Vind billetter til Smukfest!

Konkurrence: Vind 2 billetter til Smukfest søndag med hørehensyn! I samarbejde med Castberggård udlodder vi 2 x 2 billetter til Smukfest søndag den 7. august!

Vind billetter til Smukfest!

Projekt fed musikoplevelse - et projekt støttet af smukfonden.

Danmarks smukkeste festival er for alle – også for dig, der har et høretab eller er døv!

Castberggård har i samarbejde med Decibel, Høreforeningen, CI-foreningen, Danske Døves Landsforbund og Danske Døves Ungdomsforbund fået bevilget projektmidler til ”Projekt fed musikoplevelse” af Smukfonden.

Er du døv, bruger du høreapparat eller CI, så har du nu muligheden for at komme til Danmarks smukkeste festival. Det eneste du skal gøre er at deltage i lodtrækningen om søndagsbilletter til SMUKFEST16 den 7. August (1-dagsbillet)

Musikfestivaller har traditionelt set været betragtet som et lukket land af mange personer med høretab, der har valgt musikoplevelser kombineret med sociale oplevelser fra. Det betyder, at mange er gået glip af den sociale oplevelse, fællesskabet og den gode musikoplevelse festivaller giver.

Danmarks smukkeste festival har taget initiativ til at gøre noget ved denne problematik. Der er indgået et samarbejde med Phonak omkring etablering af teleslynge og FM-udstyr på samtlige scener. Samtidig vil der være en medarbejder fra Phonak, der kan hjælpe med spørgsmål om FM- og teleslyngeanlæg på festivalen.

Castberggård vil gerne bakke op om alle initiativer, der fremmer lige muligheder for mennesker med høretab. Målet med ”Projekt fed musikoplevelse” er at udbrede budskabet om, at SMUKFEST er for alle – også for mennesker med høretab.

 

Det eneste du skal gøre er at sende en mail med navn, adresse, sms og medlemsnummer til Høreforeningen på hoerelsen@hoereforeningen.dk, så deltager du i konkurrencen. Den starter i dag og løber til og med den 28. juni 2016.

 

Vigtigt at vide:
En søndagsbillet giver adgang til Kærligheden og teltpladserne samt Sherwood under hele festivalen.

 

Vil du vide mere:
SMUKFEST16: http://www.smukfest.dk/
SMUKFEST, teleslynge: http://www.smukfest.dk/praktisk/handicap/teleslynge-til-hoerehaemmede/
Smukfonden: http://www.smukfest.dk/hjertesager/smukfonden/
CI-foreningen: http://www.cochlearimplant.dk/
Danske Døves Landsforbund: http://deaf.dk/
Danske Døves Ungdomsforbund: http://www.ddu.dk/
Decibel: https://decibel.dk/
Høreforeningen: https://hoereforeningen.dk/
Phonak: https://www.phonak.com/dk/da.html
Castberggård: http://www.cbg.dk/
Projekt fed musikoplevelse: Flemming Wang Jensen, fwj@cbg.dk, 26851660, Castberggård

 

 

Regler for deltagelse i lodtrækningen:
1. Du skal være medlem af enten Danske Døves Landsforbund, Høreforeningen, Decibel, CI-foreningen eller Danske Døves Ungdomsforbund.
2. Du kan kun deltage i lodtrækningen 1 gang for hvert medlemskab. Er du medlem af to eller flere foreninger, kan du deltage 1 gang for hvert medlemskab. Du kan kun vinde 1 gang.
3. Du kan kun deltage, hvis du er døv eller hørehæmmet eller bruger Høreapparat eller CI og er over 16 år. Normalthørende medlemmer kan ikke deltage.
4. Hvis du vinder, må billetterne ikke videresælges. Hvis du fx er forhindret vil billetterne gå til andre i lodtrækningsrunden i samme forening.
5. Hvis du vinder, så har du vundet 2 billetter. Den anden billet er til din kammerat, ven, veninde, ægtefælle, kæreste osv., som du følges med, fordi Smukfest både er en musikoplevelse og en social oplevelse.
6. Du skal være indstillet på at stille op til kortere interview til medier i forbindelse med Smukfest.
7. Du vil blive kontaktet af Phonak for info vedr. FM- og teleslynge mv.
8. Du skal efter festivallen deltage i en evaluering.
9. Du vinder billetter, dvs. eventuel transport, overnatning og andet må du selv sørge for.
10. Hver forening foranstalter lodtrækning for egne medlemmer.
11. Ved tvivlstilfælde træffer Castberggård afgørelse, som følges ubetinget.

 

Lagt på 24. juni 2016

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau