Ventetid stiger stadig i Syddanmark

To år og tre måneders ventetid i Odense - og der er endnu ikke gjort noget for at forbedre vilkårene i år.

Ventetid stiger stadig i Syddanmark

Det går helt galt med ventetiderne i Region Syddanmark. Alene den seneste måned er der lagt otte uger oven på ventetiderne. Så nu skal man vente to år og tre måneder på høreapparatsbehandling på den audiologiske afdeling på Odense Universitets Hospital.

- Helt uacceptabelt, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Siden den nye lov om høreapparatbehandling blev indført i 2013, er ventetiden på OUH steget med 427 procent.

Sammenlagt er der lagt 157 ugers ekstra ventetid på de fire audiologiske afdelinger i regionen.

Billedet ser således ud:

Klinik             1. januar 2013           1. juni 2016               Stigning i procent

Odense          22 uger                      116 uger                    427 %

Vejle               16 uger                        48 uger                     200 %

Esbjerg           18 uger                       32 uger                      78 %

Sønderborg     8 uger                       25 uger                     212 %

(Ser du nyheden på mobil, så ser statistikken bedst ud vandret)

Vi er klar over det

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), har tidligere sagt til Høreforeningen, at den stigende ventetid bl.a. skyldes, at borgerne ikke som forventet gik ud og købte høreapparater privat, som politikerne havde regnet med, da de gennemførte besparelser på 10 mio. kr. i 2015 på høreområdet.

Stephanie Lose sagde i april, at særligt Odenses voldsomme ventetid skulle undersøges.

Siden er ventetiden igen steget.

- Jeg ikke har andre kommentarer for nuværende, end at vi er opmærksomme på det, og at vi overvejer eventuelle handlemuligheder, skriver regionrådsformanden nu til Høreforeningen, da vi igen spørger, hvad der gøres for at nedbringe ventetiden.

 

Kan ikke gå privat

Besparelserne og de deraf voldsomme stigninger i ventetider går især ud over mennesker med store høreproblemer, der ifølge Sundhedsstyrelsens regler skal behandles på de offentlige klinikker.

- Det er slet ikke nok at være opmærksomme på problemet! Politikerne lider af den misopfattelse, at folk bare kan gå ud til de private klinikker og købe høreapparat med et offentligt tilskud. Men det kan de hårdest ramte ikke. Det er forkasteligt, både den udvikling vi ser nu og politikernes holdning til høreområdet, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

 

Diskrimination

Høreforeningen har i dette forår gjort Folketingets sundhedspolitikere klart, at de med den nuværende lovgivning diskriminerer mennesker med hørehandicap, når de holder dem ude af den behandlingsgaranti, man giver på resten af sundhedsområdet.

Ydermere er det også diskrimination af en handicapgruppe, der ifølge FNs handicapkonvention artikel 25 bør have samme adgang til sundhedsydelser, som resten af befolkningen.

 

Odense presset

Ventetiden på høreklinikken i Odense skyldes bl.a., at regionen har opretholdt sine krav til kraftige besparelser til trods for, at klinikken på universitetshospitalet er regionens bærende når det fx gælder patienter med Cochlear Implant.

Ifølge Høreforeningens oplysninger er klinikken særdeles presset, har måttet skære ned i sin åbningstid og kæmper for at holde udredningsgarantien for børn, CI- og Baha-patienter, samt svære tinnitus-tilfælde. Uden ekstra ressourcer kan ventetiden ikke blive nedbragt, og det har regionsformanden overfor Høreforeningen afvist vil ske .

Se link til interview med regionsformanden

 

Generelle stigninger

Forskelsbehandling af borgere med høretab i Danmark er ekstremt stor, dersom man på nogle få høreklinikker har meget kort ventetid som fx Holstebro med 10 uger.

Ventetiderne kan ses her

Generelt er ventetiden steget de senere år og er pt omkring 10 måneder i gennemsnit. Høreforeningen arbejder politisk videre med sagen.

Lagt på 14. juni 2016

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau