Vil gå forrest med 4 ugers ventetid

Valgdebat i Region Sjælland:

Velforberedte regionspolitikere ønsker markante forbedringer på høreområdet.

 

Vil gå forrest med 4 ugers ventetid 

To kandidater til regionsformandsposten deltog, da Høreforeningens valgdebat i Region Sjælland i aftes blev afholdt med fire regionspolitikere på Roskilde Rådhus.

Det er regionen, der er ansvarlig for høreapparatbehandling.

Der var stort set ingen smalle steder i forhold til at forbedre høreomsorgen i Region Sjælland. Alle politikerne ønskede markante forbedringer og erklærede, at fire ugers ventetid eller en behandlingsgaranti var påkrævet for mennesker med høretab.

Jacob Jensen, V, Gitte Simoni, DF, Heino Knudsen, S, og Ellen Knudsen, C, var alle velforberedte til debatten, som havde pænt fremmøde. Man kan måske endda konkludere, at det var første gang, at alle deltagende politikere talte om høreområdet uden at have misforstået noget.

4 uger er fornuftigt

Jacob Jensen, der pt. er Venstres finansordfører i Folketinget og kandidat til regionsformandsposten sagde, at 4 ugers behandlingsgaranti er et fornuftigt udgangspunkt.

- Vi må træde i karakter, drive fokus og prioritering på dette område i de kommende budgetter. Vi skal ikke vente på Danske Regioner og Folketinget, men gå foran. At hørehandicap undgås i hverdagen er da kernevelfærd, så det vil noget, sagde Jacob Jensen, der selv har en cochlear implanteret søn.

Også Heino Knudsen fra Socialdemokraterne er regionsformandskandidat, og han kunne også støtte op om 4 ugers ventetid.

- Det er ikke godt nok i dag, og vi skal anerkende hørehandicap på linje med alle andre sygdomme i samfundet, sagde han, men var bekymret for, om patienter fra andre regioner vil strømme til, hvis det kun er Region Sjælland, der nedsætter ventetiden.

- Vi har frit valg på sundhedsområdet og kan blive invaderet. Derfor skal sagen løses i Danske Regioner, mente han.

En provokerende mail

Gitte Simoni fra Dansk Folkeparti var for det første glad for den mail, som hun kaldte ”provokerende”, som Høreforeningen havde sendt, hvor vi spurgte, om hun ville vente 1,5 år på høreapparatbehandling og dermed fik hende i tale.

- Ventetiden er chokerende, og vi har ikke været opmærksomme på området, sagde hun, der går ind for 4 ugers ventetid, men mener, Region Sjælland bør går forrest, da Danske Regioner er en syltekrukke.

- Vi skal være det bekendt, som vi tilbyder borgerne, sagde hun.

Else Knudsen fra Konservative troede dog lige som Socialdemokraterne ikke på, at ventetidspuklen kan fjernes uden problemer, og at både Folketinget og Danske Regioner bør involveres.

- Det er umiddelbart ikke muligt med en garantiordning nu og her, men høreapparatbehandling skal sidestilles med andre steder på kroppen, der bliver slidt. Flere får brug for hjælp fremover, og Høreforeningen skal være med i arbejdet med at finde en løsning, sagde hun.

Trist overblik

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Topperup gav herefter et trist overblik over ventetiderne i Region Sjælland, der alene, siden tallene var sendt til politikerne, var steget seks uger igen. I dag er der 75 ugers ventetid til høreapparatbehandling i Slagelse, 56 uger i Køge og 40 i Nykøbing Falster. Der står knap 5.000 borgere på venteliste.

Region Sjælland har tidligere forsøgt at gøre lidt ved ventetiderne, men i dag er de højere end nogensinde.

Formanden kunne også oplyse, at puljen for i år til gratis apparater udleveret hos 11 ørelæger i regionen var løbet tør, og hun undrede sig over, at puljen var mindre end tidligere år.

- Et af vores medlemmer på 90 år kunne ikke få et puljeapparat hos ørelægen og måtte lægge 12.000 kroner til høreapparat i ørelægens private klinik. Men hun kunne ikke betjene det, ødelagde batteriskuffen, og selv om hun er over 90 år, kunne hun ikke få en akut tid, fortalte landsformanden.

Genhenvisningskrav fjernet

Hun glædede sig over, at regionen allerede har besluttet at fjerne genhenvisnings-kravet i 2018, så man ikke skal omkring ørelægen igen, når man skal have høreapparat igen.

- Det er heldigvis slut med at spilde vores tid, sagde hun og gentog Høreforeningens ønske om en behandlingsgaranti.

- Jeg kan ikke begribe, at politikerne skal bestemme for mig, at fx mit knæ er vigtigere for mig end min hørelse, sagde hun.

Løsninger

Høreforeningens landsformand havde også løsninger med. Hun kunne oplyse, at udgiften til at afhjælpe ventetidspuklen vil være ca. 31 mio. kroner. At afskaffelsen af genhenvisningen allerede vil spare regionen for penge, og at der er masser af muligheder, hvis man udnytter de kompetencer, der er i systemet ud over de audiologiske afdelinger, herunder kommunikationscentrene, ørelæger og private høreklinikker.

De 31 millioner afskrækkede ikke umiddelbart politikerne, da sundhedsbudgettet i regionen ligger på omkring 18 milliarder kroner pr. år.

 

Debat

Fra salen var der bl.a. fortællinger om hverdagens udfordringer. Således fortalte medlemmer fra Lolland om de besparelser, kommunen har lavet, der gør, at borgerne ikke længere kan trække på kommunikationscenter ViSP’s mange hørekonsulenter, men må nøjes med en ung, kommunalansat, der ”næsten ikke har set et høreapparat”.

- Og vi har ikke haft adgang til en puljelæge hernede siden maj. Det er derfor ventetiden stiger i Nykøbing Falster, forklarede Bent Hansen, lokalformand.

En anden borger fortalte, at han som 87-årig havde fået en tid til CI-undersøgelse om et år.

- Jeg håber, jeg lever, sagde han.

Det fik politikerne til at debattere, om kommunikationscentre bør ligge under regionen, og hvor vigtigt det er, at region og kommuner har et godt samarbejde. Jacob Jensen lovede at adressere høre-området i de igangværende finanslovsforhandlinger, og Gitte Simoni sagde:

- Når det gælder ventetidsaftaler, skal man ikke huske at tjekke årstal. Det er ikke brugbart for borgere i Region Sjælland.

Heino Knudsen, der selv sidder i Lollands Byråd konstaterede, at kommunerne er presset på økonomi, og at opgaven med specialrådgivning kunne ligge godt i regionen.

Håbløst system

En anden borger med selvstændigt erhverv fortalte sin håbløse historie om ventetid på benforankret høreapparat og urimelige regler for at få hjælp, hvis man taber det eller har brug for tilpasning eller hjælpemidler. Han havde skrevet om sine problemer til alle regionspolitikere, men aldrig hørt noget.

Politikerne udtrykte frustration over bureaukratiet og den urimelige prioritering mellem borgere. De mente, at meget kan løses ved at nedbringe ventetiden på høreområde.

- Politikerne skal sætte retningen. Man skal ikke vente i uger på at få indstillet høreapparater, der kun tager to minutter. Det her skal vi have set på. Og ikke bare på papiret, der kræver at vi følger op, sagde Jacob Jensen. 

Kommunikationscentrene kan

Og så kom der et fint indlæg fra kommunikationscenter ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik Næstved), hvor vicecenterleder Ketty Gjellerup forklarede, at de adskillige gange har tilbudt regionen at hjælpe med høreapparatbehandlingen.

- Vi har det, der skal til af hørebokse, feltaudiometri og lokale træffesteder, sagde hun og oplyste, at de bruger det samme program til indstillinger som høreklinikkerne.

Desværre havde regionens svar været, at man ikke kunne gøre forskel på kommunikationscentrene.

- Men hvorfor spørger man så ikke de andre, spurgte Ketty Gjellerup, som blev inviteret til at genfremsende forslaget af de ret overraskede politikere.

En dør til høreområdet

Roskildes lokalformand Svend Stennicke sagde herefter, at Høreforeningen i mange år har ønsket ”En dør til høreområdet”.

- Så vi ikke skal rende 8 steder for at få hjælp, sagde han.

Politikerne udtrykte stor tilfredshed med, at Høreforeningen havde indkaldt til debatten, og Ellen Knudsen, C, fandt ”En dør” var en god målsætning og opfordrede Høreforeningen til også at gå til Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Gitte Simoni, DF, sagde som afslutning, at hun hurtigst muligt vil se på, hvordan kommunikationscentrene kan komme i spil, hvordan man kan få behandlingsgaranti og så vil hun have magten tilbage til politikerne i stedet for, at det er administrationen i regionen, der bestemmer, hvad pengene skal gå til.

Jacob Jensen ville gå hjem og regne på, hvordan strukturen kan laves om, så brugerne sikres muligheder med fokus på ventetidsgaranti.

Heino Knudsen inviterede Høreforeningen til yderligere dialog og roste foreningen for at bidrage med løsningsmodeller. 

 

TV Øst sendte i øvrigt live fra mødet. Du kan se udsendelsen her

 

Skrevet af Irene Scharbau

Fotos: Henrik Frydkjær

Lagt på 2. november 2017

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau