Ventetiden i Køge er steget voldsomt

I løbet af 2016 er ventetiden steget fra 16 til 50 uger på Region Sjællands klinik i Køge. Høreforeningen er i dialog med regionen.

Ventetiden i Køge er steget voldsomt

Det sidste halve år har de audiologiske klinikker i Region Sjælland været inde i en uheldig udvikling med voksende ventetid på høreapparatbehandling. Helt galt er det gået på klinikken i Køge, hvor ventetiden er eksploderet og for tiden ligger på hele 50 uger. I begyndelsen af året havde klinikken en af landets laveste ventetider på 16 uger.

Høreforeningen har ellers fremhævet Region Sjælland som eksempel på, at det kan lade sig gøre at gøre noget ved ventetiden, hvis man prioriterer området. I 2014 kæmpede regionen med ventetider på helt op på 91 uger på høreklinikken i Nykøbing Falster. Efter et møde med Høreforeningen valgte regionen at øge kapaciteten ved at ansætte flere audiologiassistenter og i løbet af 2015 kom ventetiden i perioder helt ned på 12 uger. Men i løbet af 2016 er det altså gået den forkerte vej igen og særligt i Køge.

Høreforeningens landsformand har derfor rettet henvendelse til regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) for at få en forklaring og for at få information om, hvilke planer regionen har for at reducere ventetiderne.

Ifølge Jens Stenbæk skyldes den øgede ventetid en stigning i antallet af patienter fra Region Hovedstaden, der udnytter det frie sygehusvalg og vælger behandling i Region Sjælland på grund af den kortere ventetid.  Den øgede søgning til Region Sjællands klinikker har udfordret kapaciteten.

I Køge har man desuden været ramt af langtidssygemeldinger og barsel. En stigning i børneundersøgelser, hvor der indgår to audiologiassistenter, har ligeledes trukket ressourcer fra voksenundersøgelserne.

Regionen har tilbudt borgerne at blive behandlet på de andre klinikker i Slagelse og Nykøbing Falster, hvilket flere har taget imod. For yderligere at afhjælpe kapacitetsproblemerne i Køge har regionen 1. september ansat to audiologiassistenter mere på klinikken.

I regionens budgetforslag for 2017 er der afsat 56 mio. kroner til området,  en anelse mere end i budget 2016.

Høreforeningen vil holde øje med om tiltagene har positiv effekt og fortsat følge udviklingen i regionen samt i resten af landet.

Se ventetider her.

Lagt på 28. september 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau