalafdeling i mange år, og hun har gjort og gør et stort arbejde. Før Asta blev formand eksisterede lokalafdelingen i Glostrup kun af navn, hun fortjener virkelig et skulderklap. Asta er et godt menneske, hun er dygtig, pligtopfyldende, glad, en god samarbejdspartner, og hun har orden på ting og aftaler. Hun trækker det tungeste læs i vores lokalafdeling og er en lille arbejdsmyre, som aldrig går ned på ideer i vores lille bestyrelse. Medlemmerne sætter stor pris på Astas ildhu.

 

Merete Frederiksen

Merete Frederiksen

Formand, Næstved Lokalafdeling

Indstillet af: Nancy Stauersbøl Kristensen, Marianne Østergaard Madsen, Martin Kjærulf Nielsen og Birger Damgaard

Begrundelse: Merete har i mere end 10 år været formand for Høreforeningen i Næstved. Merete er en ildsjæl, uanset om det drejer sig om at skaffe penge eller arrangere vore foredrag i Frivilligcenteret. Merete er altid oplagt og samlende og sørger via hyppige mails at informere medlemmerne om aktuelle arrangementer, så man føler sig opdateret hele tiden. Når der kommer nye til vores arrangementer, har hun en særlig evne til at gøre dem interesserede i Høreforeningen, så de bliver medlemmer. Når vi holder bestyrelsesmøder, er vi knapt kommet indenfor hjemme, før der foreligger et referat. Hun er meget engageret og positiv over for nye ideer, og hun deltager ofte som tovholder ved diverse møder, også i "Strømmen" og ved de årlige Regionsmøder. Hun reagerer ved møder, hvis det er svært for mennesker med nedsat hørelse at følge med. Merete har været engageret i Høreforeningen de sidste 20 år. Hvis nogen fortjener at blive hædret for sit frivillige arbejde er det Merete.

 

Arne Jappe Petersen

Arne Jappe Petersen

Formand, Fredensborg Lokalafdeling

Indstillet af: Kirsten Sønderskov og Alex Petersen

Begrundelse: Arne tager imod nye, der skal til at have høreapparat, renser apparaterne og hjælper med meget stor tålmodighed. Han kører hjem til dem, der ikke kan køre eller selv kan tage tog eller bus, han er en helt igennem fantastisk hjælp. Arne tager gang på gang med til hørecenteret, når apparaterne skal efterreguleres mv. Arne Jappe har fortjent en stor medalje og skal indstilles, fordi han altid er klar til at hjælpe mennesker med høreproblemer.

 

Jens Peder Dalgaard

Jens Peder Dalgaard

Formand, Morsø Lokalafdeling

Indstillet af: Arne B Kristiansen

Begrundelse: Jens Peder Dalgaard har gjort et stort stykke arbejde for Morsø Lokalafdeling, som han var med til at få op at stå. Han har været formand i 12 år og er repræsentant i Region Nordjylland.

 

Karin Hovgaard Christensen

Karin Hovgaard Christensen

Medlem af Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Indstillet af: Karen Nielsen

Begrundelse: Karin er en ildsjæl med et stort organisatorisk talent, som bruges til at danne kontakter og arrangere sammenkomster for mennesker med meget store høretab og skelnetab.

 

Winnie Walløe

Winnie Walløe

Indstillet af: Else Marie H Poulsen og Kirsten Poulsen (på vegne af Hørenetværksgruppen Wiedergården), Inger-Lise Hansen og Dagny Nielsen

Begrundelse: Winnie er fantastisk som leder af vores hørenetværk i aktivitetshuset Wiedergården i Dragør. Hun er altid meget hjælpsom, hun er meget initiativrig og energisk, og hun skaffer hver måned en kvalificeret person til at fortælle os om de mange hjælpemidler og apparater, der er på markedet. Det har skaffet flere medlemmer til Høreforeningen, og hun er en ildsjæl, der sætter skub i os og får os til at søge den rigtige hjælp til vort høretab. Der er altid skrivetolke til stede, så vi får meget ud af møderne. Winnie er en meget hjælpsom og venlig dame, der fortjener et stort skulderklap. 

 

Svend Stennicke Larsen

Svend Stennicke Larsen

Formand, Roskilde Lokalafdeling

Indstillet af: Ann Woodall og Preben Laursen

Begrundelse: Svend har i årevis arbejdet utrætteligt for høresagen, både i Roskilde Lokalafdeling, hvor han har været en særdeles aktiv formand og på landsplan som medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse. Svend fortjener at blive hædret for sit enorme arbejde, sit store engagement og sin  venlige måde at være formand i Roskilde på. Derudover har Svend gjort et stort arbejde med at arrangere rejser for alle Høreforeningens medlemmer til eksempelvis Rom, Kroatien, Budapest, Lissabon mv.

 

Sanne Lauridsen

Sanne Lauridsen

Formand, Aarhus Lokalafdeling

Indstillet af: Bent Johansen

Begrundelse: Sanne er mangeårig formand for Aarhus Lokalafdeling. Herudover har hun været med i Høreforeningens landsdækkende arbejde, blandt andet sad hun i hovedbestyrelsen i mange år. Hun er energisk i forhold til at fremhæve høre- og handicapområdet i mange sammenhænge. Sanne kommer kun andre mennesker i møde med et smil.

 

 

Bent Hansen

Bent Hansen

Formand, Lolland Lokalafdeling

Indstillet af: Elisa Henningsen, Hans Erik Thorsen, Lis Brændgaard og Lena Svendsen

Begrundelse: Bent er utrolig hjælpsom og ingen går forgæves hos ham, fx når det drejer sig om hjælp med systemet. Vi er en lille afdeling, men Bent prøver hele tiden at følge op på tingene og opfordre til at skaffe nye medlemmer. Bent er meget aktiv både som hovedbestyrelsesmedlem, formand for lokalafdelingen, i regionen, i kommunen, i handicaprådet og i forhold til vores medlemmer. Han tilbyder ældre medlemmer på Lolland at tage med til høreklinikken og hjælpe dem. Han har vores teleslynge stående og kører ud og sætter den op, hvis der er brug for det. Bent har fået indkøbt bærbare teleslynger til biblioteket og borgerservice. Han deltager i møder med kommunen for at påvirke dem til at yde de hørehandicappede en bedre service - for den er elendig på Lolland. Han har møder med regionen og stiller spørgsmål til deres håndtering af hørehandicappede medborgere. Han sørger for, at vi møder regionsformanden og får lejlighed til at stille spørgsmål. Han lægger alt relevant materiale om hørelse på Facebook og sørger også for hele tiden at holde medlemmerne orienterede.

 

Ejner From Andersen

Ejner From Andersen

Formand, Esbjerg Lokalafdeling

Indstillet af: Jan Haderup og Susanne og Tommy Ottosen

Begrundelse: Esbjerg lokalafdeling er en fantastisk god afdeling. Der er mange rigtig gode arrangementer og det er et meget rart sted at komme. Atmosfæren er præget af stor venlighed. Ejner og hele bestyrelsen gør et meget fint stykke arbejde. Ejner er initiativrig og altid i godt humør. Der bliver arrangeret fantastiske ture og julefrokoster, hvor alle de frivillige laver alt maden selv fra bunden. Ejner From gør et fantastisk arbejde i Høreforeningen og det fortjener han et skulderklap for.

 

Hans Christian Schack

Hans Christian Schack

Formand, Vejen Lokalafdeling

Indstillet af: Ella og Harry Damgaard, Fanny Ernlund Lassen, Kirsten Terp Hansen, Henry Henriksen, Jytte Thomsen og Gerda Hansen

Begrundelse: Hans Christian er en ildsjæl, og når han påtager sig noget, går han ind i det med liv og sjæl. Han har været formand i Vejen Lokalafdeling i et par år, og i den tid er afdelingen vokset til mere end det dobbelte. Hans Christian er flittig, idérig, driftig, social og eminent til at få bestyrelsen til at yde sit ypperste til fordel for vores medlemmer. Vejen Lokalafdeling har lige haft 80 års jubilæum, hvor han var meget aktiv i forhold til at finde høreapparater gennem tiden. Han fik også udgivet en bog i forbindelse med jubilæet. Han er super dygtig til at finde på spændende arrangementer, fx Spis sammen arrangementer, spændende foredrag og udflugter, og han har altid tid til at hjælpe. Hans Christian er en vellidt og meget imødekommende person, der fortjener et fint skulderklap.


Lars Bo Ammitzbøll

Lars Bo Ammitzbøll

Medlem, Næstved Lokalafdeling

Indstillet af: Kaj Fjellerad

Begrundelse: Lars har i mange år været frivillig i House of Hearing, hvor han utrætteligt har fortalt om at have hørenedsættelse. Lars har selv hørenedsættelse og efter i flere år at have brugt farverige høreapparater, er han blevet CI-opereret, hvilket han viser med al synlighed. Utrætteligt har han taget turen fra Næstved til House of Hearing, hvor han har vejledt i brug af høreapparater og diverse hjælpemidler. Lokalt har han i Høreforeningen været aktiv og har flere gange udvirket at få House of Hearing til Sydsjælland.

 

Henrik Timm Mogensen

Henrik Timm Mogensen

Formand, Ballerup Lokalafdeling

Indstillet af: Søren Skriver Tillisch

Begrundelse: Når man holder oplæg i Ballerup Lokalafdeling, som indstiller har gjort mange gange i sin egenskab af høreguide, så møder man et meget hjertevarmt og energisk menneske. Hver gang får man en masse røverhistorier, kærlige klap og lokalafdelingens hyggelige blad.

 

 

Annette Egeskov Storgaard

Annette Egeskov Storgaard  

Formand, Egedal-Furesø Lokalafdeling

Indstillet af: Bodil Mathilde Thomsen

Begrundelse: Annette gør et kæmpearbejde og tænker på alt. Hun er meget omhyggelig med at nå ud til alle medlemmer med budskaber og invitationer, og hun er et organisatorisk talent. Annette er et sympatisk og varmhjertet menneske, der har arbejdet for høresagen i mange år. Derfor fortjener hun et skulderklap.

 

Torben Lund

Torben Lund

Kasserer i Esbjerg Lokalafdeling

Indstillet af: Karl Erik Jensen

Begrundelse: Torben varetager ud over regnskabet også ansøgninger til kommunen og medlemsservice over for medlemmer i form af nyhedsbreve og medlemsblade. Han er altid foregangsmand i forhold til vores udflugter og vores lokale arrangementer og sørger for, at der er den nødvendige frivillige hjælp fra medlemmer, så pengene rækker så langt som muligt. Torben er en person, som går op i medlemmernes ve og vel og han fortjener et skulderklap.

 

Kirsten Juul Jensen

Kirsten Juul Jensen

Formand Aabenraa Lokalafdeling

Indstillet af: Gert Nordklitgaard

Begrundelse: Kirsten er formand for Høreforeningens lokalafdeling i Aabenraa, der samtidig sørger for aktiviteter i Tønder og Haderslev, da Høreforeningens afdelinger her er inaktive. På trods af en lille bestyrelse i Aabenraa lykkes det Kirsten - stort set som en enmandshær - at holde aktiviteter i gang i tre kommuner. Det være sig cafémøder, foredrag om konkrete problemstillinger, udflugter, julefrokost etc. Hun deltager også i diverse møder og aktiviteter på landsplan. Uden Kirsten var der ingen lokalafdeling i Aabenraa og ingen aktiviteter i Tønder og Haderslev. Kirsten er også superbruger af foreningens medlemssystem. Ikke mange lægger så mange timer i frivilligt arbejde som Kirsten.

 

Kristian Hansen

Kristian Hansen

Formand, Billund Lokalafdeling

Indstillet af: Birthe Holst Brorholt, Lisa og Freddy Wedel og Niels Høj-Hansen

Begrundelse: Kristian er meget hjælpsom over for alle og gør en stor indsats i byen, hvor han bor - også i andre hjælpeorganisationer. Han gør og har gjort et fantastisk stykke arbejde for vores lille afdeling, hvor han har været formand i mange år. Han arrangerer foredrag og udflugter, og han laver opsøgende arbejde til mennesker med hørenedsættelse med tilbud om forskellig hjælp, fx afprøvning af halsteleslyngeanlæg. Sidste "nye" tiltag er en hørecafé for ensomme med hørenedsættelse, som ellers ikke kommer meget ud blandt andre på grund af deres handicap. Billund kommune bad om vi kunne arrangere noget, da de mente, at der var et stort behov, og det var der. Caféen kører den sidste onsdag hver måned og har gjort det siden marts.

 

Karin og Kristian Hansen

Karin og Kristian Hansen

Billund Lokalafdeling

Indstillet af: Jan Michael Nielsen

Begrundelse: Karin og Kristian er meget hjælpsomme og gør et stort arbejde for alle med hørenedsættelse i Billund Kommune. De arrangerer foredrag og udflugter for mennesker med hørenedsættelse og arbejder sammen med Høreforeningens lokalafdelinger i andre kommuner.

 

Jonatan Fruensgaard Andersen

Jonatan Fruensgaard

Formand for CI-udvalget

Indstillet af: Torben Erik Larsen

Begrundelse: Jonatan er en meget arbejdsom frivillig, som udover at mærke på egen krop hvad det vil sige at være CI-bruger også udviser en stor forståelse for at formidle, bearbejde og organisere et meget bredt emne, som det at være CI-bruger er. Et flot engagement og interesse udvises i samarbejde med andre udvalg og Høreforeningen generelt.

 

Peter Lundh

Peter Lundh

Bestyrelsesmedlem, Gentofte Lokalafdeling, og medlem af Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Indstillet af: Grete Boisen

Begrundelse: Gennem mange år har Peter ydet en engageret og konstruktiv indsats for høresagen både lokalt og centralt. Peter fik genoplivet Gentofte Lokalafdeling i 2007 og har siden været et idérigt medlem af bestyrelsen, blandt andet med undersøgelse af lokale brugeres ønsker og viden om hørehjælp. Han har også haft sæde i DR's brugerpanel. Peters store interesse for de sværeste høretab har også vist sig ved projekter om fjerntolkning og konkrete forslag til opprioritering af skrivetolkeuddannelsen. Peter har indtil for nyligt været ankerperson i de årlige døvblevnestævner på Castberggård og medarrangør af Nordisk Råds VD-konference.

 

Marianne Tyrsted

Marianne Tyrsted

Menière- og tinnitus kontaktperson

Indstillet af: Kristian Sørensen

Begrundelse: Marianne er grunden til, at jeg kom i behandling for min tinnitus og lydoverfølsomhed. Fire gange ringede jeg til kontakttelefonen i sommers, hvor støjskaden skete. Jeg var så langt nede, at jeg så mit liv være slut, men Marianne gav mig tid til at lette mit hjerte og fortalte mig 'der er et liv med tinnitus'. I mit livs største krise gav hun mig modet tilbage. Jeg var sygemeldt fra studiet i et semester, men takket være Marianne kom jeg tilbage på studiet, glæden er tilbage, min lyst til musik er tilbage, lysten til livet er tilbage. Folk som Marianne burde hyldes hver dag. Jeg og også min forlovede, er så taknemmelig for, at hun fire gange tog telefonen. Lad mig tale rent ud: Hun reddede mit liv. Jeg er nu medlem af Høreforeningen, det er også hendes skyld. Tak af hele mit hjerte, Marianne. Du var med til at skubbe mig tilbage til livet. Du fortjener at blive hyldet.

 Norma Holm

Norma Holm

Kasserer, Thisted Lokalafdeling

Indstillet af: Lis Hansen

Begrundelse:  Norma gør rigtig meget for vores lokale afdeling og holder liv i den.


 

Henning Frederik Andersen

Henning Frederik Andersen

Bestyrelsesmedlem i Mariagerfjord Lokalafdeling

Indstillet af: Kurt Mortensen, lokalformand, på vegne af bestyrelsen i Mariagerfjord Lokalafdeling

Begrundelse: Henning har gennem rigtig mange år været en flittig og vedholdende drivkraft i Høreforeningen - såvel på lokal- som på regionsplan. Han har været medlem af lokalbestyrelsen i 12 år og har været bindeled til de lokale aviser, når det har drejet sig om at skrive artikler og bekendtgørelser i forbindelse med vores arrangementer. Henning har været vores kasserer gennem rigtig mange år og har desuden gennem de senere år også været referent ved Høreforeningens regionsmøder i Region Nord. Henning er også den person, som medlemmer og lokale beboere med nedsat hørelse har kunnet henvende sig til for at få hjælp og vejledning til deres høreproblemer. Hvis der i Høreforeningen efter vores vurdering er en, der fortjener prisen som Årets frivillig er det Henning Andersen. Derfor vil lokalafdelingen i Mariagerfjord meget kraftigt indstille Henning Andersen til prisen.

 

Kurt Jensen

Kurt Jensen

Formand, Odense Lokalafdeling

Indstillet af: Villy Gade og Lissi Kromann Jensen

Begrundelse: Kurt indstilles for sit kæmpe arbejde for Odense Lokalafdeling, for sin kamp med kommunen for at få installeret teleslynge i de offentlige bygninger samt øvrigt arbejde i handikap- og ældrerådet. Kurt fortjener et skulderklap for sit utrættelige arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker med hørenedsættelse og for sit mangeårige virke som hovedbestyrelsesmedlem.


Jørgen S Hansen

Jørgen S Hansen

Formand, Frederikshavn Lokalafdeling

Indstillet af: Lissi og Ole Hansen

Begrundelse: Jørgen har i mere end 20 år ydet en kæmpeindsats for Høreforeningen. Han har i perioder siddet i både hovedbestyrelse og i Region Nordjylland. Lokalt har Jørgen altid optimisme og kampmod til at komme videre trods vanskeligheder, f.eks. faldende medlemstal. Jørgen har altid på demokratisk vis inddraget alle i beslutninger ved at give god orientering og ved at lytte til medlemmernes forslag og ønsker

 

Carsten Hussing

Carsten Hussing

Medlem af Tilgængelighedsudvalget

Indstillet af: Lonneke Nørrung, Svend Stennicke og Leon Carlsen 

Begrundelse: Carsten arbejder med ildhu for tilgængelighed og med hans entusiasme, viden og positive tilgang, opildner han andre. Carsten har igennem mange år gjort et kæmpe arbejde på tilgængelighedsområdet, hvor blandt andet hans store bygningsmæssige og tekniske viden om teleslynger og teknik er et stort aktiv. Han har været med til blandt andet at få teleslynge til FN Bygningen i Nordhavnen, bidraget til arbejdet med bygningen af Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, med til at få teleslynge i Skuespilhuset mv. Carsten er tidligere formand for Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg, men er fortsat medlem i udvalget og repræsenterer også Høreforeningen i en lang række sammenhænge. Fx i TV2´s Brugerråd, i DSB’s Handicappanel, Pengeinstitutternes Handicapudvalg, DH’s bygningsreglement, DH’s trafikmøder og DH’s møder om ”God adgang”. Carsten er også tidligere medlem af DR´s Brugerråd. Han bliver ofte bedt om at hjælpe, når fx en kirke, et teater eller lignende skal have afprøvet en teleslynge eller har brug for vejledning ift. høreteknik. Han er muligvis ikke så kendt ude i lokalafdelingerne, men han har tidligere været i bestyrelsen i Allerød Lokalafdeling lige så lang tid, den har eksisteret. Carsten Hussing er en rigtig ildsjæl, der fortjener Høreforeningens frivilligpris 2020.

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau