Ventelistegaranti til høreapparatbehandling

Valgdebat Region Midtjylland:

Der er lysere tider på vej til høreområdet, hvis det politiske panel til Høreforeningens valgmøde i Aarhus får magt, som de har agt.

Ventelistegaranti til høreapparatbehandling

Valgmøde Region Midtjylland:

Høreforeningens valgmøde på Folkestedet i Aarhus den 8. november peger i retning af bedre tider for høreområdet, hvis de politiske løfter fra de ti tilstedeværende regionsrådskandidater står til troende efter valget senere på måneden.

Ved slutningen af det velbesøgte og godt to og en halv time lange valgmøde, gik ordstyrer Ulrik Thomas Lyager, TV2-journalist, ind og summerede et af aftenens kernepunkter op i et spørgsmål:

- Hvem af jer politikere vil række hånden op til at arbejde for at høreområdet kommer ind under behandlingsgarantien?

Det ville de alle – efter en lærerig aften, hvor der blev vendt mange for politikerne ubekendte problematikker ved tilværelsen som høreapparatbruger med behov for behandling.

De ti tilstedeværende regionsrådskandidater var Esper Thidemann fra Kristendemokraterne, Ulf Torlyn fra Alternativet, Sofie Signe Jensen fra Enhedslisten, Louise Ahle Jensen fra Venstre, Ole R. Andersen fra Dansk Folkeparti, Susanne Buch fra SF – og siddende næstformand i Region Midts hospitalsudvalg, Henrik Rolfsted fra de Radikale, Per Nielsen fra Kommunisterne, Mette Valbjørn fra Socialdemokratiet og den anden og sidste siddende regionsrådspolitiker i panelet, samt Allan Therkelsen fra de Konservative.

Ventetid på mellem 34 og 52 uger i Region Midt

Som sagerne står i dag, er der på landsplan indført fire uges behandlingsgaranti på nærmest alt andet i sundhedsvæsenet end høreapparatbehandling. Det område slås med alenlange ventelister, der på landsplan er helt oppe på 124 uger, hvor det er værst, og Region Midt svinger mellem 34  og 52 uger.

Det kom Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup ind på i det indledende oplæg til den efterfølgende politikerrunde og debat, hvor hun havde taget tal med hjemmefra, der viser, at små 5.400 i alt mennesker står på regionens ventelister omfattende Herning – 355 på ventelisten, Holstebro – 1.135 på ventelisten, Viborg – 1.321 på ventelisten. Og så selvfølgelig Aarhus. 

5.379 liv i venteposition

For Aarhus Universitetshospital og tilhørende klinikker havde landsformanden selv været i gang med regnemaskinen, da man fra hospitalets side ikke kunne oplyse antallet af mennesker i venteposition. Det antal havde landsformanden beregnet til 1.373.

- Så alt i alt står der 5.379 mennesker på venteliste i Region Midt. Det kan man ganske enkelt ikke være bekendt i et samfund, der ser sig selv som værende et velfærdssamfund, fastslog Majbritt Garbul Tobberup, der også gav et bud på de økonomiske omkostninger ved at gøre noget ved de alt for lange ventelister:

34 mio. kr. at fjerne ventetid

- Politikere spørger altid, hvad det koster at gøre noget ved problemet. Svaret er 6.414 kroner i tilskud til høreapparatbehandling af begge ører hos en privat forhandler. Det beløb ganges på antallet af ventende personer, og vi når frem til et beløb på cirka 34,5 mio. kr.

- Det skal sammenholdes med omkostningerne ved ikke at komme i høreapparatbehandling, når man har brug for det. Ubehandlede høretab resulterer i for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, dobbelt så stor risiko for at udvikle angst- og depressionssygdomme, og tre gange så stor risiko for faldulykker ved blot mindre høretab, fastslog landsformanden.

- Jo, vi har forslag til løsninger på høreområdet. Fire ugers behandlingsgaranti – som for næsten alle andre. Ventelistepuklen skal væk hurtigst muligt, for de mange unge med kommende høreskader ér allerede på vej ind i behandlingssystemet. Genudlevering af høreapparater skal ikke kræve endnu en henvisning fra en ørelæge, men klares via kontakt til audiologiske afdelinger og kommunikationscentre, der jo også har såvel relevant personale og udstyr til den slags opgaver, siger landsformand for Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup.

 

Andre gode politiske valgløfter

Høreforeningen havde inden valgmødet sendt paneldeltagerne et såkaldt faktaark omkring høreområdet. Noget, som adskillige af kandidaterne var yderst glade for, da det havde sat spot på et for dem relativt ukendt område.

Det ukendskab til høreområdet var da også noget, der dukkede op igen og igen under mødet – og flere af de politisk opstillede fik også ganske meget viden med hjem fra den efterfølgende debat og spørgsmålene fra salen.

SMS til vagtlægen og tolkehjælp

En af de spørgelystne i salen var næstformand Merete Birk Nielsen fra Aarhus-afdelingen, der også er medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse og Udvalget for Erhvervsaktive med Høretab:

- Når du er indlagt på hospitalet, har du ikke overskud til at mundaflæse. Du har brug for en tolk. Men det er alene overlægen, der bestemmer, om der er behov for en tolk. Det kunne være rart med nogle retningslinjer fra politisk hold for, hvornår man som patient er berettiget til tolkehjælp. En anden ting, der undrer, er, at når man i Region Midt skal på skadestuen, skal man som andre steder i landet kontakte vagtlægen først. Men jeg kan ikke snakke i telefon – og vagtlægen kan ikke kontaktes via SMS, sådan som man kan i andre regioner. Hvorfor ikke her i regionen?

Det forholdte Susanne Buch, SF-regionsrådsmedlem siden 2009 sig blandt andet til ved at sige:

- Tolke i sundhedsvæsenet – både til folk med høreproblemer og andre – skal vi have set nærmere på.

Det var der faktisk også ganske bred enighed om iblandt panelets øvrige deltagere – lige som flere undrede sig over, at man ikke kan sende sms til vagtlægen i Region Midt, når man kan i andre regioner. Det lovede Ole R. Andersen, DF, Susanne Buch, SF og Mette Valbjørn fra Socialdemokratiet at tage op i næste valgperiode. Selvfølgelig under forudsætning af, de bliver valgt ind i regionsrådet den 21. november.

 

Skrevet af Benny Lauridsen

Fotos: Lars Aarø 

 

Lagt på 10. november 2017

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau