Ventetider i Region Syddanmark til debat

Høreforeningens landsformand og regionrådsformand Stephanie Lose er i P4 Syd torsdag morgen.

Ventetider i Region Syddanmark til debat


Hvis din hørelse tillader det, så stil ind på P4 Syd i morgen tidlig.

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup interviewes om de uacceptabelt lange ventetider på høreapparatbehandling, der alt for længe har præget regionen. Særligt hårdt ramt er man på Fyn med ventetider på langt over 2 år.

P4 Syd taler også med en høreapparatbruger, der har valgt at gå til en privatklinik pga. af de lange ventetider i det offentlige samt med Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Interviewene bringes i morgenfladen fra kl. 6-10 - det er desværre ikke muligt at give en mere præcis tidsangivelse, men de vil sandsynligvis blive bragt nogle gange i løbet af morgenen afhængig af det øvrige nyhedsbillede.

Kun Sønderborg

Region Syddanmark har som en del af deres budgetaftale for 2017 afsat midler til at nedbringe ventetiden på høreapparater til 3 måneder.  Midlerne skal bruges til oprettelse af en regionsklinik på Sønderborg Sygehus, der skal fungere som et tilbud til de borgere i regionen, som har ventet længst på deres behandling – det vil sige borgere, som i dag står på ventelisterne til behandling på klinikkerne i Odense eller Vejle.

Sønderborg Sygehus

Tilbuddet kommer kun til at gavne de borgere, der har mulighed for at rejse til Sønderborg, og ventetidsgarantien på de 3 måneder kommer kun til at gælde for regionsklinikken i Sønderborg.

Regionen forventer en udgift på 10-11 millioner kr. til regionsklinikken, hvilket svarer til det beløb, som regionen valgte at spare i efteråret 2014.

Aktuel ventetid i Region Syddanmark:

Esbjerg: 21 uger
Sønderborg: 46 uger
Vejle: 65 uger
Odense: 121 uger
Kilde: venteinfo.dk

Se ventetider for hele landet

Se også:

Lange ventetider på høreapparat: Risikerer to år i stilhed

Regnede med brugerbetaling ad bagdøren

Lagt på 30. november 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau